Ratunku! Pękła mi szyba. Co robić? cz. 3

19.10.2009
Udostępnij

To już trzeci artykuł na temat przyczyn "samoistnego" pękania szyb w oknach z PVC. Przypomnijmy tylko, że w poprzednich artykułach ustaliliśmy, że zdecydowanie poprawniej jest mówić o "spontanicznym" pękaniu szyb, gdyż nic nie dzieje się bez konkretnej przyczyny oraz omówiliśmy w części pierwszej pękanie szyb powodowane fizycznymi właściwościami siarczku niklu, a w części drugiej pękanie szyb z powodu uszkodzeń krawędzi szyby.

W tym artykule zajmiemy się kolejną, trzecią już przyczyną mogącą powodować "spontaniczne" pęknięcie szyby. Uważamy, że jednym z częściej spotykanych przypadków mogących powodować pękanie szyb zespolonych w osadzonych już oknach są błędy w szkleniu okien, a w szczególności błędy w rozmieszczeniu we wrębie szybowym skrzydła okiennego klocków podporowych (nośnych) lub dystansowych.

Każda firma systemowa informuje producentów okien o sposobach prawidłowego szklenia okien. Informacje tego typu znajdują się w katalogach produkcyjnych poszczególnych systemów okiennych lub w wytycznych technologicznych.

Głównym zadaniem klocków podporowych i dystansowych jest:

  • Równomierne rozłożenie ciężaru szyby w ramie skrzydła lub ościeżnicy okna.
  • Odprowadzenie i przenoszenie występujących sił przez klocki na okucia i dalej na mur, powinno gwarantować pewne i swobodne funkcjonowanie skrzydeł okna.
  • Uniemożliwienie zetknięcia się krawędzi szyby zespolonej z powierzchnią profilu skrzydła we wrębie szybowym ramy skrzydła lub ramy ościeżnicy.

Powszechnie przyjęto, że klocki nośne lub dystansowe powinny być ok. 2mm szersze od szerokości pakietu szyby. Standardowy pakiet szyby zespolonej opisywany 4/16/4 ma szerokość 24 mm. Klocek, zatem powinien mieć szerokość ok.26 mm.

Uśredniając dane techniczne różnych systemodawców, co do zasad rozmieszczenia klocków, ( bo należy pamiętać, że wytyczne szklenia różnych systemów nie są identyczne i w razie jakichkolwiek wątpliwości należy informacje o prawidłowości szklenia potwierdzić w firmie systemowej), można przyjąć, że odstęp klocków od narożników wynosi w zależności od wymagań, od 20mm do 100 mm. Przy bardzo szerokich przeszkleniach stałych odstęp ten może się zwiększyć nie bardziej jednak niż do 250 mm.

Upraszczając jeszcze bardziej można przyjąć, że odległość klocka od narożnika wrębu szyby powinna być równa długości klocka.

Niezwykle istotne jest jeszcze takie osadzenie klocków w skrzydle, by zapobiegać ich przemieszczaniu w transporcie, podczas montażu czy w trakcie użytkowania okna.

Poniżej przedstawiamy sposób rozmieszczenia klocków podporowych i dystansowych w kilku podstawowych konstrukcjach okiennych. Rysunki pochodzą z wytycznych wykonawczych firmy GEALAN POLSKA Sp. z o.o.

klocki podporowe szyby zespolonej. Sposób rozmieszczenia w oknie rozwiernym.
Okno rozwierne
klocki podporowe szyby zespolonej. Sposób rozmieszczenia w oknie rozwiernym.
Okno uchylno - rozwierne
klocki podporowe szyby zespolonej. Sposób rozmieszczenia w oknie rozwiernym.
Drzwi balkonowe uchylno - rozwierne
klocki podporowe szyby zespolonej. Sposób rozmieszczenia w oknie rozwiernym z łukiem.
Okno rozwierne z łukiem
klocki podporowe szyby zespolonej. Sposób rozmieszczenia w oknie trójkątnym.
Okno trójkątne
  • 1.Klocki podporowe
  • 2.Klocki dystansowe

Podobnie jak z uszkodzeniami krawędzi szyb zespolonych, ustalenie prawidłowości osadzenia klocków podporowych lub dystansowych możliwe jest wyłącznie po wyjęciu z ramy skrzydła listew przyszybowych, przytrzymujących szybę w skrzydle.

Jeśli w trakcie oględzin po wyjęciu listew przyszybowych okaże się, że klocki są luźne, wadliwie rozmieszczone lub ich całkowicie brak, można przyjąć, że jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna pęknięcia szyby*.

Uwaga! Zastrzeżenie dotyczące wadliwości rozmieszczenia lub braku klocków nie dotyczy skrzydeł okiennych, w których stosowana jest technologia wklejania szyb zespolonych.

Pęknięcie szyby z powodu błędów w szkleniu jest ewidentną szkodą powstałą na skutek wad tkwiących w rzeczy sprzedanej w chwili sprzedaży i podlega reklamacji w trybie rękojmi za wady, gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Tak jak po stwierdzeniu uszkodzeń krawędzi szyb, tak i po stwierdzeniu wad szklenia nie ma żadnego uzasadnionego powodu do odrzucenia reklamacji, gdyż wada tkwi w rzeczy, a przeciętny użytkownik okna nie jest w stanie jej spowodować na skutek jego użytkowania.

Radzimy naszym czytelnikom, którzy zetkną się ze zjawiskiem pęknięcia szyby właściwie bez przyczyny, aby wezwali serwis producenta, poprosili o zdjęcie listew przyszybowych. Wykonanie wraz z przedstawicielami producenta okna, wspólnych szczegółowych oględzin skrzydła, pozwoli bezbłędnie określić, czy przyczyną pęknięcia są błędy szklenia popełnione w procesie produkcji okna.

Jeśli przypuszczenie, co do przyczyny pęknięcia okaże się słuszne, należy domagać się dostarczenia i wymiany szyby na nową.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Urzędowski Galux Alu Classic
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sapor Veka Softline 82 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Witraż Ecoline
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
GFO Salamander bluEvolution 82 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastimet Ryven Thermal
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Feneste IDEAL 4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne