Polityka prywatności portalu Oknotest.pl

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://oknotest.pl/. Administratorem strony jest OKNOTEST.PL Jakub Błaszczyk, os. Przemysława 14b/8, 61-064 Poznań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@oknotest.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zapisując się do newslettera, składając zamówienie, dodając opinie i ocenę na stronie lub po prostu kontaktując się ze nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. 
 • Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel i Google Remarketing Tag, by kierować do Ciebie reklamy.  Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook i Google.
 • Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Facebook. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Facebook.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 • Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest OKNOTEST.PL Jakub Błaszczyk, os. Przemysława 14b/8, 61-064 Poznań, NIP 782-233-77-00

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze nas Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@oknotest.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, złożyć zapytanie za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dodać opinię lub ocenę na stronie portalu lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. H88 S.A. – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. FreshMail Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. inFakt Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
 4. KOREKTOR s.c. – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Opinie

Portal Oknotest.pl umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego opinii na powierzchniach portalu Oknotest.pl przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania opinii przez Użytkowników.

Niniejszy punkt Polityki Prywatności określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania opinii w portalu Oknotest.pl.

Za opinię uważa się zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w portalu Oknotest.pl przez Użytkownika opinię do danej treści znajdującej się na stronie internetowej oknotest.pl, a w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej lub/i opinii innego Użytkownika portalu Oknotest.pl, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.

Użytkownik zamieszcza opinie w portalu Oknotest.pl za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w portalu Oknotest.pl, w którym powinien wpisać treść swojej opinii, zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności dotyczące zasad i warunków zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania opinii w portalu Oknotest.pl oraz zasad dotyczących przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje powiadomienie o zamieszczeniu opinii na stronie portalu Oknotest.pl wraz z linkiem odsyłającym do formularza, który umożliwia w dowolnym momencie samodzielne usuwanie, zmianę i/lub edycję treści opinii przez Użytkownika.

Zamieszczając opinię na stronie portalu Oknotest.pl, Użytkownik przekazuje dane osobowe dotyczące  imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP komputera, z którego dodał opinię, a także treści opinii. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania, archiwizowania i/lub usuwania opinii zamieszczonej na stronie portalu Oknotest.pl.

Przekazane dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i/lub zdjęcie profilowe nie będą dostępne publicznie na stronie portalu Oknotest.pl przy opinii zamieszczonej przez Użytkownika. 

Zamieszczenie opinii w portalu Oknotest.pl, a w szczególności przesłanie do Oknotest.pl formularza przeznaczonego dla korzystania z usługi zamieszczania opinii, jest równoznaczne z:

 • potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności,
 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień niniejszej Polityki Prywatności,

Z zastrzeżeniem innych postanowień Polityki Prywatności portalu Oknotest.pl, Użytkownik nie może zamieszczać w portalu Oknotest.pl opinii, które będą zawierały: treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza, (odnośniki, linki), do jakichkolwiek stron internetowych, treści naruszające prawa Oknotest.pl i/lub prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług.

Ta sama opinia nie może być zamieszczone przez Użytkownika wielokrotnie.

Opinie nie mogą zawierać treści stanowiących bezpośredni atak na innych Użytkowników portalu Oknotest.pl.

Opinie nie mogą stanowić ciągów składających się ze zbitek liter lub/i znaków interpunkcyjnych nie stanowiących zrozumiałej treści.

Opinie nie mogą zawierać treści będących spamem, nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu Użytkownika.

Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia opinie na stronie oknotest.pl we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez portal Oknotest.pl możliwości zamieszczania opinii ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że portal Oknotest.pl nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia opinii Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Polityki Prywatności Oknotest.pl, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Oknotest.pl z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień Polityki Prywatności określających zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania opinii w portalu Oknotest.pl.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z zamieszczania opinii w portalu Oknotest.pl.  Usunięcie przez Użytkownika opinii z portalu Oknotest.pl jest możliwe poprzez wysłanie do Oknotest.pl  oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej kontakt@oknotest.pl za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.oknotest.pl o adresie internetowym https://oknotest.pl/portal/kontakt oraz powinno zawierać w szczególności: czas i datę zamieszczenia opinii,  oznaczenie, np. tytuł treści, do której opinia została zamieszczona oraz adres URL strony internetowej na której opinia jest zamieszczona.

Oknotest.pl usunie opinię Użytkownika w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie usunąć opinię zamieszczoną na stronie portalu Oknotest.pl. korzystając z formularza, do którego dostęp zapewnia link stanowiący element zawiadomienia Użytkownika o zamieszczeniu opinii na stronie portalu Oknotest.pl przesłany przez Oknotest.pl na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Użytkownika przy zamieszczaniu opinii.

Samodzielne usunięcie opinii przez Użytkownika powoduje zaprzestanie wyświetlania opinii na stronie portalu Oknotest.pl oraz usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy danych portalu Oknotest.pl.

Postanowienia o usunięciu opinii nie mają zastosowania w przypadku opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Opinii o określonej treści wynika z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Oknotest.pl jednocześnie blokuje, (uniemożliwia), dostęp do opinii Użytkownika w portalu Oknotest.pl.

Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść opinii Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane, w tym dane osobowe lub/i informacje.

Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Polityki Prywatności oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, w tym danych osobowych, i treści jego opinii uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oknotest.pl może odmówić Użytkownikowi zamieszczenia opinii lub zamieszczoną opinię usunąć, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Polityce Prywatności Oknotest.pl, a w szczególności w sytuacji w której Użytkownik korzysta z usługi portalu w sposób sprzeczny z Polityką Prywatności lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wynikającymi z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania, zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do korzystania z usługi zamieszczania opinii, a także prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi zamieszczania opinii, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi zamieszczania opinii w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi zamieszczania opinii poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na dowolnej stronie  portalu Oknotest.pl.

Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne portalu Oknotest.pl oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Oknotest.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

Oceny

Portal Oknotest.pl umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego ocen na powierzchniach portalu Oknotest.pl przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania ocen przez Użytkowników.

Niniejszy punkt Polityki Prywatności określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania ocen w portalu Oknotest.pl.

Za ocenę uważa się zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w portalu Oknotest.pl przez Użytkownika ocenę do danej treści znajdującej się na stronie internetowej oknotest.pl, a w szczególności firmy, produktu, artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej lub/i opinii innego Użytkownika portalu Oknotest.pl, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.

Użytkownik zamieszcza ocenę w portalu Oknotest.pl za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w portalu Oknotest.pl, w którym powinien wybrać wartość oceny (symbol gwiazdek), zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności dotyczące zasad i warunków zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania ocen w portalu Oknotest.pl oraz zasad dotyczacych przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Zamieszczając ocenę na stronie portalu Oknotest.pl, Użytkownik przekazuje dane osobowe dotyczące  imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP urządzenia, z którego dodał ocenę. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania, archiwizowania i/lub usuwania oceny zamieszczonej na stronie portalu Oknotest.pl.

Przekazane dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail nie będą dostępne publicznie na stronie portalu Oknotest.pl przy ocenie zamieszczonej przez Użytkownika. 

Zamieszczenie oceny w portalu Oknotest.pl, a w szczególności przesłanie do Oknotest.pl formularza przeznaczonego dla korzystania z usługi zamieszczania oceny, jest równoznaczne z:

 • potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności,
 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień niniejszej Polityki Prywatności,

Z zastrzeżeniem innych postanowień Polityki Prywatności portalu Oknotest.pl, Użytkownik nie może zamieszczać w portalu Oknotest.pl opinii, które będą zawierały: treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza, (odnośniki, linki), do jakichkolwiek stron internetowych, treści naruszające prawa Oknotest.pl i/lub prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług.

Ta sama ocena firmy lub produktu nie może być zamieszczona przez Użytkownika wielokrotnie.

Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia ocenę na stronie oknotest.pl we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez portal Oknotest.pl możliwości zamieszczania ocen ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że portal Oknotest.pl nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia ocen Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Polityki Prywatności Oknotest.pl, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Oknotest.pl z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień Polityki Prywatności określających zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania ocen w portalu Oknotest.pl.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z zamieszczania ocen w portalu Oknotest.pl.  Usunięcie przez Użytkownika opinii z portalu Oknotest.pl jest możliwe poprzez wysłanie do Oknotest.pl  oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej kontakt@oknotest.pl za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej oknotest.pl o adresie internetowym https://oknotest.pl/portal/kontakt oraz powinno zawierać w szczególności: czas i datę zamieszczenia oceny,  oznaczenie, np. tytuł treści, do której ocena została zamieszczona oraz adres URL strony internetowej na której ocena jest zamieszczona.

Oknotest.pl usunie ocenę Użytkownika w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika.

Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za oceny Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane, w tym dane osobowe lub/i informacje.

Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Polityki Prywatności oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, w tym danych osobowych, i jego oceny uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oknotest.pl może odmówić Użytkownikowi zamieszczenia oceny lub zamieszczoną ocenę usunąć, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Polityce Prywatności Oknotest.pl, a w szczególności w sytuacji w której Użytkownik korzysta z usługi portalu w sposób sprzeczny z Polityką Prywatności lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wynikającymi z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania, zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do korzystania z usługi zamieszczania oceny, a także prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi zamieszczania oceny, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi zamieszczania oceny w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi zamieszczania ocen poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na dowolnej stronie  portalu Oknotest.pl.

Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne portalu Oknotest.pl oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Oknotest.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

Zapytania do firm

Za pośrednictwem strony możesz złożyć zapytanie ofertowe do firm, których dane teleadresowe lub oferta handlowa widnieje na stronie. Twoje dane osobowe podane w formularzu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania) będą przetwarzane przez nas w celach statystycznych oraz przez firmę do której kierujesz zapytanie, w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą za naszym pośrednictwem. Treść zapytania może podlegać archiwizacji.

Udostępnianie danych teleadresowych firm

Oknotest.pl dokłada wszelkich starań aby dane teleadresowe firm prezentowane na stronach portalu były aktualne. Wszystkie dane teleadresowe do firm są pobierane bezpośrednio ze stron internetowych tychże firm. W zakładce każdej z firm widnieje data ostatniej aktualizacji danych. Nieaktualne dane teleadresowe mogą zostać niezwłocznie zaktualizowane przez redakcję portalu. W celu aktualizacji danych teleadresowych prosimy o kontakt. Adres e-mail oraz numery telefonów znajdziesz pod adresem: https://oknotest.pl/portal/kontakt.

Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność udostępnionych na stronach portalu danych teleadresowych do firm.

Dane osobowe w nazwie firmy

Podstawowym i jedynym celem korzystania z danych osobowych zawartych w nazwie firmy przez Oknotest.pl jest prowadzenie powszechnej ogólnodostępnej bazy przedsiębiorców. W tym względzie dane osobowe wykorzystywane są w zakresie prezentacji danych podmiotów gospodarczych na stronach portalu Oknotest.pl.

Oknotest.pl gromadzi w szczególności dane nieosobowe oraz osobowe jak wymienione poniżej.

Dane przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej)

 • Nazwa przedsiębiorstwa,
 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
 • Adresy prowadzenia działalności gospodarczej z kodem pocztowym i współrzędnymi geograficznymi,
 • Adres do korespondencji,
 • Adres strony internetowej przedsiębiorstwa,
 • NIP,
 • REGON,
 • Branże, w których działa przedsiębiorstwo,
 • Informacje dotyczące biznesowej specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
 • Numery telefonów przedsiębiorstwa,
 • Adresy poczty elektronicznej przedsiębiorstwa,

Newsletter

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach firm z nami współpracujących oraz autorskich artykułów tworzonych przez nas i publikowanych na stronie portalu Oknotest.pl. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zapisanie się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie Twoich danych osobowych z bazy.

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.

Faktury

Jeżeli wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona portalu oknotest.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.  

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu opinii,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Strona portalu oknotest.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka i Google, by kierować do Ciebie reklamy. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony Pixel Facebooka oraz Tag Remarketingowy Google, zapamiętują one Twoje odwiedziny na naszej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Google.

Filmy z serwisu YouTube

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

Filmy z serwisu Facebook

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisu Facebook. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.