Przewiń do artykułu

Okucia okienne

Słowo "okucie" obejmuje niemal wszystkie części mechaniczne, które kontrolują i są odpowiedzialne za prawidłowe otwieranie i zamykanie okna. W całym systemie okuć możemy rozróżnić części instalowane na ramie skrzydła oraz montowane na ramie ościeżnicy okna.

Do tych pierwszych zalicza się na przykład zasuwnica, która sterowana jest ruchami klamki, bądź też rozwórka, której działanie umożliwia zmianę pozycji skrzydła z rozwiernej na uchylną.

Do części mocowanych do ramy zalicza się między innymi zawiasy, a także narożniki, które jako środek rozwarcia okna, utrzymują ciężar skrzydła.

Okno bez okuć jest tylko oszkloną ramą. Tego typu rozwiązania stosowane są najczęściej w witrynach sklepów, a ostatnimi czasy, także w budynkach mieszkalnych wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Dzięki funkcjom pełnionym przez okucia, okna posiadają kilka bardzo istotnych dla użytkowników właściwości. Przede wszystkim, to dzięki nim okna uzyskują należyty i pożądany w przepisach budowlanych poziom infiltracji powietrza i wodoszczelności, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, a także dodatkowe zabezpieczenie mieszkań i domów przed włamaniem.

Więcej o tych zagadnieniach napiszemy w dalszej części naszego ABC, która poświęcona będzie całkowicie właściwościom okien z PVC.

Teraz jedynie trzy ogólne uwagi dotyczących okuć, niezwykle istotne z punktu widzenia trwałego zapewnienia właściwości okien, o których wspomnieliśmy wyżej.

  • Po pierwsze, dla trwałości użytkowania okuć decydujące znaczenie ma ich prawidłowy dobór do kształtu i ciężaru skrzydeł okiennych.
  • Po drugie, przy doborach okuć producentom nie wolno chodzić „na skróty” i stosować tych samych okuć do wszystkich rodzajów i kształtów okien, a przede wszystkim stosować zamienników oryginalnych części okuć na elementy tańsze o bliżej nieokreślonych parametrach technicznych i użytkowych.
  • Po trzecie, nabywcom i użytkownikom okien nie wolno zapominać, że okucie jest elementem mechanicznym wymagającym okresowej konserwacji i regulacji.

Poniżej przedstawiamy dwa przykładowe schematy okuć z instrukcją ich konserwacji i regulacji, jeden do klasycznego prostokątnego okna jednodzielnego, drugi do okna z łukiem. Prosimy jednakże pamiętać, że każdy z istniejących i dostępnych na rynku systemów okuć może posiadać własne zasady konserwacji i regulacji, a prezentowany przez nas schemat ma charakter wyłącznie poglądowy.

SCHEMAT KONSERWACJI I REGULACJI OKUĆ OKIEN PROSTOKĄTNYCH

SCHEMAT KONSERWACJI I REGULACJI OKUĆ OKIEN ŁUKOWYCH
SCHEMAT KONSERWACJI I REGULACJI OKUĆ OKIEN ŁUKOWYCH

SCHEMAT KONSERWACJI I REGULACJI OKUĆ OKIEN ŁUKOWYCH

Okucia łukowe. Sposób konserwacji okuć łukowych
Okucia łukowe. Sposób konserwacji okuć łukowych

Jednym z zagadnień bardzo często podkreślanym w reklamach produktów okiennych jest stosowanie przez producentów okuć "antywłamaniowych" lub "antywyważeniowych". Jak już wspomnieliśmy napiszemy o tej właściwości okien zdecydowanie więcej w innym miejscu, ale w związku z tym, iż "antywłamaniowość" budzi żywe zainteresowanie nabywców okien, wspomnimy o niej i w tym miejscu.

Zacząć wypada od dwóch krótkich stwierdzeń:

Po pierwsze: Nie istnieją całkowicie antywłamaniowe okucia!

Po drugie: Nie istnieją również całkowicie antywłamaniowe okna!

W branży stolarki otworowej z PVC po prostu nie ma możliwości wyprodukowania okien, które gwarantowałby całkowitą antywłamaniowość. Można jedynie mówić o oknach lub okuciach posiadających mniejszą lub większą odporność na włamanie.

Jak do tej pory, podstawowym dokumentem odnoszącym się do zagadnienia antywłamaniowości okuć jest norma ENV 1627:2006, która ustala dla okien 6 klas odporności na włamanie. Od niemieckiego słowa "Wiederstandsklasse" (klasy odporności), przyjęło się także w Polsce mówić o tak zwanych klasach "WK", np. WK 1, WK 2.

W zależności od doboru i rozmieszczenia okuć w oknie może ono posiadać różnie kwalifikowaną klasę odporności na włamanie.

PRZYKŁAD ZŁOŻENIA PROFILI
Ościeżnica + Skrzydło część nadproża okna

okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym WINKHAUS. Klasa 1.
Okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym WINKHAUS. Klasa 1.
Okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym WINKHAUS. Klasa 2 i 3.
Okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym WINKHAUS. Klasa 2 i 3.

Klasę odporności na włamanie dla okuć i okien o określonej konstrukcji można określić wyłącznie w badaniach przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria.

OKUCIA lub OKNO BEZ ODPOWIEDNIEGO ŚWIADECTWA BADAŃ NALEŻY UZNAĆ ZA WYRÓB BEZKLASOWY, NIE POSIADAJĄCY ŻADNEJ KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE.

OKNOTEST.PL

Więcej produktów Przejdź do kategorii „Artykuły i wiadomości branżowe” Przejdź do kategorii „Okna energooszczędne”