Szyby zespolone, a bezpieczeństwo

15.08.2011 / 05.08.2013
Udostępnij

To już ostatni artykuł w cyklu „LATO Z GLASSOLUTIONS”. Zaczniemy go nietypowo, pięknym wierszem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Bezpieczeństwo”: „Boicie się o mnie? Dlaczego? Ach, życie jest burzliwe i złe nieskończenie, lecz czyż potrzeba syrenie pasa ratunkowego?” Dobre pytanie! Zostawmy syrenie dylematy poetom. Nam, zwykłym śmiertelnikom, zawsze przyda się szkło, które lepiej zabezpieczy nasze zdrowie, życie i mienie. Warto pamiętać, że: „Strzeżonego, Pan Bóg strzeże” i dobra szyba.

Szkło, a ochrona przed uderzeniami

Technologie produkcji, przetwarzania i montażu pozwalają uzyskać bardzo dobre własności szkła w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę przed uderzeniem. Charakterystyka uderzeń może być zróżnicowana, a poziom odporności szkła na uderzenia zależy od następujących czynników:

 • Siły uderzenia, czyli ilości energii na jednostkę powierzchni przekazanej podczas uderzenia
 • Powierzchni kontaktu podczas uderzenia

Na przykład ilość energii przekazna przy strzale z broni palnej jest znacznie większa niż przy upadku ciała ludzkiego. Powierzchnia kontaktu jest również w obu sytuacjach rożna! W każdym konkretnym przypadku należy przestrzegać obowiązujących norm.

Ochrona przed ryzykiem skaleczenia w przypadku uderzenia

Generalnie szkła pełniące tę funkcję w swojej oficjalnej nazwie mają określenie „bezpieczne”, a więc w ofercie GLASSOLUTIONS będą to szkła SGG SECURIT, SGG SECURIPOINT, SGG STADIP i SGG STADIP PROTECT, przy czym dwa pierwsze są zgodne z normą PN-EN 12150 „Szkło w budownictwie– Szkło bezpieczne hartowane termicznie”, a dwa ostatnie – z normą PN -EN ISO 12543-2 „Szkło w budownictwie – Szkło laminowane i szkło bezpieczne laminowane – Część druga: Szkło bezpieczne laminowane”. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, szkło zbrojone może również spełniać funkcje szkła bezpiecznego.

Ochrona przed przedmiotami spadającymi na przeszklony dach lub świetlik

Szkła laminowane SGG STADIP PROTECT chronią przed przedmiotami przypadkowo spadającymi na szklaną powierzchnię. Po uderzeniu szyba zachowuje stabilność (przy mechanicznym przeciążeniu wskutek uderzenia szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki przytrzymuje folia PVB, otwór pozostaje zamknięty). Miejsca, w których przebywają ludzie, są zatem chronione. Szkła SGG SECURIT i SGG SECURIPOINT, a także zbrojone SGG DECORGLASS są zgodne z wymogami przepisów obowiązujących w niektórych krajach.

Ochrona ludzi przed wypadnięciem

Szkła SGG STADIP PROTECT spełniają wymogi w tym zakresie. Dla omawianego celu, w ramach obowiązujących norm, można rownież za stosować szkła SGG SECURIT i SGG SECURIPOINT.

Podstawowa ochrona przed włamaniami aktami wandalizmu

Drobne włamania i akty wandalizmu bez użycia narzędzi wiążą się często z próbą rozbicia szyby poprzez ciskanie mniejszymi lub większymi przedmiotami, z mniejszą lub większą siłą. Rzucane przedmioty oraz poziomy siły uderzenia, które zostały opisane w normie PN-EN 356, symulują akty agresji, na jakie mogą być narażone przeszklone powierzchnie. Szkła SGG STADIP PROTECT, do których odnosi się ta norma, zapewniają zróżnicowany poziom ochrony przed tego rodzaju aktami agresji.

Wzmocniona ochrona przed włamaniami aktami wandalizmu

Ten zakres zastosowań został opisany w normie PN-EN 356 jako wielokrotne, wykonywane z dużą siłą rzucanie przedmiotami w przeszkloną powierzchnię lub uderzanie w nią siekierą bądź młotkiem. Szkła SGG STADIP PROTECT SP zapewniają zróżnicowany poziom ochrony przed tego rodzaju aktami agresji.

Ochrona przed ostrzałem z broni myśliwskiej

Ten typ broni palnej, umożliwiający strzelanie dużymi pociskami, stanowi (ze względu na siłę uderzenia) szczególny przypadek ataku z użyciem broni palnej. Klasyfikacja w zależności od skutków strzałów z broni myśliwskiej jest przedmiotem odrębnej normy PN-EN 1063. Szkło SGG STADIP PROTECT mieści się w dwóch klasach produktów wymienionych w tej normie.

Ochrona przed ostrzałem z broni palnej długiej lub krótkiej

W związku ze zróżnicowaną wielkością powierzchni kontaktu w momencie uderzenia, a także z różnym poziomem energii przekazanej przez pocisk podczas uderzenia, w normie PN-EN 1063 określono siedem klas, uwzględniających rożny stopień ochrony. Opracowana przez SA INT-GOBAIN GLASS gama szkieł SGG STADIP PROTECT obejmuje wszystkie siedem klas wymienionych w normie.

W odniesieniu do ochrony przed strzałami z broni palnej, norma PN-EN 1063 określa dodatkową kategorię, której wyróżnikiem są litery „NS” (Non Split), są to szkła, z których w momencie uderzenia pocisku nie odpryskują niebezpieczne odłamki, mogące powodować skaleczenia. Pod pojęciem niebezpiecznych odłamków, mogących powodować skaleczenia, należy rozumieć wszelkie odłamki powstałe na skutek strzału, które przebijają aluminiową folię o grubości 0,02 mm i gęstości powierzchniowej 0,054 kg/m2, umieszczoną w odległości 500 mm po przeciwległej stronie w stosunku do kierunku, skąd pada strzał.

W przypadku wszystkich funkcji ochrony przed uderzeniami, zarówno rama, jak i sposób montażu, muszą być dostosowane do oczekiwanego stopnia ochrony. Szereg norm europejskich pozwala sprawdzić zgodność między stolarką, okuciami, a szkłem.

Szkło, a ochrona przeciwpożarowa

Wśrod środków ochrony przeciwpożarowej, zasadniczą rolę odgrywa właściwy wybór zastosowanych materiałów, uwzględniający ich reakcję na ogień. Wydaje się oczywiste, że należy raczej stosować takie materiały, które nie spowodują pożaru pod wpływem kontaktu z żarzącym się popiołem papierosowym lub źle zgaszoną zapałką. Jednak podejście w pełni techniczne wymaga, aby wszystkie materiały były testowane i klasyfikowane według identycznych, oficjalnie zatwierdzonych metod, a wszystkie dostawy jednoznacznie oznaczone i zaopatrzone w odpowiednie atesty.

Klasyfikacja materiałów wymaga ich przebadania w certyfikowanych laboratoriach oraz ustalenia ich parametrów na homologowanej aparaturze, w ściśle określonych warunkach, odtwarzających w laboratorium sytuację, jaka ma miejsce w momencie wybuchu pożaru. Dla każdego materiału przeprowadza się pomiary i zapisuje wyniki dotyczące następujących jego cech:

 • palność
 • zdolność do podsycania ognia
 • ewentualnie liniowa prędkość spalania, wytwarzanie płonących odprysków lub dymu itp.

Uzyskane wyniki pozwalają dokonać klasyfikacji materiału we dług normy PN-EN 357. Każdej klasie został przypisany odpowiedni kod alfanumeryczny, który umieszcza się na urzędowym dokumencie towarzyszącym danemu produktowi. Kod ten należy podawać przy wszystkich kolejnych dostawach.

SZKŁO jest materiałem niepalnym, natomiast szkła produkowane przez SAINT-GOBAIN GLASS należą do najwyższych klas:

 • klasa materiałów niepalnych w przypadku wszystkich szkieł monolitycznych SGG ANTELIO, SGG PARSOL, SGG PLANILUX itd.
 • klasa materiałów niezapalnych w przypadku większości szkieł laminowanych SGG STADIP.

Ognioodporność

W momencie wybuchu pożaru trzeba przede wszystkim ratować zagrożone życie ludzkie i starać się za pobiec rozprzestrzenianiu się pożaru, a więc zarazem chronić i walczyć. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć:

 • zawalenie się budynku lub jego części, co może spowodować zablokowanie ludziom drogi odwrotu
 • dymy i ich toksyczne składniki; jest to najpoważniejsze niebezpieczeństwo w przypadku pożaru ze względu na ryzyko zaczadzenia, a także utraty orientacji i paniki
 • silne promieniowanie termiczne, mogące prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych poparzeń.

Ochrona wymaga dysponowania odpowiednimi elementami konstrukcyjnymi, które również muszą być przedmiotem badań, przeprowadzonych według oficjalnie zatwierdzonych metod, w ściśle określonych warunkach. Elementy konstrukcyjne poddawane są powszechnie przyjętym testom termicznym. Prawie na całym świecie w odniesieniu do ryzyka pożaru w warunkach domowych stosuje się krzywą temperatura/czas opisaną w normie ISO 834-10.

Krzywa ISO obciążeń termicznych
Krzywa ISO obciążeń termicznych

Należy sprawdzić, czy dany element konstrukcyjny spełnia trzy podstawowe kryteria przez określony czas minimalny:

 • kryterium wytrzymałości lub stabilności (R)
 • kryterium szczelności na płomienie i gorące gazy (E)
 • kryterium izolacji termicznej podczas pożaru (I).
Temperatura powierzchni szkła
Temperatura powierzchni szkła

Badany element konstrukcyjny zalicza się do poszczególnych klas (według wymienionych powyżej kryteriów) z podaniem minimalnego czasu. Tytułem przykładu: element nośny szczelny przez 60 minut otrzyma symbol RE 30, a element szczelny i izolujący przez 60 minut EI 60.

Można również uwzględnić kryteria uzupełniające lub fakultatywne, np. kryterium W (maksymalny strumień ciepła w kW/m2). Po przeprowadzeniu badań sporządza się homologacje, protokoły badań lub urzędowe zezwolenia na stosowanie. Dokumenty te dotyczą wyłącznie kompletnych, identycznych elementów konstrukcyjnych, a także ich montażu (natomiast nigdy nie dotyczą materiałów, z których dany element został wykonany), np. drzwi, ścianki, moduły elewacyjne, przegrody przeciwogniowe.

Grupa SAINT-GOBAIN GLASS opracowała szeroki asortyment szkieł przeznaczonych do tego rodzaju zastosowań:

SGG PYROSWISS
SGG VETROFLAM
SGG SWISSFLAM LITE
SGG SWISSFLAM
SGG CONTRAFLAM LITE
SGG CONTRAFLAM.

Wszystkie homologowane rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej znajdujące się w ofercie SAINT-GOBAIN GLASS i GLASSOLUTIONS posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.

Opracowanie: OKNOTEST.PL
Na podstawie „Przewodnik po szkle” SAINT-GOBAIN GLASS oraz materiałów firmy GLASSOLUTIONS.

Zobacz także
Sokółka Eco Line Alu HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jocz Basic TX
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastbud Thermo Luksus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Maszrol Aluprof MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Domix-P Veka v82
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Thermofasada System MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne