Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Ile kosztuje montaż okien w warstwie ocieplenia?

Czerwiec 2020

Budownictwo energooszczędne zyskuje coraz mocniejsze wsparcie formalno-prawne, a rosnąca świadomość ekologiczna, skłania inwestorów do wznoszenia budynków mieszkalnych o wysokim komforcie cieplno-użytkowym. Nie mniej, montaż okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia, to ciągle tylko niewielki procent całości robót montażowych. Niewielki, to nie znaczy, że nieważny. Sprawdźmy ile kosztuje prawidłowy montaż okien w warstwie ocieplenia.

Ceny montażu okien – założenia do wyceny

Aby ustalić ile kosztuje prawidłowy, „ciepły”, montaż okien i drzwi balkonowych wykonany w licu muru konstrukcyjnego, zwróciliśmy się do kilkunastu profesjonalnych firm handlowo-montażowych z prośbą o określenie cen montażu właściwych dla konstrukcji okiennych najczęściej instalowanych w budynkach jednorodzinnych. Warunki wyceny i poziom cen przedstawiliśmy w artykule „Ile kosztuje „ciepły” montaż okien w licu muru konstrukcyjnego”.

reklama

Korzystając z okazji, poprosiliśmy firmy o równoczesną wycenę tych samych zadań montażowych dla przypadku, gdy montaż okien przyjdzie im wykonać w warstwie ocieplenia budynków. Co do zasady, każdej z firm pozostawiliśmy pełną swobodę w wyborze materiałów i techniki wykonania robót wskazując jednocześnie, by w procesie wyceny stosowała się do następujących założeń:

 1. Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia dotyczy budynków jednorodzinnych wznoszonych z najpopularniejszych materiałów, na przykład: pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, silikatów.
 2. Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia dotyczy ścian konstrukcyjnych dwuwarstwowych lub trójwarstwowych.
 3. Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia dotyczy obiektów wyposażonych w schody oraz gdy to konieczne lub niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania również ościeży okiennych odpowiednio przygotowanych do montażu przez inwestorów w zakresie: uszczelnienia spoin muru konstrukcyjnego od strony zewnętrznej w obrębie połączeń okien z ościeżami, wyrównania i wypoziomowania wewnętrznych płaszczyzn ościeży, naniesienia wysokości budowlanych, wymiarowania ościeży zgodnie z wymaganiami projektu albo wymaganiami obiektowymi.
 4. Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia dotyczy obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie siedzib firm montażowych i nie obejmuje ponadstandardowych kosztów dojazdów na oddalone place budowy.
 5. Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia obejmuje czas i materiały niezbędne do wykonania następujących czynności:
  • Prace załadunkowe w magazynie wykonawcy.
  • Prace rozładunkowe i przemieszczanie konstrukcji na placu budowy.
  • Przygotowanie konstrukcji okiennej do montażu.
  • Wykonanie montażowej ramy nośnej lub osłonowej poza obrysem ościeża w systemach montażu, w których jest to wymagane.
  • Uszczelnienie połączenia ramy nośnej z murem konstrukcyjnym, gdy jest to zalecane lub wymagane.
  • Pozycjonowanie konstrukcji w ramie nośnej albo na podporach.
  • Przeniesie na mur konstrukcyjny sił pochodzących od ciężaru konstrukcji oraz zaplanowanych obciążeń eksploatacyjnych powodowanych użytkowaniem przy zastosowaniu systemów klocków podporowych, podwalin, poszerzeń, „ciepłych parapetów” w zależności od przyjętej techniki montażu.
  • Przeniesie na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążeń wiatrem przy zastosowaniu śrub ramowych, kotew stalowych, konsoli, kątowników i łączników mechanicznych w zależności od przyjętej techniki montażu.
  • Wykonanie z pianki PUR warstwy termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okien.
  • Wykonanie w obrębie połączeń okien z ościeżami przy użyciu folii uszczelniających, powłok uszczelniających, fartuchów EPDM w zależności od przyjętej techniki montażu, zewnętrznej, wodoodpornej, dyfuzyjnie otwartej lub dyfuzyjnie ograniczonej warstwy uszczelniającej, zapobiegającej przedostawaniu się do wnętrza budynku wody opadowej.  
  • Wykonanie w obrębie połączeń okien z ościeżami przy użyciu folii uszczelniających, powłok uszczelniających, fartuchów EPDM w zależności od przyjętej techniki montażu, wewnętrznej, powietrznie szczelnej warstwy uszczelniającej, dyfuzyjnie ograniczonej w stopniu wyższym od warstwy uszczelnień zewnętrznych, gdy to wymagane lub konieczne, zapobiegającej infiltracji powietrza przez połączenie.

Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia dotyczy usług, które w dniu zakończenia prac montażowych spełniają co najmniej następujący poziom wymagań:

Właściwość połączenia okna z ościeżemDokument odniesieniaKlasa/poziom/wartość
Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 1027  ciśnienie ≤ 600 Pa
Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 12208 klasa 9A
Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 ciśnienie ≤ 600 Pa
Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 klasa 4
Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 QL ≤ 0,46 m3/hm
Przepuszczalność powietrza   a ≤ 0,1 [m3/hm(daPa)2/3]
Wartość współczynnika temperaturowego fRsi   0,80

Cena montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia dotyczy usług objętych przez wykonawców gwarancją jakości.

Skupienie uwagi na wymaganiach dotyczących rezultatu montażu opisanych w powyzszej tabeli oraz pozostawienie firmom swobody wyboru materiałów i technik montażu spowodowały, że otrzymane wyceny objęły zarówno montaż w warstwie ocieplenia wykonany z użyciem konsoli, jak i rozwiązania systemowe, na przykład Ciepłą Belkę Montażową, MOWO i Winframer.

Drzwi balkonowe - mocowanie mechaniczne na konsolach
Drzwi balkonowe - mocowanie mechaniczne na konsolach Knelsen
illbruck MOWO - rama nośna gotowa do montażu okna poza licem muru
illbruck MOWO - rama nośna gotowa do montażu okna poza licem muru
Drzwi balkonowe zamontowane w systemie Ciepłej Belki Montażowej Marbet CBM
Drzwi balkonowe zamontowane w systemie Ciepłej Belki Montażowej Marbet CBM
reklama

W wyniku uśrednienia podanych cen uzyskaliśmy pogląd na przeciętną cenę montażu konstrukcji okiennych w warstwie ocieplenia niezależnie od przyjętego sposobu wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Ile kosztuje prawidłowy montaż okien z PVC w warstwie ocieplenia?

Średnia cena montażu okien i drzwi z PVC w warstwie ocieplenia budynku
Typ konstrukcji okiennej Wymiaryjednostkowe
S x H (m)
Obwód (m) Cena montażu (mb)
Drzwi balkonowe HST 5 x 2.35 1);2);3) 14,7 512 zł
Drzwi balkonowe PSK 3 x 2,3 1);2) 10,6 314 zł
Balkon dwuskrzydłowy z ruchomym słupkiem 1,8 x 2,3 1);2) 8,2 299 zł
Okno narożne z szybami łączonymi na step 2 x okno  1,5 x 1,5 2) 9 387 zł
Okno narożne z łącznikiem 90° 2 x okno  1,5 x 1,5 2) 12 319 zł
Okno dwuskrzydłowe UR 1,5 x 1,5 2) 6 265 zł
Balkon dwuskrzydłowy + okno stałe(łącznik statyczny) Balkon 1,8 x 2,3 1);2)
Okno stałe 1,0  x 2,3 1):2)
10,26 359 zł
Drzwi wejściowe z naświetlem bocznym 1,5 x 2,3 1):2) 7,6 318 zł
1) Odległość dolnej krawędzi progu konstrukcji od chudziaka 20 cm.
2) Pod progiem konstrukcji „ciepły parapet”, podwalina z Purenitu, poszerzenia systemowe, belka hard CBM
3) Szklenie z użyciem urządzeń do transportu szyb zespolonych

Ile kosztuje prawidłowy montaż okien z aluminium w warstwie ocieplenia?

Średnia cena montażu okien i drzwi z aluminium w warstwie ocieplenia budynku
Typ konstrukcji okiennej Wymiaryjednostkowe
S x H (m)
Obwód(m) Cena montażu (mb)
Drzwi balkonowe HST 5 x 2.35 1);2) 14,7 539 zł
Drzwi balkonowe PSK 3 x 2,3 1);2) 10,6 321 zł
Balkon dwuskrzydłowy z ruchomym słupkiem 1,8 x 2,3 1);2) 8,2 317 zł
Okno narożne z szybami łączonymi na step 2 x okno  1,5 x 1,5 2) 9 419 zł
Okno narożne z łącznikiem 90° 2 x okno  1,5 x 1,5 2) 12 346 zł
Okno dwuskrzydłowe UR 1,5 x 1,5 2) 6 292 zł
Balkon dwuskrzydłowy + okno stałe(łącznik statyczny) Balkon 1,8 x 2,3 1);2)
Okno stałe 1,0  x 2,3 1):2)
10,26 370 zł
Drzwi wejściowe z naświetlem bocznym 1,5 x 2,3 1):2) 7,6 342 zł
1) Odległość dolnej krawędzi progu konstrukcji od chudziaka 20 cm.
2) Pod progiem konstrukcji „ciepły parapet”, podwalina z Purenitu, poszerzenia systemowe, belka hard CBM
3) Szklenie z użyciem urządzeń do transportu szyb zespolonych

Cena montażu okien

Ceny montażu okien w budynkach jednorodzinnych mają charakter ryczałtowy. Nie znamy przypadku, w którym dla planowanego zakresu usług sporządzono by kosztorys budowlany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.

Już tylko z tego powodu, o ile nie przedstawimy konkretnych wymagań co do pożądanej jakości wykonania usługi, w wycenach i cenach poszczególnych zadań mogą występować istotne różnice pomiędzy firmami.

Wykonawca „na oko” oceni czas wykonania robót, oszacuje koszt zużytych materiałów, doda do tego oczekiwaną marżę zysku i cena gotowa. Co inwestor otrzyma w tej cenie, tego dokładnie nie wiadomo, poza tym że na jego rzecz zostanie wykonana usługa, którą nazwano „montaż okien”.

Spoiwem dla wycen, które posłużyły do sprawdzenia ile średnio kosztuje montaż okien w licu muru albo w warstwie ocieplenia było żądanie osiągnięcia konkretnych poziomów właściwości użytkowych połączeń okien z ościeżami. Wykonawcy z pewnością dokonali oszacowania czasu pracy oraz zużycia materiałów, ale w odniesieniu do każdej konstrukcji okiennej musieli brać pod uwagę konieczność osiągnięcia ściśle określonego rezultatu, który w razie najmniejszych wątpliwości można sprawdzić jeszcze przed dokonaniem zapłaty.

Ceny montażu okien PVC w 2020 roku - montaż w warstwie docieplenia
Ceny montażu okien PVC w 2020 roku - montaż w warstwie docieplenia
Ceny montażu okien aluminiowych w 2020 roku - montaż w warstwie docieplenia
Ceny montażu okien aluminiowych w 2020 roku - montaż w warstwie docieplenia

To z pewnością wpłynęło na prezentowany poziom cen, lecz w tym przypadku dokładnie wiadomo, co inwestor otrzyma, a dokładniej powinien otrzymać w ramach ekwiwalentnej wymiany świadczeń. W prawidłowym montażu okien inwestor nie płaci li tylko „za pracę”, lepiej lub gorzej wykonaną, płaci za konkretny rezultat montażu zgodny z aktualnym stanem wiedzy technicznej w zakresie montażu okien dostosowany do wymagań obiektowych i stanu technicznego budynku w czasie wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

reklama

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2020-06-04 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-13 12:42:54


Komentarze

Z
Luty 2023

Ciekawe jak te ceny się pozmieniały w ciągu ostatnich 18 miesięcy... Choć te i tak wydają się z kosmosu. Zwłaszcza przy montażu hst. Więcej roboty i materiału ale czy o aż tyle...

Czy ten komentarz jest przydatny?
1 2 1 2
W
Luty 2023

Co region to inaczej. Ceny potrafią za montaż różnić się i o 100%, a zaraz się zacznie montaż za 1zł jak budowlanka jeszcze bardziej wyhamuje. Będzie jak w 2009/2010

Czy ta odpowiedź jest przydatna?
4 1 4 1
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024