Ranking Okien 2021

Porównuj. Oceniaj. Opiniuj.

Ranking
Okien PCV

86 firm
650 produktów
106 konstrukcji

Budvar

1510 punktów
7 produktów w Rankingu Okien

Team-Plast

66 punktów
9 produktów w Rankingu Okien

Vetrex

1514 punktów
9 produktów w Rankingu Okien

Oknoplast

0 punktów
11 produktów w Rankingu Okien

Termo Profil

0 punktów
14 produktów w Rankingu Okien

REDAN

0 punktów
13 produktów w Rankingu Okien

Ranking Okien Aluminiowych

69 firm
343 produktów
45 konstrukcji

Team-Plast

21 punktów
6 produktów w Rankingu Okien

Maszrol BIS

0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien

Sapor

0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien

Grupa SOLO

0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien

Igloopol System

0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien

Oknal

0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien

Ranking Okien Drewnianych

25 firm
123 produktów
0 konstrukcji

Doorsy

0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien

POL-SKONE

0 punktów
9 produktów w Rankingu Okien

PAMO

0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien

Ronkowski

0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien

Gebauer

0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien

Maszrol BIS

0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien

Ranking Okien Drewniano-Aluminiowych

19 firm
92 produktów
0 konstrukcji

Pozbud

0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien

Bertrand

0 punktów
10 produktów w Rankingu Okien

Ronkowski

0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien

Urzędowski

0 punktów
8 produktów w Rankingu Okien

Wegiel

0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien

Aluron

0 punktów
15 produktów w Rankingu Okien

Ranking Okien Oknotest.pl 3.0

01.03.2021

Od chwili publikacji, z danych zawartych w Rankingu Okien - Badania ITT skorzystało ponad 500.000 użytkowników portalu. Śmiało można powiedzieć, że spełnił swoje zadanie zarówno, jako źródło obiektywnej informacji technicznej, element edukacji oraz narzędzie wsparcia sprzedaży. Po pięciu latach funkcjonowania Rankingu w obecnej formule przyszedł czas na zmiany!

Kierując się uwagami użytkowników portalu prezentujemy Ranking Okien 2021 (zwanym dalej: Ranking Okien Oknotest.pl 3.0 lub Ranking). Ranking będzie miał charakter bardziej konsumencki stając się miejscem spotkania producentów i produktów z opiniami i ocenami nabywców. W Rankingu Okien Oknotest.pl 3.0 będziemy prezentować:

 • Podstawowe informacje o producentach okien i drzwi balkonowych z PVC, aluminium i drewna
 • Informacje o podstawowych produktach z oferty producentów okien i drzwi balkonowych
 • Informacje o partnerach handlowych i sieci sprzedaży
 • Informacje o deklarowanym przez producentów poziomie właściwości użytkowych dla wybranych konstrukcji okien i drzwi balkonowych
 • Opinie użytkowników portalu Oknotest.pl o producentach i produktach
 • Liczbę interakcji użytkowników portalu Oknotest.pl z markami producentów obecnymi w Rankingu i siecią partnerów handlowych.
 • Liczbę opinii wyrażonych o producencie lub produktach z jego oferty
 • Oceny producentów i produktów wyrażone przez użytkowników portalu Oknotest.pl
 • Punktację związaną z deklarowanym poziomem właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych
Legenda
ikona diament Punktacja związana z deklarowanym poziomem właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych
Badania Okien Pro Quality  Udział w projekcie badawczym - „Badania Okien Pro Quality”

W nowym Rankingu rezygnujemy z czysto technicznego spojrzenia na okna i drzwi balkonowe. W nowej formule łączymy walory techniczne i jakościowe produktów wynikające z deklarowanego poziomu właściwości użytkowych z informacją producentów kierowaną do rynku oraz ocenami i opiniami nabywców. Zgodnie ze zmieniającymi się rynkowymi trendami poszerzamy również krąg producentów zapraszając do udziału w Rankingu szeroką rzeszę firm produkujących okna z PVC, aluminium i drewna.

Każdy producent, który prowadzi zarejestrowaną działalność produkcyjną albo handlową na terenie RP i udostępnia informacje o swojej ofercie w Internecie może i powinien znaleźć się nowym Rankingu Okien.  Marka producenta okien wprowadzona do Rankingu może być z niego usunięta wyłącznie w przypadku zakończenia działalności produkcyjnej i/lub handlowej albo w przypadku podjęcia przez portal decyzji o usunięciu firmy bądź decyzji o zakończeniu publikacji Rankingu Okien Oknotest.pl 3.0.

Ze względu na znaczne rozszerzenie liczby podmiotów, pozyskane z Internetu informacje o producentach i produktach wprowadzane będą do Rankingu sukcesywnie. Chcąc przyspieszyć swój udział w Rankingu, każdy z producentów może przesłać na adres ranking@oknotest.pl dane adresowe, opisy i zdjęcia produktów z oferty, które zostaną wprowadzone w najszybszym możliwym terminie przed danymi firm pozyskiwanymi z Internetu.

Każdy z producentów, którego marka znajdzie się w Rankingu, otrzyma nieodpłatnie dostęp do unikalnego, wielofunkcyjnego panelu administracyjnego, za którego pośrednictwem w dowolnej chwili będzie mógł wprowadzać lub modyfikować informacje o deklarowanym poziomie określonych właściwości użytkowych dla wskazanych konstrukcji okiennych. W celu otrzymania dostępu do panelu prosimy o kontakt mailowy na adres ranking@oknotest.pl.

Każdy z producentów może zwrócić się do redakcji portalu, aby otrzymać formularz za pośrednictwem którego ujawni dane o deklarowanym poziomie określonych właściwości użytkowych dla wskazanych konstrukcji okiennych, a przekazane dane zostaną wprowadzone do Rankingu przez portal Oknotest.pl po wniesieniu opłaty za wykonanie czynności.

Poniżej przedstawiamy listę właściwości użytkowych i konstrukcji okiennych, dla których producenci mogą deklarować poziom właściwości użytkowych w jeden ze wskazanych wcześniej sposobów oraz zasadę punktacji zadeklarowanych albo niezadeklarowanych właściwości, która ma jedynie walor informacyjny i nie wpływa na miejsce zajmowane w Rankingu przez producenta.    

Lista możliwych do zadeklarowania właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych:

 1. Odporność na obciążenie wiatrem
 2. Wodoszczelność
 3. Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr)
 4. Przenikalność cieplna Uw
 5. Przepuszczalność powietrza
 6. Siły operacyjne
 7. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 8. Odporność na włamanie
 9. Wytrzymałość mechaniczna

Lista konstrukcji okiennych dla których można deklarować poziomy właściwości użytkowych:

 1. Oszklenie stałe 2500mm x 2300mm
 2. Okno stałoszklone 2500mm x 2300mm
 3. Okno jednoskrzydłowe 1230mm x 1480mm
 4. Okno dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym 1500mm x 1500mm
 5. Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 1500mm x 1500mm
 6. Okno trzyskrzydłowe 2700mm x 1500mm
 7. Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 900mm x 2300mm
 8. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 1800mm x 2300mm
 9. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i niskim progiem 1800mm x 2300mm
 10. Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK – schemat A 3000mm x 2300mm
 11. Drzwi balkonowe unoszone-przesuwne HST – schemat A 4500mm x 2300mm
 12. Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST – schemat C 6000mm x 2300mm
 13. Drzwi balkonowe odstawno-przesuwne PAS – schemat A 3000mm x 2300mm

Zasady punktacji dla zadeklarowanych lub niezadeklarowanych poziomów właściwości użytkowych:

 • Brak jakichkolwiek danych o zadeklarowanym poziomie właściwości – 0 pkt
 • Deklaracja osiągi nieokreślone, (npd) – 1 pkt
 • Poziom właściwości zadeklarowany zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10 – 5 pkt

Korzystanie przez producenta z nieodpłatnego wielofunkcyjnego panelu administracyjnego w wersji podstawowej oprócz wprowadzania informacji o deklarowanym poziomie właściwości użytkowych pozwala również na generowanie raportów o aktywności użytkowników portalu i liczbie interakcji z marką producenta.

Ze względu na rozbudowany charakter Rankingu Okien Oknotest.pl 3.0 i zróżnicowanie oferty produktowej kolejność firm w tabelach Rankingu jest losowa i będzie się zmieniać przy każdym odświeżeniu strony oraz 3-minutowych cyklach czasu. W Rankingu Okien Oknotest.pl 3.0 żaden producent nie jest pierwszy i żaden nie jest ostatni. Wszyscy producenci są równi i wszyscy mają dokładnie takie same szanse, by przekonać nabywców do korzystania ze swojej oferty. Jedynym ułatwieniem wprowadzonym w celu porządkowania danych w Rankingu będzie możliwość sortowania alfabetycznego.

Niezależnie od funkcji informacyjnej i promocyjnej, jaką jest obecność marki producenta w Rankingu Okien Oknotest.pl 3.0 dla wszystkich zainteresowanych firm tworzymy możliwość dodatkowej aktywnej promocji marek i produktów w „TOP 6” Rankingu. Na podstronach prezentujących tabelę główną Rankingu, jak i podstronach subrankingów produktowych obejmujących odrębnie:

 • Ranking okien z PVC
 • Ranking okien aluminiowych
 • Ranking okien drewnianych
 • Ranking okien drewniano-aluminiowych

publikowany będzie element promocyjny, „TOP 6”. Każda z firm może zapewnić własnej marce lub produktom z oferty większą widoczność lokując się odpłatnie w elemencie „TOP 6” wyświetlanym ponad zasadniczą tabelą Rankingu lub subrankingu. Co do zasady kolejność firm w „TOP 6” jest losowa.

Prosta, otwarta formuła i ścisła kooperacja sprzedawców i nabywców, to niewątpliwe zalety nowego Rankingu. Możliwość korzystania z narzędzi pozwalających monitorować aktywność użytkowników portalu i ich interakcje z marką własną umożliwi szybką i trafną reakcję na dynamiczne zmiany sytuacji rynkowej. Skorzystaj z okazji! Zaprezentuj użytkownikom portalu własną markę i produkty z oferty za pośrednictwem nowego Rankingu Okien Oknotest.pl 3.0. Zapraszamy do współpracy.