Wyszukaj firmy

Zgłoś firmę do Programu

logo Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
znajdź firmę

Program Rekomendacji Technicznych

Program Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl, tworzy profesjonalną elitę sprzedaży. To jedyna inicjatywa, w której kompetencje i umiejętności sprzedawców poddawane są stałemu, systematycznemu i rzeczywistemu nadzorowi zewnętrznej organizacji. Okresowe testy kompetencyjne, spotkania, szkolenia i audyty na placach budowy służą zapewnieniu coraz lepszego poziomu usług świadczonych przez uczestników Programu. Kryteria i wymagania Programu ustalono w taki sposób, że mogą do niego dostać się tylko firmy dobre i tylko po to, by stać się firmami jeszcze lepszymi. Nad przestrzeganiem reguł czuwa Rada Programu złożona z przedstawicieli firm uczestniczących w Programie. Dlatego właśnie Rekomendacji Oknotest.pl nie można kupić, ale można ją zdobyć i utrzymać zapewniając inwestorom najwyższy poziom jakości produktów, usług i obsługi. Uczestnicząc w Programie, sprzedawcy zyskują dostęp do najlepszej, sprawdzonej wiedzy technicznej oraz uzyskują cenne i mocne wsparcie w codziennej działalności.