Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Team Plast Team Select
Okna i drzwi balkonowe

45

TEAM SELECT, to produkt wyznaczający nowy poziom standardu i użyteczności wśród popularnych, elewacyjnych okien i drzwi balkonowych z PVC-U.  Dzięki posiadanym właściwościom użytkowym z powodzeniem mogą być zastosowane zarówno we wznoszonych jednorodzinnych i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, jak i w budynkach użytkowanych, poddawanych modernizacji technicznej. Konstrukcje sprawdzą się w obiektach wznoszonych z pustaków ceramicznych, silikatów, betonu komórkowego lub modułowych ścian keramzybetonowych oraz domach o drewnianej albo stalowej konstrukcji szkieletowej, niezależnie od przewidywanego systemu wentylacji.  

Dostępne na rynku okna i drzwi TEAM SELECT są zgodne z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

reklama

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych TEAM SELECT określana jest w procesie badań wstępnych typu, (ITT) przez notyfikowane laboratoria badawcze. Wyniki stanowią podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych, a jednocześnie wskazują nabywcom właściwy zakres  zastosowania w obiektach budowlanych. Jednoskrzydłowe okno o wymiarach referencyjnych charakteryzuje się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,1 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 2100 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 5
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4
Siły operacyjne Klasa 1 ≤ 100 N

Charakterystyczną cechą okien TEAM SELECT jest wysoki poziom wodoszczelności i szczelności na przenikanie powietrza, co wskazuje na przydatność wyrobu, jako elementu przegród zewnętrznych narażonych na wyższe od przeciętnych obciążenie wiatrem. Ograniczenie przepływu powietrza przez konstrukcję powinno zapewnić również lepszą izolacyjność akustyczną. Klasyczny design sprawia, że z taką samą łatwością wpasują się w architekturę obiektów wznoszonych zgodnie z aktualnymi trendami projektowania, jak i w architekturę powstającą w latach minionych, nawet tę podlegającą ochronie konserwatorskiej.  

Okna TEAM SELECT, są jak dobra, wyważona lokata bankowa. Nie zaskakują, lecz przynoszą spodziewane korzyści finansowe powstające w wyniku ograniczenia strat energii. Nie szokują wzornictwem, lecz dbają o komfort akustyczny i klimat pomieszczeń. Robią swoje, dokładnie to do czego są stworzone, a elegancja wynikająca z możliwości zastosowania po stronie zewnętrznej powłok ze szkła akrylowego PMMA, to tylko miły, dodatkowy bonus dla użytkowników.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych TEAM SELECT powstają w oparciu o rozwiązania systemowe GEALAN S 9000. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności, a gdy to konieczne, także dodatkowo docieplone. Sprawność działania zapewniają sprawdzone okucia ROTO NT. Głębokość kształtowników pozwala na zastosowanie w konstrukcjach jedno i dwukomorowych pakietów szyb zespolonych, które mogą być także instalowane przy wykorzystaniu technologii suchego wklejania STV. Produkty są dostępne w bogatej palecie kolorystycznej wykonywanej zarówno przy pomocy standardowych oklein, jak i szkła akrylowego.

reklama

Jakość okien i drzwi balkonowych TEAM SELECT objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Team-Plast.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024