Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Team Plast Team Icon
Okna i drzwi balkonowe

35

Okna i drzwi balkonowe TEAM ICON przeznaczone są do stosowania w nowoczesnych budynkach mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych, w których pożądane jest osiągnięcie ponadprzeciętnej efektywności energetycznej w połączeniu z oryginalnością walorów  estetycznych nawiązujących do tradycji architektonicznego modernizmu. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne z powodzeniem mogą być wykorzystywane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji, jednakże optymalne wykorzystanie właściwości użytkowych następuje w połączeniu z systemami wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Wprowadzane do obrotu i dostarczane nabywcom okna i drzwi balkonowe TEAM ICON spełniają wymagania techniczne w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz są zgodne z Polską Normą PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Deklarowany poziom właściwości użytkowych, decydujący o możliwości zastosowania okien i drzwi balkonowych w obiektach budowlanych określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie firmy TEAM-PLAST Sp. z o.o. lub GEALAN GmbH. Dwuskrzydłowe konstrukcje okienne TEAM ICON ze słupkiem stałym charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa 8 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 5
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4

Wśród okien i drzwi balkonowych segmentu Premium, okna TEAM ICON, to produkt wyjątkowy pod wieloma względami. Cechą charakterystyczną i unikalną jest proces barwienia kształtowników przy użyciu szkła akrylowego PMMA. Satynowa powłoka jest nie tylko oryginalna i ładna, lecz przede wszystkim niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne, oddziaływanie temperatur i czynników pogodowych. TEAM ICON, to również ponadprzeciętny poziom izolacji cieplnej wynikający z połączenia niskiej przewodności kształtowników oraz wysokiego poziomu szczelności konstrukcji okiennej na przenikanie powietrza. Zewnętrzne komory profili okiennych posiadają specjalne kształtki docieplające, co w połączeniu z głębokością zabudowy powoduje znaczącą redukcję strat ciepła przez przewodzenie. Warto zwrócić jeszcze uwagę na sposób oszklenia konstrukcji, dzięki któremu zredukowano do minimum zewnętrzne powierzchnie ram skrzydeł, tworząc złudzenie jakby ich w ogóle nie było oraz specyficzną budowę ram ościeżnic, dzięki której możliwe jest uzyskanie niebywałej i rzadko spotykanej, nieco kubistycznej w wyrazie, geometrii okna.  

Zastosowanie okien TEAM ICON w budynkach mieszkalnych przynosi użytkownikom przede wszystkim wymierne korzyści finansowe wynikające z energooszczędności rozwiązań technicznych i niewymierne, lecz wyjątkowe korzyści wynikające z posiadania okien o świetnym, wręcz wyjątkowym wzornictwie. Wśród okien segmentu Premium, to wyjątkowo udany mariaż techniki i designu. Minimalistyczna forma w świetnym opakowaniu.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych TEAM ICON powstają w oparciu o rozwiązania systemowe GEALAN KUBUS MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności i dodatkowo docieplone. Niezaprzeczalną zaletą konstrukcyjną jest rozwiązanie uszczelnienia środkowego, które przyjmuje postać klasycznej przylgi powstającej na skutek docisku uszczelki do elementu konstrukcyjnego ramy ościeżnicy powstającego w procesie ekstruzji kształtowników. Oszklenie instalowane jest w procesie suchego wklejania przy użyciu technologii STV. Od strony wnętrza pomieszczenia nie stosuje się listew przyszybowych.

reklama

Okna i drzwi balkonowe TEAM ICON objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Team-Plast.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024