Okna i drzwi balkonowe Team Straight

w Rankingu Okien

30 diament ikona
0
Technika okienna
30
Oceny
Zapytaj o produkt Oceń produkt

Względy ekonomiczne i funkcjonalne powodują, że w istniejących budynkach mieszkalnych wymienia się okna i drzwi balkonowe. Linia okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT przeznaczona jest do stosowania przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych albo remontowych w wielomieszkaniowych i jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, nakierowanych na poprawę szczelności powietrznej budynku przy jednoczesnym odtworzeniu pierwotnego, właściwego stanu technicznego, bez jednoczesnej konieczności wprowadzania istotnych ulepszeń w zakresie przewodności cieplnej przegród budowlanych. Konstrukcje mogą być instalowane w ościeżach ścian konstrukcyjnych niezależnie od typu ściany i materiału, z którego je wzniesiono oraz pomieszczeniach wyposażonych w dowolny system wentylacji naturalnej albo mechanicznej.

Firma TEAM-PLAST deklaruje zgodność okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) dotyczącymi przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT określana jest przez uprawnione jednostki notyfikowane w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Uzyskane wyniki stanowią podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych. Standardowe, jednoskrzydłowe okno charakteryzuje się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,3 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 750 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C4
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4
Siły operacyjne Klasa 1

Charakterystyczną cechą okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT jest wysoki poziom szczelności powietrznej i wodoszczelności w połączeniu z dużą odpornością na obciążenia wiatrem. Synergia tych podstawowych właściwości użytkowych sprawia, że wyroby mogą być z powodzeniem stosowane podczas robót modernizacyjnych prowadzonych zarówno w budynkach niskich, jak i wysokich, a nawet wysokościowych przy braku ograniczeń wynikających ze stref klimatycznych bądź stref obciążenia wiatrem w miejscu wbudowania.

Specjalną korzyścią dla użytkowników jest równowaga pomiędzy względami ekonomicznymi, a względami technicznymi wynikającymi z wymagań przepisów techniczno-budowlanych albo wymagań obiektowych.

Okna i drzwi balkonowe TEAM STRAIGHT powstają w oparciu o rozwiązania systemowe GEALAN S 8000. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system okuć obwiedniowych Roto NT. Zaokrąglone listwy przyszybowe stosowane od strony pomieszczeń nadają konstrukcjom charakter lekkości, stanowiąc ciekawy element wzornictwa użytkowego Produkt dostępny jest w palecie 50 kolorów z możliwością jednostronnej albo dwustronnej aplikacji barwnych oklein oraz co wyjątkowe z zewnętrznymi powłokami ze szkła akrylowego PMMA.

Jakość okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast w Rankingu Okien

Aluprof MB-79N

30
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Yawal MoreView

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance ART

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance MD

127
2 konstrukcje w Rankingu Okien

Team Basic MD

10
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Icon

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Point MD

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Select SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Select

45
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-70

15
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-77 HS

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-86

56
1 konstrukcja w Rankingu Okien

Aluprof MB-104 Passive

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien