Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Wojna informacyjna w salonach okien!

Lipiec 2023

Co jest najważniejszym elementem w sprzedaży okien i montażu? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale to podchwytliwe pytanie. W chwili zawarcia umowy, okna i usługi, które są przedmiotem sprzedaży jeszcze nie istnieją i to nie one są najważniejsze. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o sprzedaży nieistniejących okien i usług jest… informacja! Głównym i podstawowym zajęciem sprzedawców w salonach okien jest osobiste przekazywanie informacji w celu nakłonienia potencjalnego klienta do tego, aby kupił towar albo usługę, która powstanie w przyszłości.

Każde słowo na spotkaniu, mail, ulotka, link do strony internetowej albo treści mediów społecznościowych, TikToka, Instagrama, Facebooka, to informacja kierowana do nabywców. Zgodnie z treścią art. 5461 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej.

Czy informacje o oknach i montażu, które przekazujesz konsumentom są jasne i nie wprowadzają w błąd?

Większość sprzedawców jest przekonana, że przekazywane przez nich informacje spełniają ten warunek, ale w praktyce może być z tym bardzo różnie. Sprzedaż okien, to specyficzne zajęcie wymagające dużej wiedzy z dziedziny techniki okiennej, a tego nie uczą w żadnej szkole. Każdy sprzedawca okien, to samouk, którego poziom kompetencji zależy od jego osobistego zaangażowania.

Nawet wieloletnia praca nie czyni ze sprzedawcy eksperta-doradcy, a w szczególności w przypadku, gdy cała jego wiedza o technice okiennej i montażu wynika wyłącznie z hierarchicznie przekazywanej informacji handlowej, ulotek produktowych albo osobistych doświadczeń.

Skąd bierze się wiedza o oknach i montażu i jakie są jej źródła? Producenci kształtowników szkolą producentów okien, producenci okien szkolą dystrybutorów, a dystrybutorzy dzielą się zdobytą wiedzą z konsumentami. Na tej drodze wiedza i informacja ulega wielorakim i wielokrotnym zniekształceniom, miesza się z reklamą, a następstwem po wykonaniu umowy jest skarga konsumenta: „ale ja nie widziałem, że tak będzie”.

Taka skarga na brak albo nieprawdziwość informacji może teraz nieść dla firmy handlowej fatalne skutki!

Obowiązujące od stycznia 2023 zmiany przepisów ustawy O prawach konsumenta, to wypowiedzenie wojny dezinformacji w konsumenckiej sprzedaży okien i usług! Zgodnie z art.43b Ustawy, sprzedawane okna muszą być nie tylko poprawne technicznie, sprawne, trwałe i funkcjonalne, ale przede wszystkim muszą być także zgodne z ich wcześniejszym opisem oraz posiadać takie cechy, których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę zapewnienia przedsiębiorców złożone w reklamie!

W ten sposób, dostarczone okno albo wykonana usługa stają się namacalnym i realnym dowodem potwierdzającym prawdziwość lub nieprawdziwość informacji udzielonych konsumentowi przed zawarciem umowy. Czy okna, które sprzedajesz na pewno posiadają wszystkie cechy, o których mówi się konsumentom w reklamie? O czym w reklamie konsumentom się nie mówi i co z tego wynika?  

Żarty się skończyły! Z punktu widzenia dalszego spokojnego prowadzenia okiennego biznesu lepiej zmienić lekceważące podejście do obowiązku informacyjnego ciążącego na sprzedawcy. Za sprawą niezadowolonych konsumentów, martwe do tej pory przepisy karne i administracyjne mogą nagle ożyć! Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy O prawach konsumenta podlega karze grzywny. Naruszenie obowiązku informacyjnego, to wykroczenie!

Dodatkowo, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie naruszył obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Dodajcie do tego ewentualne koszty obsługi i załatwienia reklamacji, a sami zobaczycie, że nie ma powodów do żartów.   

Informacja, to towar równie ważny, jak same okna i usługi! Chcecie zdobyć odpowiednią wiedzę techniczną i kompetencje w zakresie tworzenia i posługiwania się rzetelną, prawdziwą i pełną informacją w sprzedaży okien?  Portal Oknotest.pl przygotował wyjątkowe szkolenie dla właścicieli firm handlowo-montażowych i sprzedawców pod tytułem: „Wojna informacyjna. Prawo kontra TikTok, Instagram, Facebook.”

W trakcie dwudniowego spotkania, omówimy i wspólnie przedyskutujemy 21 szczegółowych zagadnień dotyczących obowiązku informacyjnego sprzedawców okien i usług oraz sposobów na jego sprawną realizację w zgodzie z obowiązującym prawem. Jesteście zainteresowani?

Więcej szczegółów o miejscu, terminie i tematach szkolenia znajdziecie na stronie https://szkolenie.oknotest.pl/.

Zapraszamy!

Oknotest.pl 2023-07-18 19:02:00


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.