Przewiń do artykułu

Okno firmy DRUTEX prawidłowe

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Jesienią 2011 roku opublikowane zostały wyniki badań okien wykonane przez ITB na zlecenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Rzetelność i prawidłowość wyników zakwestionowaliśmy tuż po ich publikacji. Był to pierwszy choć jak się później okazało nie jedyny glos sprzeciwu przeciwko dyletanctwu i ignorancji. O tym, że nasze uwagi nie były bezpodstawne przekonuje oświadczenie Związku zlecającego badanie.

Okno firmy DRUTEX prawidłowe – oświadczenie Związku

W dn. 3.11.2011 r. zostały opublikowane wyniki badania okien PCV przeprowadzonego przez Instytut Techniki Budowlanej na zlecenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

W grupie badanych okien było m. in. okno firmy DRUTEX, które wg. opublikowanych danych miało nie spełniać 1 parametru - obciążenia wiatrem.

Niniejszym oświadczam, że okno dwuskrzydłowe firmy DRUTEX spełnia wszystkie deklarowane przez producenta parametry.

Błąd polegał na uznaniu jako parametrów deklarowanych przez producenta danych zawartych w Świadectwie Kwalifikacyjnym nr 374/2008 (wystawione przez ITB), a nie, jak być powinno prawidłowo, Świadectwie Kwalifikacyjnym nr 375/2008 (też wystawione przez ITB).

Do powyższej nieprawidłowości doszło w wyniku błędów popełnionych przez:

  • dystrybutora okien DRUTEX firmę PHU lmpet (sprzedawcę badanego okna) – który przekazał z wyrobem Świadectwo nr 374/2008,
  • osobę (pracownika fabryki) umieszczającą naklejkę na oknie, w której treści są parametry takie, jak w Świadectwie nr 374/2008,
  • pracownika lTB, który przygotowując tabelę o wynikach badań, wprowadził do niej dane pochodzące ze Świadectwa nr 374/2008, nie czytając treści ( a także nie patrząc na rysunek) zawartych w początkowej części dokumentu. Z rysunku i tekstu jednoznacznie wynka, że świadectwo nr 374/2008 nie może dotyczyć zakupionego do badań okna dwuskrzydłowego.

Niezależnie od stopnia przyczynienia się wyżej wymienionych osób do powstania negatywnej informacji o wyniku badania okna firmy DRUTEX, Związek, który upublicznił otrzymane dane, wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Oświadczam jednocześnie, że dokonane zostaną zmiany w procedurach dotyczących zakupu wyrobów i ich badań, aby w przyszłych tego typu działaniach nie dochodziło do nieprawidłowości.

Ryszard Kowalski

Prezes Związku Pracodawców
Producentów Materiałów dla Budownictwa

Aby formalnościom stało się zadość treść oświadczenia przedstawiamy również w formie dokumentu pdf - Okno firmy DRUTEX prawidłowe – oświadczenie Związku – pdf

Złe, gorszego początki

To pierwsze takie oświadczenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa związane ze zleconymi przez tę organizację badaniami okien. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidywać, że nie ostatnie, ale to już zależy od woli firm, których produkty zostały badaniem dotknięte. Dla nas ważniejsze jest, że okienno-badawcza zawierucha nie wywołuje ciągle w producentach okien PVC żadnej głębszej refleksji. Pojedyncze głosy sprzeciwu są mniej słyszalne niż głośne huknięcie branżowej organizacji, która gdyby istniała mogłaby przy okazji sporo zmienić w zakresie postrzegania produktów, firm i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz administracją państwową. Porzekadło mówi, że nieobecni nie mają racji. Teraz to widać jak na dłoni. Związek, który nie poradził sobie z procedurami i rzetelnym wykonaniem prostego w sumie badania kombinuje jak wprowadzić zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych związane z „dobrowolnym” oznakowaniem produktów znakiem „V”. Jeśli to się uda, to nowe ustawowe „V” będzie znakiem zwycięstwa komercji nad zdrowym rozsądkiem, a zapłacą za to Związkowi Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, bo przecież nie Państwu... między innymi producenci okien PVC. Pojawia się kolejny raz inicjatywa stworzenia ogólnej „normy montażowej”, której szczegóły będą w późniejszym okresie „rozwijane” w „specjalistycznych komentarzach technicznych” o bliżej nieustalonym charakterze. Nie mamy nic przeciwko idei zebrania zasad montażowych w jednym miejscu, ale po co komu niezharmonizowana i przecież z mocy ustawy nieobowiązkowa w stosowaniu norma, której szczegółowe rozwiązania będą jeszcze bardziej nieobowiązkowe?

Kolejne zmiany przepisów unijnych powodują, że na zapleczu firm – producentów materiałów budowlanych, w tym okien PVC, dzieją się ważne i ciekawe sprawy. Można ten czas wykorzystać na integrację, zwarcie szeregów i poprawę kultury organizacyjnej wzorem funkcjonujących od dawna rynków i branż w państwach ościennych. Można też jak do tej pory nic nie robić dając wolne pole dla wszelakich organizacyjno-komercyjnych eksperymentów. Nam bliższa jest maksyma „nihil novi nisi commune consensu”, ale to nie my dostarczamy komponenty i produkujemy z nich okna PVC. My tylko o nich piszemy, a to można robić zawsze, niezależnie od poziomu zorganizowania środowiska.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?