Team-Plast Aluprof MB-79N

Okna i drzwi balkonowe aluminiowe

ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
Zdjęcia oraz poniższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

Aluminiowe okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N SI przeznaczone są do stosowania zarówno w obiektach budownictwa jednorodzinnego, jak i obiektach wielomieszkaniowych. Doskonale sprawdzą się w budynkach wznoszonych, podczas wykonywania robót termomodernizacyjnych albo w remontach budynków istniejących.

Walory użytkowe wyrobu dostosowane są do aktualnych wymagań technicznych. Wartość inwestycji spełnia oczekiwania nabywców w zakresie racjonalności wydatkowanych środków. Aluminiowe okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N SI  mogą być instalowane w ościeżach ścian konstrukcyjnych wykonanych z betonu, betonu komórkowego albo pustaków ceramicznych, niezależnie od rodzaju i typu ściany.  Produkt przeznaczony do stosowania w  pomieszczeniach wyposażonych w dowolny system wentylacji naturalnej albo mechanicznej.

Firma TEAM-PLAST deklaruje zgodność aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) dotyczącymi przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB79N SI określana jest przez uprawnione jednostki notyfikowane w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Uzyskane wyniki stanowią podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Standardowe, jednoskrzydłowe okno aluminiowe o wymiarach referencyjnych charakteryzuje się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 750 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C4
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4
Siły operacyjne Klasa 1

Charakterystyczną cechą aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI jest wysoki poziom szczelności powietrznej i wodoszczelności w połączeniu z dużą odpornością na obciążenia wiatrem. Synergia podstawowych właściwości użytkowych sprawia, że wyroby mogą być z powodzeniem stosowane podczas budowy albo termomodernizacji  budynków niskich, wysokich, a nawet w obiektach wysokościowych powyżej 55 metrów wysokości.

Walory użytkowe pozwalają na bezawaryjną eksploatację wyrobów w miejscu wbudowania, bez ograniczeń wynikających z podziału terytorium Polski na strefy klimatyczne bądź strefy obciążenia wiatrem.  Najwyższa, 4 klasa wytrzymałości mechanicznej przesądza o wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkowania i zdolności konstrukcji do swobodnego przenoszenia obciążeń pochodzących od ciężaru dowolnego oszklenia, jak i krótkotrwałych obciążeń eksploatacyjnych wynikających z użytkowania wyrobu.

Aluminiowe okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N SI powstają w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe. Niewielka głębokość kształtowników ram ościeżnic i skrzydeł przy zachowaniu najwyższego poziomu wartości użytkowej przesądza o wszechstronności zastosowań przy wykonywaniu robót budowlanych.

Głębokość skrzydła pozwala na wykorzystanie pakietów szyb zespolonych o grubości całkowitej do 63 mm. W zależności od potrzeb i oczekiwań konstrukcje mogą być wyposażone w systemy okuć zewnętrznych albo okuć ukrytych. Maksymalna wielkość skrzydeł aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI sięga S = 1300 mm; H = 2700 mm.

Konstrukcje wyposażone są w uszczelkę środkową i klasyfikowane są w grupie wyrobów MD z potrójnym systemem uszczelnień. Kształtowniki dostępne w wersji andowanej, z powłoką farb proszkowych w pełnej palecie barw RAL albo oklein w tym drewnopodobnych ADECO.

Jakość aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI wytwarzanych przez TEAMPLAST objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Niezależnie od udzielanej gwarancji jakości, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast

Yawal MoreView

drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance ART

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance SLIDE

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00

Team Basic MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Icon

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Point MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Select SLIDE

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Select

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Straight

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-70

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-77 HS

drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-86

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-104 Passive

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00