Montaż okien w warstwie ocieplenia - EJOT WIMOUNT

By możliwe stało się pełne wykorzystanie potencjału energetycznego drzwi i okien w budynkach energooszczędnych, niezbędne jest umieszczenie ich w warstwie izolacji termicznej. Takie nowatorskie rozwiązanie proponuje firma EJOT, która oferuje kompletny system do montaż okien i drzwi w warstwie ocieplenia – EJOT WIMOUNT.

Nowoczesny dom parterowy
Autor: EJOT

Zmiana standardów energetycznych

W styczniu bieżącego roku zaostrzone zostały wymagania odnośnie termoizolacyjności stolarki okiennej oraz drzwiowej, dachów, stropodachów ścian zewnętrznych i podłóg na gruncie. Zmiana ta związana jest unijnymi regulacjami (dyrektywa 2010/31/UE), które to zakładają stopniową redukcję zużycia energii. Na chwilę obecną, na naszym kontynencie aż 40 procent energii jest używanej na potrzeby związane z eksploatacją budynków (mowa tu między innymi o ogrzewaniu). Za 4 lata, w 2021 roku, każdy z nowo tworzonych projektów będzie się musiał cechować „niemal zerowym zużyciem energii.“ Ma to się stać możliwe dzięki sięgnięciu po źródła odnawialne oraz zwiększeniu termoizolacyjności wznoszonych obiektów.

Nowe wymagania odnośnie stolarki okiennej

Obecnie, wartość współczynnika przenikania ciepła - Uw dla drzwi oraz okien fasadowych nie może być większa niż 1,1 W/(m2*K). Nowe wymagania obowiązywać będą do końca 2020 roku, by następnie wzrosnąć do 0,9 W/(m2*K). Na chwilę obecną, na rynku spotkać można się z oknami, których współczynnik przenikania ciepła jest o wiele mniejszy niż 0,9. Każda z osób mająca w planach postawienie budynku energooszczędnego musi sobie zdawać sprawę z faktu, że realną miarę energooszczędności okien stanowi bilans energetyczny, który zdefiniować można jako różnicę pomiędzy tym, jak duża ilość ciepła jest przez okna tracona, a ile są w stanie jej pozyskiwać z promieniowania słonecznego. Na największe zyski możemy liczyć w przypadku produktów wyposażonych w szyby o wysokim współczynniku przepuszczalności energii słonecznej „g” (g > 0,6). Gdy do parametrów Uw oraz „g” dodany zostanie „a” – współczynnik infiltracji powietrza na zalecanym poziomie (a < 0,1 [m3/m*h*daPa2/3]), otrzymamy wszystkie niezbędne dane, które znacząco ułatwią wybór okien najkorzystniejszych pod kątem energooszczędności.

Okno energooszczędne. Przekrój.
Autor: EJOT

Okna to nie wszystko

Stało się – stolarka okienna zgodna z oczekiwaniami inwestora co do parametrów UW, „g” oraz „a” została kupiona i zamontowana przez sprawdzoną ekipę. Po zakończeniu budowy, inwestor postanawia jednak wykonać badania przepuszczalności powietrznej domu i przeprowadzić test z użyciem specjalnej kamery termowizyjnej. Łatwo wyobrazić sobie jego rozczarowanie, gdyby okazało się, że w miejscach połączeń okien z murem mamy do czynienia z wyraźnymi mostkami termicznymi, a sama inwestycja nie spełnia wymagań szczelności powietrznej dla budynku niskoenergetycznego, jak na przykład NF40 (n50 <1), a to przez wzgląd na nieszczelne fugi montażowe.

Odpowiedni montaż kluczem do pełnego sukcesu

Wybór odpowiednich okien przez inwestora powinien iść w parze z wyborem odpowiedniego rodzaju montażu. Każdy inwestor powinien mieć świadomość, że kupując drogie, energooszczędne okna, może zaprzepaścić ich potencjał energetyczny, jeśli zastosuje niewłaściwy montaż. W budownictwie niskoenergetycznym, w którym stosuje się izolację przegród zewnętrznych o grubości większej niż 20 cm, zaleca się stosowanie montażu stolarki w warstwie izolacji termicznej. Jest to montaż, który eliminuje mostki termiczne. Warunkiem jest jednak skuteczne uszczelnienie fug montażowych.

W zależności od sposobu mocowania okien w ociepleniu, uszczelnienie fug montażowych może okazać się wyzwaniem dla montażystów okien lub izolacji termicznej. Rozwiązaniem w tym wypadku jest system, który z jednej strony pozwala na pewny montaż stolarki w warstwie ocieplenia, z drugiej strony pozwala na wykonanie w prosty i skuteczny sposób uszczelnienia fug montażowych. Takim systemem jest WIMOUNT firmy EJOT.

Zapytaj o system EJOT® WIMOUNT

tel: + 48 600 397 074, + 48 34 35 20 014
e-mail: mfrackowiak@ejot.pl
www.ejot.pl

System EJOT® WIMOUNT - montaż okien i drzwi w warstwie ocieplenia budynku

System WIMOUNT - montaż okna w ociepleniu budynku.
Autor: EJOT. System WIMOUNT - montaż okna w ociepleniu budynku.

Oto 3 kluczowe cechy charakterystyczne systemu.

System EJOT® WIMOUNT - energooszczędność: λ < 0,039 W/(m*K)

Zamontowanie stolarki okiennej w systemie EJOT® WIMOUNT stanowi gwarancję zysku energetycznego. Jest to możliwe dzięki eliminacji mostków termicznych (wspominany już montaż w warstwie ocieplenia). Gwarancję dodatkowego zysku energetycznego stanowi tworzywo Hardfoam cechujące się niewielkim współczynnikiem przewodności termicznej λ = 0,039 W/(m*K). To właśnie z niego wyprodukowane zostały komponenty systemu takie, jak poszerzenia podprogowe, kotwy termiczne oraz profile podparapetowe. Niemały wpływ na energooszczędność mają tu także fugi montażowe, które to uszczelnia się z użyciem materiałów cechujących się niską przewodnością termiczną λ < 0,039 W/(m*K).

System WIMOUNT - montaż drzwi HST w ociepleniu budynku z wykorzystaniem poszerzenia podprogowego z materiału Hardfoam o wsp. λ = 0,039 (W/m*K)
System WIMOUNT - montaż drzwi HST w ociepleniu budynku z wykorzystaniem poszerzenia podprogowego z materiału Hardfoam o wsp. λ = 0,039 (W/m*K)

System EJOT® WIMOUNT - Szczelność: a < 0,07 [m³/m*h*daPa²/³]

Montaż stolarki okiennej w systemie WIMOUNT gwarantuje zarówno eliminację mostków termicznych przez położenie okna w warstwie ocieplenia, jak i 100 procentową szczelność na przenikanie powietrza oraz pary wodnej. Umożliwia on precyzyjne uszczelnienie fugi montażowej za sprawą ramy systemowej z EPS, która stanowi poszerzenie powierzchni ościeży otworów okiennych. Współczynnik infiltracji powietrza dla okna zamontowanego w systemie EJOT® WIMOUNT stanowi odpowiednik 4, najwyższej klasy przepuszczalności powietrza a < 0,07 [m³/m*h*daPa²/³ ]. W przeprowadzonych badaniach wodoszczelności udało się uzyskać wynik do 1050 [Pa], co odpowiada najwyższej klasie wodoszczelności.

Autor: EJOT. System WIMOUNT zapewnia całkowitą szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej przez fugi montażowe.
Autor: EJOT. System WIMOUNT zapewnia całkowitą szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej przez fugi montażowe.

System EJOT® WIMOUNT - Bezpieczeństwo

Montując okna oraz drzwi w warstwie ocieplenia, należy sobie zdawać sprawę z faktu, że powinny one gwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i niezawodność na długi czas.
System EJOT® WIMOUNT to gwarancja trwałego montażu dzięki użyciu kotew oraz podpór mocowanych mechanicznie do stropów, płyt fundamentowanych oraz ścian.
Charakterystyczna nośność kotwy termicznej używanej w charakterze konsoli nośnej wynosi 180 [kg]. W przeprowadzonych badaniach odporności na obciążenia wiatrem okna zamontowanego w opisywanym systemie, udało się uzyskać wynik nie przekraczający 3000 [Pa].

Oprócz tego:

  • Montaż jest kontrolowany przez markę EJOT pod kątem staranności wykonania i poprawności.
  • Montaż cechuje zgodność z wytycznymi instytutu RAL.
  • Rozkład kotew montażowych projektowany jest przez specjalny program wyliczający obciążenia stałe oraz zmienne, działające na poszczególne punkty stolarki okiennej.
Autor: EJOT. Ustalony przez program rozkład kotew termicznych w oknie jednoskrzydłowym rozwiernym na prawo.
Autor: EJOT. Ustalony przez program rozkład kotew termicznych w oknie jednoskrzydłowym rozwiernym na prawo.
Autor: EJOT. Ustalony przez program rozkład kotew termicznych i podpór stalowych w drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych z wysokim progiem.
Autor: EJOT. Ustalony przez program rozkład kotew termicznych i podpór stalowych w drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych z wysokim progiem.

EJOT Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna
tel: + 48 600 397 074, + 48 34 35 20 014
e-mail: mfrackowiak@ejot.pl
www.ejot.pl

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?