Drzwi unoszono-przesuwne HST Team Balance SLIDE

w Rankingu Okien

35 diament ikona
0
Technika okienna
35
Oceny
Zapytaj o produkt Oceń produkt

Drzwi balkonowe, niskoprogowe, unoszono-przesuwne HST TEAM BALANCE SLIDE, to produkt przeznaczony do stosowania w nowoczesnych budynkach jednorodzinnych albo apartamentowych budynkach wielomieszkaniowych, w których ze względów eksploatacyjnych przewiduje się eliminację barier komunikacyjnych pomiędzy wnętrzem pomieszczeń, a strefą wypoczynku po stronie zewnętrznej. Ze względu na posiadane właściwości użytkowe mogą być instalowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.

Sprzedawane i dostępne na rynku konstrukcje drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM BALANCE SLIDE są zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, a także spełniają odpowiednie wymagania polskich przepisów techniczno-budowlanych w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła, energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz akustyki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065).

Poziom właściwości użytkowych drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM BALANCE SLIDE określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta wyrobu, firmy TEAM-PLAST Sp. z o.o albo VEKA A.G. W podstawowym schemacie otwierania A, (jedno skrzydło czynne + oszklenie stałe), charakteryzują się następującym ustalonym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Odporność na obciążenie wiatrem C1
Wodoszczelność Klasa 8 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Izolacyjność akustyczna właściwa RA1 29 dB
Izolacyjność akustyczna właściwa RA2 24 dB

Charakterystyka techniczna niskoprogowych drzwi balkonowych HST TEAM BALANCE SLIDE dostosowana jest do warunków eksploatacyjnych wynikających z geograficznego położenia Polski, stref klimatycznych oraz stref obciążenia wiatrem. Pełna funkcjonalność jest zapewniona przy zachowaniu dopuszczonej przez właściciela systemu maksymalnej wielkości wyrobu określonej jako 6,5 m x 2,7m. Ograniczenie barier komunikacyjnych w połączeniu z niezaprzeczalną elegancją ruchu skrzydła czynnego sprawia, że wyrób znalazł uznanie i jest szeroko stosowany przez inwestorów wznoszących nowoczesne jednorodzinne budynki mieszkalne albo wielomieszkaniowe apartamentowce, w których projektanci przewidują duży udział powierzchni przeszklonych w ogólnej powierzchni ścian konstrukcyjnych.    

Zastosowanie drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM BALANCE SLIDE przynosi użytkownikom niezaprzeczalne korzyści w zakresie komfortu użytkowania. Brak widocznych progów, szerokie przejście w świetle ościeżnic przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony cieplnej i szczelności na przenikanie powietrza, to podstawowe walory konstrukcji. Dzięki liniowemu, równoległemu względem konstrukcji, sposobowi otwierania skrzydeł użytkownicy dodatkowo zyskują większą swobodę w kształtowaniu powierzchni mieszkalnej w pobliżu istotnego ciągu komunikacyjnego pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną obiektu. Ponadstandardowy gabaryt szyb zespolonych zapewnia zwiększenie dopływu światła dziennego do pomieszczeń, a zlicowany poziom posadzek i progów ułatwia życie osobom starszym oraz jest przyjazny dla osób z ograniczeniami ruchowymi i bezpieczny dla dzieci.  

Konstrukcje drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM BALANCE SLIDE powstają w oparciu o technologię rozwiązania systemu VEKASLIDE 82. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami stalowymi o dużej sztywności albo systemowymi kształtownikami aluminiowymi zmniejszającymi masę własną wyrobu. Komfort obsługi zapewniają okucia przesuwne SIEGENIA AUBI – HS PORTAL gwarantując sprawność działania skrzydła przesuwnego o ciężarze do 300 kg. Całość okuć jest sterowana przy pomocy specjalnej klamki HST albo automatycznie. Produkt dostępny jest w gamie 55 kolorów w fakturze drewna lub aluminium.

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST TEAM BALANCE SLIDE objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast w Rankingu Okien

Aluprof MB-79N

30
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Yawal MoreView

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance ART

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance MD

127
2 konstrukcje w Rankingu Okien

Team Basic MD

10
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Icon

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Point MD

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Select SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Select

45
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Straight

30
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-70

15
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-77 HS

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-86

56
1 konstrukcja w Rankingu Okien

Aluprof MB-104 Passive

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien