Zasady rankingu PRO QUALITY

Ostatnia aktualizacja rankingu miała miejsce w roku 2014

Aby ranking był jasny i zrozumiały dla czytelników podajemy tu zasady na jakich został utworzony oraz kto i za co otrzymuje rankingowe punkty.

Z przyjemnością udostępniamy naszym czytelnikom pierwszy i jedyny w Polsce RANKING FIRM i STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTÓW OKIEN- „PRO QUALITY PVC”.

Cel Rankingu.

RANKING nie dzieli produktów i producentów na lepszych i gorszych, ale pokazuje pewien fragment internetowej okiennej rzeczywistości. Jako twórcy rankingu, stajemy w roli przeciętnego konsumenta i sprawdzamy ile informacji faktycznie niezbędnych dla podjęcia decyzji o zakupie znajduje się na stronach internetowych producentów i sprzedawców okien z PVC. Ilość punktów zdobytych przez poszczególne firmy będzie mówiła sama za siebie, a kryteria oceny i zasady punktacji są jasne i całkowicie jawne. Nie robimy z nich tajemnicy.

Jesteśmy przekonani jednocześnie, że nie wymagamy od firm żadnych informacyjnych cudów, a każdy nabywca okien powinien na stronie sprzedawcy znaleźć kompletną informację o:

 • Właściwościach okien
 • Polityce jakości i kompetencji firmy w tym zakresie
 • Warunkach gwarancji na wyroby i usługi
 • Technice i technologii montażu oraz kompetencji firmy w tym zakresie

Na ile jest to aktualnie możliwe pokazuje RANKING „PRO QUALITY PVC”.

Informacje i zasady tworzenia Rankingu

 • RANKING składa się z dwóch równoważnych części. Części technicznej i części konsumenckiej.
  • Część techniczna udostępnia wiedzę umożliwiającą wstępną ocenę okien z PVC w oparciu o jedyne mierzalne kryteria jakimi są ich właściwości wynikające z normy PN-EN 14351-1:2006 ustalane i ujawniane w raportach oraz certyfikatach lub świadectwach z badań wyrobów wykonywanych przez notyfikowane laboratoria uprawniających producenta do znakowania okien oznaczeniem CE.
  • Część konsumencka umożliwia ocenę ilości i jakości kierowanej do nabywców przedkontraktowej informacji o działalności firm w zakresie dbałości o standardy jakości wyrobów, montażu i obsługi.
 • RANKING powstaje w oparciu o informacje ze stron internetowych poszczególnych producentów i sprzedawców okien znajdujących potwierdzenie w ujawnionych tam dokumentach. Dane będą również pozyskiwane z dokumentów, które producenci i sprzedawcy okien prześlą bezpośrednio do redakcji OKNOTEST.PL. Przesłane do redakcji sprawozdania, świadectwa i wyniki badań, karty gwarancyjne czy też certyfikaty i instrukcje będą każdorazowo ujawniane w specjalnej ogólnie dostępnej zakładce rankingu.
 • W RANKINGU „PRO QUALITY PVC” nie będą publikowane informacje nie znajdujące potwierdzenia w odpowiednich dokumentach.
 • W części technicznej przedstawiamy punktową ocenę ujawnionych na stronie internetowej i potwierdzonych dokumentami (raport z badań, świadectwo badań, certyfikat) zbadanych przez notyfikowane laboratorium podstawowych właściwości okien i drzwi balkonowych takich jak:
  • Odporność na obciążenie wiatrem
  • Wodoszczelność
  • Właściwości akustyczne
  • Przenikalność cieplna
  • Przepuszczalność powietrza
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Siły operacyjne
  • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
  • Odporność na włamanie
 • W części konsumenckiej RANKING przedstawia punktową ocenę ilości i jakości informacji przedkontraktowej kierowanej do nabywców, a dotyczącej następujących aspektów działalności firm:
  • Systemu zarządzania jakością ISO 9001
  • Certyfikowanej Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Kart gwarancyjnych
  • Treści i warunków gwarancji
  • Firmowej instrukcji montażu
  • Treści instrukcji w zakresie zalecanej techniki i sposobów montażu
  • Prowadzenia dla pracowników i firm współpracujących szkoleń montażowych
  • Autoryzacji lub certyfikacji szkolonych ekip montażowych i weryfikacja jakości świadczonych przez nie usług montażowych
  • Merytoryczna zawartość strony www
  • Oceny nabywców okien
 • Teoretycznie każda firma może zdobyć w Rankingu maksymalnie 96 pkt. W praktyce, ze względu na treść normy PN-EN 14351-1:2006 i specyficzne właściwości tworzyw sztucznych oraz technologię produkcji okien z PVC uzyskanie maksymalnej ilości punktów przez producentów takich okien jest na razie nie możliwe.
 • Kryteria oceny punktowej są całkowicie jawne i powszechnie dostępne za pośrednictwem strony www.oknotest.pl. Wchodząc w zakładkę Rankingu wystarczy kliknąć na link: PUNKTY i KRYTERIA OCENY.
 • RANKING i jego organizacja umożliwia każdej zainteresowanej firmie samodzielne wprowadzenie informacji o właściwościach produkowanych wyrobów do tabel rankingowych. Wystarczy na stronie głównej rankingu kliknąć na link – Dodaj firmę do bazy. W ten sam sposób można wprowadzić zmiany jeśli właściwości wyrobu się zmieniły. Po prostu wypełniamy formularz nowymi danymi. Firmom produkującym okna w wielu systemach i odmianach ranking umożliwia wielokrotną prezentację wyrobów po to, by mogły przedstawić i pochwalić się wszystkimi posiadanymi wynikami badań okien.
 • Publikacja danych wprowadzanych samodzielnie przez zainteresowane firmy następuje po przesłaniu na adres redakcji OKNOTEST.PL dokumentów potwierdzających je lub po wskazaniu adresu internetowego pod którym zostały wcześniej ujawnione.
 • RANKING umożliwia i syntetyczne przeglądanie danych oraz porównywanie wyników osiągniętych przez różne firmy. Tabela syntetyczna znajduje się na stronie głównej rankingu. Pokazujemy w niej ogólną liczbę punktów zdobytych przez poszczególne firmy. Klikając w tej tabeli na liczbę zdobytych punktów przechodzi się do pierwszej tabeli analitycznej, w której można zobaczyć punktację danej firmy osiągniętą w części technicznej i konsumenckiej w zakresie poszczególnych ocenianych kategorii. Wybór i zaznaczenie kilku firm na stronie głównej umożliwia obejrzenie tabeli, prezentującej jednocześnie szczegółową analizę punktacji wybranych firm we wszystkich częściach i kategoriach rankingu.

Zdajemy sobie sprawę, że RANKING „PRO QUALITY PVC” jest tylko częścią odpowiedzi na główne pytanie nurtujące nabywców okien, czyli co i gdzie kupić, ale do tej pory nikt oprócz vortalu OKNOTEST.PL nie spróbował stworzyć sposobu porównywania okien i producentów na podstawie zobiektywizowanej informacji, potwierdzonej dostępnymi dla każdego czytelnika dokumentami. My zaczynamy, a co z tego wyniknie pokaże czas i uwagi naszych niezawodnych czytelników, które jak zawsze będą dla nas wskazówką do dalszych działań.

Prosimy piszcie i podpowiadajcie, czyją stronę internetową mamy odwiedzić, jaką firmę poddać rankingowej ocenie. Przesyłajcie do nas własne opinie o działalności producentów i sprzedawców, wtedy skorzysta z nich ogół okiennej społeczności. Producentów zachęcamy do udziału i rozpowszechniania w ten sposób informacji o właściwościach produkowanych okien i potencjale organizacyjnym i technicznym firm.

RANKINGOWYM malkontentom, których nie zabraknie, mówimy z góry: Zróbcie i dajcie lepsze narzędzie, do ocen i porównań, chętnie skorzystamy!!!

RANKINGOWYM zwolennikom życzymy udanych łowów informacyjnych w wirtualnym świecie i optymalnych wyborów w budowlanej okiennej rzeczywistości.

OKNOTEST.PL

Kryteria oceny Rankingu „PRO QUALITY PVC”

1. RANKING „PRO QUALITY PVC” oparty jest o punktową ocenę wybranych i przedstawionych dalej właściwości okien oraz działań firm zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów i usług.

2. W części technicznej RANKINGU, dotyczącej wymienionych poniżej właściwości okien podawanych za normą PN-EN 14351-1:2006 zasada oceny jest prosta, im wyrób ma więcej przebadanych właściwości, a ich zbadana klasa jest wyższa, tym więcej punktów rankingowych. Skala punktacji i ilość punktów do zdobycia w części technicznej przedstawia się następująco:

 • Odporność na obciążenie wiatrem – liczba punktów od 2 do 9
 • Wodoszczelność – liczba punktów od 1 do 10
 • Właściwości akustyczne – liczba punktów od 1 do 10
 • Przenikalność cieplna – liczba punktów od 1 do 10
 • Przepuszczalność powietrza – liczba punktów od 1 do 4
 • Wytrzymałość mechaniczna – liczba punktów od 1 do 4
 • Siły operacyjne – liczba punktów od 1 do 2
 • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – liczba punktów od 1 do 3
 • Odporność na włamanie – liczba punktów od 1 do 10

Uwaga!!!

W związku z zakończeniem w lutym 2010 roku okresu przejściowego dla normy PN-EN 14351-1:2006 oraz nieco późniejszą jej nowelizacją, w rankingu uwzględniane będą wyłącznie wyniki badań zleconych przez ocenianą firmę w notyfikowanych laboratoriach. Prezentowane na stronach internetowych producentów wyniki badań kaskadowych nie będą miały wpływu na ocenę i pozycję w rankingu.

Szczegółowa punktacja w części technicznej RANKINGU wygląda następująco:

Właściwość Wartość lub klasa właściwości
Ilość punktów
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne 1 2 3 4 5 6
Ilość punktów 1 2 3 4 5 6
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy A B C
Ilość punktów 1 2 3
Wodoszczelność (Nieosłonięte) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Exxx
Ilość punktów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Właściwości akustyczne 25dB - 30dB 31dB - 33dB 34dB - 37dB 38dB - 41dB 42dB - 45dB 46dB - 50dB
Ilość punktów 1 2 4 6 8 10
Przenikalność cieplna Uw 2,0-1,7 Uw 1,6-1,5 Uw 1,4-1,3 Uw 1,2-1,1 Uw 1,0-0,9 Uw 0,8-0,5
Ilość punktów 1 2 4 6 8 10
Przepuszczalność powietrza 1 2 3 4
Ilość punktów 1 2 3 4
Wytrzymałość mechaniczna 1 2 3 4
Ilość punktów 1 2 3 4
Siły operacyjne 1 2
Ilość punktów 1 2
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 5 000 10 000 20 000
Ilość punktów 1 2 3
Odporność na włamanie 1 2 3 4 5 6
Ilość punktów 1 2 3 4 5 6

3. W części konsumenckiej RANKINGU punkty przyznawane są za ujawnienie na stronach internetowych potwierdzonych dokumentami informacji o:

 • Systemie zarządzania jakością ISO 9001/lub podobnym – liczba punktów od 0 do 3
 • Certyfikowanej Zakładowej Kontroli Produkcji – liczba punktów od 0 do 3
 • Stosowaniu w obrocie karty gwarancyjnej – liczba punktów od 0 do 3
 • Warunkach gwarancji – liczba punktów od 0 do 5 – ocena redakcji
 • Stosowaniu w obrocie firmowej instrukcji montażu – liczba punktów od 0 do 3
 • Treści instrukcji i zalecanych technikach i sposobach montażu – liczba punktów od 0 do 5 – ocena redakcji
 • Prowadzonych szkoleniach montażowych – liczba punktów od 0 do 3
 • Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych – liczba punktów od 0 do 3
 • Merytoryczna zawartość strony www – liczba punktów od 1 do 5 – ocena redakcji
 • Oceny nabywców okien – liczba punktów od -1 do 1 – ocena redakcji

Jednym z przedkontraktowych obowiązków każdej firmy jest informowanie nabywców o wszystkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Bez wątpienia informacje o polityce jakości, warunkach gwarancji, technologii i technice montażu potwierdzone treścią odpowiednich dokumentów i certyfikatów są takimi informacjami dla każdego nabywcy.

Szczegółowa punktacja w części konsumenckiej RANKINGU wygląda następująco:

Dokument, Certyfikat, Treść Sposób punktacji
System zarządzania jakością ISO 9001 TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Karta gwarancyjna TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Warunki gwarancji DOBRE ZŁE BRAK DANYCH
Ilość punktów 5 1 0
Firmowa instrukcja montażu TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Technika i sposoby montażu w instrukcji DOBRA ZŁA BRAK DANYCH
Ilość punktów 5 1 0
Prowadzenie szkoleń montażowych TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Merytoryczna zawartość strony www BARDZO DOBRA DOBRA SŁABA BRAK DANYCH
Ilość punktów 5 3 1 0
Oceny nabywców okien POZYTYWNE NEGATYWNE BRAK DANYCH
Ilość punktów 1 -1 0

4. Kategorie zaznaczone w tabeli kolorem czerwonym, będą oceniane i punktowane bezpośrednio przez redakcję vortalu działającą jako uniwersalny konsument. W związku z tym, dla pełnej jasności z góry wyjaśniamy co będziemy brać pod uwagę przyznając punkty rankingowe:

 • W ocenie warunków gwarancji podstawowe kryterium, to brak w umowach gwarancyjnych klauzul niedozwolonych i warunki dające nabywcy okien faktyczną ochronę po sprzedaży.
 • W ocenie techniki i sposobów montażu podstawowe kryterium oceny, to montaż z zachowaniem zasady „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”.
 • W ocenie merytorycznej zawartości strony www podstawowe kryterium, to ilość informacji na stronie, dotyczących wszystkich zagadnień objętych RANKINGIEM „PRO QUALITY PVC”.
 • W ocenie nabywców okien podstawowe kryterium to rekomendacje i sygnały docierające do OKNOTEST.PL od nabywców okien oceniające różne aspekty rynkowej działalności poszczególnych producentów i sprzedawców.

5. W zakresie prowadzonych szkoleń montażowych poszukujemy informacji o liczbie i tematyce szkoleń montażowych, sposobie ich prowadzenia (teoria/praktyka) oraz oczekujemy dokumentów potwierdzających ilość uczestników wraz z podaniem nazw firm uczestniczących w szkoleniu.

6. W związku z często stawianym przez producentów okien wymogiem, aby ich produkty były montowane przez autoryzowane ekipy montażowe, będziemy poszukiwać i punktować informacje zawierające wykaz autoryzowanych/certyfikowanych ekip montażowych oraz sposób w jaki następuje weryfikacja stosowania przez nie w praktyce nabytej na szkoleniu wiedzy.

7. Dobór kryteriów oceny w części konsumenckiej wynika bezpośrednio z treści ustawy z dnia 27.02.2002 r O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz z treści Dyrektywy UE 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r, a także art. 385 § 2 k.c.

Przepisy te określają i ustalają standardy w zakresie sposobu udzielania przedkontraktowej informacji konsumentowi po to, aby udzielana konsumentowi informacja:

 • Była dostępna, co jest związane z jej czytelnością formalną.
 • Nie wprowadzała w błąd, co do właściwości towaru, a tym samym, co do przedmiotu świadczenia.
 • Była jednoznaczna treściowo i zrozumiała dla nieprofesjonalnego odbiorcy.
 • Była wystarczająca do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.

8. Zgodnie z art. 7 i 7a ustawy dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) oraz art. 3 ustawy z dnia 27.02.2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) w ocenach RANKINGU „PRO QUALITY PVC” uwzględniane będą wyłącznie informacje wynikające z dokumentów sporządzonych w języku polskim lub z wiarygodnych polskich tłumaczeń dokumentów zagranicznych.

OKNOTEST.PL

Dokumenty i badania firm uczestniczących w Rankingu Pro Quality

Budvar

Dako

Komsta

Vetrex
1514 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Budvar
1510 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Team-Plast
66 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
Witraż
0 punktów
11 produktów w Rankingu Okien
Oknoplast
0 punktów
11 produktów w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Termo Profil
0 punktów
14 produktów w Rankingu Okien
Team-Plast
21 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Maszrol BIS
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Bogdański
0 punktów
2 produkty w Rankingu Okien
Dobroplast
0 punktów
2 produkty w Rankingu Okien
Plastixal
0 punktów
13 produktów w Rankingu Okien
Oknoplast Łańcut
0 punktów
2 produkty w Rankingu Okien
PAMO
0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien
Vidok
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Słowińscy
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
ABA Wik­tor­czyk
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Maszrol BIS
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Dako
0 punktów
8 produktów w Rankingu Okien
Fasada
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Pinus
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Bertrand
0 punktów
10 produktów w Rankingu Okien
Wegiel
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Windows 2000
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Urzędowski
0 punktów
8 produktów w Rankingu Okien