Przewiń do artykułu

Okna PCV - praktyczne wykorzystanie współczynnika przenikania ciepła Uw

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Omówienie praktycznego znaczenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okna, warto rozpocząć od przypomnienia jego definicji. Współczynnik przenikania ciepła Uw podaje ilość energii w watach ( W = wat ), przenikającej przez okno o określonej powierzchni (m2), przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1K, (1K = 1°C), a jego jednostką jest W/(m2 * K).

Z powyższej definicji wynika, że znajomość współczynnika przenikania ciepła okna pozwala nam obliczyć wielkość, a co za tym idzie także wartość strat energii cieplnej, która przez nie ulatuje. Jeśli tak, to spróbujmy przykładowo obliczyć wielkość i wartość energii, która przeniknie w ciągu 1 godziny, przez okno o powierzchni 1m2, dla którego wartość współczynnika Uw wynosi odpowiednio:

  • 1,4 W/(m2 * K),
  • 1,2 W/(m2 * K),
  • 1,0 W/(m2 * K)

przy różnicy temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 20 °C.

Na wstępie mamy następujące dane dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uw , które możemy zapisać w postaci równań:

Okno nr 1 – Uw = 1,4 W/(m2 * K)
Okno nr 2 – Uw = 1,2 W/(m2 * K)
Okno nr 3 – Uw = 1,0 W/(m2 * K)

Aby obliczyć ilość energii przepływającej przez każde z tych okien przekształcamy równania do następującej postaci: W = Uw * m2 * K * h i dokonujemy obliczeń:

Okno nr 1 - W = 1,4 * 1 * 20 * 1 = 28 W = 0,028 kWh
Okno nr 2 - W = 1,2 * 1 * 20 * 1 = 24 W = 0,024 kWh
Okno nr 3 - W = 1,0 * 1 * 20 * 1 = 20 W = 0,020 kWh

Znając już ilość energii przepływającej przez okno w określonych warunkach i czasie możemy pokusić się o wyliczenie wartości strat, do czego niezbędna jest znajomość ceny 1kWh energii pochodzącej z medium będącego źródłem energii cieplnej w naszym domu lub mieszkaniu. Dla naszych obliczeń przyjmijmy, że ciepło pochodzi z energii elektrycznej, a cena 1 kWh tej energii wynosi 0,5 zł.

Poniżej obliczamy wartość strat dla naszych przykładowych okien:

Okno nr 1 - 0,028 kWh * 0,5 zł = 0,014 zł
Okno nr 2 - 0,024 kWh * 0,5 zł = 0,012 zł
Okno nr 3 - 0,020 kWh * 0,5 zł = 0,010 zł

Teraz możemy odpowiedzieć na pytanie o ilość i wartość energii przenikającej w ciągu 1 godziny, w określonych warunkach przez każde z naszych przykładowych okien:

W ciągu 1 godziny przez okno nr 1 przenika 0,028 kWh energii o wartości 1,4 gr.
W ciągu 1 godziny przez okno nr 2 przenika 0,024 kWh energii o wartości 1,2 gr.
W ciągu 1 godziny przez okno nr 3 przenika 0,028 kWh energii o wartości 1,0 gr.

To proste obliczenie potwierdza intuicyjne stwierdzenie, że im niższy współczynnik przenikania ciepła Uw okna, tym mniejsze straty energii cieplnej. Przy okazji przestroga, aby nie lekceważyć tych relatywnie niewielkich, groszowych wartości strat ciepła. W każdym indywidualnym przypadku mogą one w ciągu jednego sezonu grzewczego zmienić się w dziesiątki, a nawet setki złotych. W jaki sposób? W najprostszy!
Sezon grzewczy w Polsce nie trwa 1 godzinę, lecz całe długie 7 miesięcy, czyli około 5.040 godzin. Powierzchnia okien w przeciętnym M-4, to około 13 m2 , w domu jednorodzinnym 25 m2. Ceny energii corocznie idą w górę. Zdając sobie sprawę z tych faktów wystarczy przyjąć podane wartości do przedstawionego wyżej wzoru i... wykonać kilka prostych działań matematycznych. Spróbujmy dla mieszkania M-4 w bloku.

Okno nr 1 - W = 1,4 * 13 * 20 * 5040 = 1.834.560 W = 1.834,6 kWh * 0,5 zł = 917,30 zł
Okno nr 2 - W = 1,2 * 13 * 20 * 5040 = 1.572.480 W = 1.572,5 kWh * 0,5 zł = 786,25 zł
Okno nr 3 - W = 1,0 * 13 * 20 * 5040 = 1.310.400 W = 1.310,4 kWh * 0,5 zł = 655,20 zł

Teraz sami widzicie jak groszowe straty nie warte większej uwagi mogą zamienić się w setki złotych rocznie. Oczywiście to przykładowe obliczenie nie jest dokładne i nie można go wprost odnosić do każdego mieszkania i każdej sytuacji. Dlaczego? To proste! Nie mamy żadnego wpływu na pogodę zatem różnica temperatur wcale nie musi wynosić przez cały sezon równo 20°C. Sezon grzewczy nie musi trwać tak długo jak przyjęliśmy. Powierzchnia okien w różnych mieszkaniach i domach jest różna podobnie jak i współczynnik przenikania ciepła okien. W różnych miejscach obowiązują też różne ceny energii cieplnej uzależnione od jej nośnika. Tym samym każde indywidualne obliczenie przyniesie inny końcowy rezultat, a my tylko pokazaliśmy, że coś jest na rzeczy w porzekadle „Kilowaty nie na straty”.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?