Instalacja okien krok po kroku

14.03.2019

Nasze wymagania dotyczące parametrów okien i drzwi stają się coraz wyższe. Jednak nawet okna o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych i ochronie przed hałasem mogą spełniać swoje funkcje wyłącznie wtedy, gdy ich instalacja zostanie wykonana w prawidłowy sposób. Warto to podkreślić, gdyż montaż okien często opisywany jest jako coś prostego, co w zasadzie może zrobić każda osoba z podstawową znajomością zasad budownictwa, a w rzeczywistości wymaga to interwencji profesjonalisty.

Przygotowanie kluczem do sukcesu

Odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej jest bardzo istotne przed przystąpieniem do montażu. Dokumentacja (najlepiej sporządzona przez profesjonalnego projektanta) powinna również sugerować proponowane rozwiązanie złączy, tj. przy obszarze pomiędzy ramą okienną, a konstrukcją (ościeżem) wzdłuż całego jej obwodu, łącznie z parapetem okiennym. W przypadku mniejszych projektów, takich jak wymiana okien w mieszkaniu lub domu, klienci rzadko decydują się na kosztowną dokumentację projektową. – W takich przypadkach polecam osobiście omówić szczegóły instalacji z potencjalnym dostawcą – radzi Krzysztof Kalita, Kierownik Działu Wsparcia Technicznego w firmie Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. – Ważne będzie podanie szczegółów na temat aktualnego stanu okien i drzwi, nawet za pomocą zdjęcia smartfonem (pełny obraz okna z dwóch stron oraz szczegóły ościeża i ramy okiennej). Powinno to wystarczyć, aby dostawca zaproponował najbardziej optymalne rozwiązanie instalacji okna lub drzwi do ościeża – dodaje.

Montaż uszczelnień - tak czy nie?

Artykuły skupiające się na tematyce instalacji okiennej – w tym te, napisane przez ekspertów – mają często tendencję do upraszczania tematu. A nie chodzi przecież wyłącznie o cenę i szybkość montażu. Liczą się przede wszystkim technika i użyte materiały. Dlatego właśnie wybierając ekipę montażową, klient powinien upewnić się, czy oferta cenowa obejmuje tylko instalację za pomocą pianki, czy też taśmy uszczelniającej, zapewniającej paroszczelne uszczelnienie wewnętrzne i wodoodporne uszczelnianie na zewnątrz. Zastosowanie taśm, po to, by zapewnić maksymalną skuteczność, wiąże się ze spełnianiem określonych norm i przestrzeganiem odpowiednich procedur technologicznych.

Niestety to rozwiązanie nie sprawdzi się we wszystkich przypadkach. Zastosowanie taśm uszczelniających może być szczególnie problematyczne w przypadku przebudowy, gdy stare okno zostanie zastąpione nowym. Niemożliwe jest usunięcie oryginalnego okna bez wpływu na istniejące ościeże. Na szczęście, rynek, zapewnia odpowiednie materiały, oferując szeroką gamę rozwiązań w tym aspekcie.

Zdecydowanie nie zaleca się pozostawiania długich przerw pomiędzy instalacją okien tylko za pomocą pianki uszczelniającej i kontynuacji prac budowlanych (takich jak izolacja cieplna ościeży).

Jak postępować + czego unikać podczas instalacji okien

Usunięcie starego okna (w przypadku przebudowy)

Budowlańcy z wyspecjalizowanej firmy najpierw zajmą się usunięciem starego okna. Jeśli proces spowoduje zauważalne nierówności powierzchni ościeża lub odpadanie tynku, należy je wyrównać, aby umożliwić właściwy montaż ram okiennych i ich uszczelnienie. Nie należy lekceważyć wzmocnienia i wyrównania ościeży, nawet jeśli wymaga to więcej niż jednego dnia pracy!

Montaż okna

Okno wkładane jest do przygotowanego w konstrukcji otworu i ustawiane w odpowiedniej pozycji za pomocą poziomicy i klinów w ramie okiennej. Następnie mocowane poprzez kotew lub dybli. Prawidłowa realizacja ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowego użytkowania okna i jego długiej żywotności (zapewnienie właściwej izolacyjności termicznej, akustycznej, odporności na wilgoć, a także zapewnienie płynnego ruchu skrzydła okiennego oraz właściwego zamykania okna).

Montaż z użyciem taśmy

Jeżeli wybrany został montaż z zastosowaniem taśm, powinny być one naklejane po ustawieniu okna we właściwej pozycji. Konieczne jest sprawdzenie, czy taśmy są umieszczone prawidłowo – paroszczelna we wnętrzu, a wodoodporna na zewnątrz. Taśmy są zazwyczaj oznaczone.

Parapety okienne

Często przy montażu nie zwraca się większej uwagi na parapety, ale ich niewystarczająca lub niewłaściwa izolacja termiczna może skutkować występowaniem mostka termicznego pod oknem i przemarzaniem w tym obszarze w okresie zimowym. Podczas instalacji okna należy wybrać odpowiednie rozwiązanie dla danego przypadku, które gwarantuje wystarczającą izolację cieplną w tym obszarze, takie jak zastosowanie specjalnych profili podokiennych, wypełnionych izolacją termiczną (np. pianką termoizolacyjną), czy zastosowanie gotowych podkładów wykonanych ze specjalnego materiału termoizolacyjnego. Wysokość podkładu ramy okiennej musi być dobrana w taki sposób, aby umożliwić właściwą izolację cieplną i wodoszczelność, a także zagwarantować odpowiedni spad na zewnątrz w celu odprowadzenia wody opadowej.

Szerokość parapetu wewnętrznego powinna być tak dobrana, aby nie wychodził on zbyt daleko poza obrys ściany, gdyż zakłóciłoby to cyrkulację ogrzanego przez grzejnik powietrza. Przednia krawędź parapetu zewnętrznego powinna być wysunięta co najmniej 30 mm poza obrys muru, z zalecanym spadkiem większym niż 3°. Zakończenie parapetu po bokach w kierunku ościeża musi zapobiegać dostawaniu się wody pod parapet i uszkadzaniu tynku. Należy również wziąć pod uwagę rozszerzalność cieplną parapetu.

Wykańczanie murów

Połączenie między ościeżem i profilem powinno być wykonane np. za pomocą listwy APU, która zapewnia idealne połączenie między tynkiem, a ramą okienną, jednocześnie chroniąc okno przed zarysowaniem podczas tynkowania. Uwaga: tynk nigdy nie może być użyty bezpośrednio na profilu – spowodowałoby to uszkodzenie tynku, jak również ramy okiennej, poprzez ruchy termiczne okna.

Usuwanie folii zabezpieczających

Po zakończeniu montażu i wstępnym oczyszczeniu okien po pracach budowlanych, rekomendowane jest usunięcie folii ochronnych. Jeżeli zdecydujemy się zrobić to nieco później, samodzielnie, należy wziąć pod uwagę, że wykryte ewentualne uszkodzenia mogą nie zostać uwzględnione przez producenta okien. Uwaga: należy przestrzegać zaleceń producenta profili odnośnie czasu, w jakim folia powinna być usunięta po montażu okien. Zbyt długie pozostawienie folii ochronnej na profilu może spowodować trudności w jej usunięciu.

Deceuninck

Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Internorm KF 320
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AdamS Ideal 8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast Aluhaus Slide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Team Plast Yawal TM 74
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Team Plast Aluprof MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna Genesis 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne