MAJ.R Rawicz - okna z prawidłowym montażem

12.11.2019
Udostępnij

Prawidłowy montaż okien, niby nic nadzwyczajnego, a jednocześnie coś wyjątkowego, gdy spojrzeć na place budowy i przeciętną jakość usług montażowych. Systematycznie prezentujemy przykłady prawidłowego montażu, aby każdy mógł zobaczyć, jak to się robi, a przy okazji porównać to, co ma, z tym, co mieć powinien. Ta relacja będzie o tym, jak prawidłowo zamontować jednoskrzydłowe drzwi balkonowe z PVC. Zadanie realizuje ekipa firmy MAJ.R z Rawicza.

Dobra robota! Skąd to wiemy? Ponieważ rezultat pracy ekipy monterów został zbadany bezpośrednio na placu budowy przez notyfikowane laboratorium. W przypadku prawidłowego montażu okien „rezultat”, to słowo klucz. Tym właśnie różni się prawidłowy montaż okien od montażowej przeciętności widocznej na wielu placach budowy. Jak osiągnąć najlepsze rezultaty podczas montażu okien? Decydują o tym trzy elementy. Przygotowanie, dobór materiałów i staranność wykonania.

Prawidłowy montaż drzwi balkonowych

Prawidłowy montaż okien zaczyna się na długo przed tym, nim na plac budowy dotrą okna i drzwi balkonowe. Elementem prawidłowego montażu jest również przygotowanie placu budowy i otworów ościeży okiennych. Czy jest coś, co was szczególnie uderza w zdjęciach, które widać poniżej?

Budynek jednorodzinny. Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego. Okna i drzwi balkonowe z PVC.
Budynek jednorodzinny. Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego. Okna i drzwi balkonowe z PVC.
Budynek jednorodzinny. Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego. Okna i drzwi balkonowe z PVC.
Budynek jednorodzinny. Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego. Okna i drzwi balkonowe z PVC.

Porządek na placu budowy! Rewelacja! Tak uporządkowanego placu budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych dawno nie spotkaliśmy. Jeśli to efekt kontraktowych uzgodnień firmy MAJ.R i inwestora, to brawo oboje. Tak właśnie być powinno. Żadnych utrudnień dla monterów i sprzętu w dostępie do budynku i ościeży okiennych.

Ościeże jednoskrzydłowych drzwi balkonowych przygotowane do montażu konstrukcji okiennej.
Ościeże jednoskrzydłowych drzwi balkonowych przygotowane do montażu konstrukcji okiennej.
Jednoskrzydłowe drzwi balkonowe z PVC prawidłowo zamontowane i uszczelnione w ościeżu muru konstrukcyjnego z betonu komórkowego.
Jednoskrzydłowe drzwi balkonowe z PVC prawidłowo zamontowane i uszczelnione w ościeżu muru konstrukcyjnego z betonu komórkowego.

Wzorowo uporządkowany plac budowy to ważne, ale jeszcze ważniejsze jest przygotowanie otworów okiennych. W tym względzie też nikomu niczego nie można zarzucić. Szeroka opaska wykonana przy użyciu hydrofobowej zaprawy tynkarskiej to element konieczny, gdy jednym z celów montażu jest osiągnięcie w obrębie połączeń okien z ościeżami wysokiego poziomu szczelności na przenikanie powietrza i odporności na oddziaływanie wody opadowej.

W części progu ościeża, opaski wykonywać nie trzeba ze względu na istniejąca warstwę izolacji przeciwwilgociowej ławy lub płyty fundamentowej. Warto jedynie zwrócić uwagę, aby w trakcie instalacji konstrukcji okiennej wykonać pełne i funkcjonalne połączenie wodoodpornej izolacji połączenia okna z ościeżem z warstwą izolacji budynku.

Montaż elementów stabilizujących podwalinę jednoskrzydłowych drzwi balkonowych z PVC
Montaż elementów stabilizujących podwalinę jednoskrzydłowych drzwi balkonowych z PVC
Zabezpieczenie podwaliny jednoskrzydłowych drzwi balkonowych z PVC przed wpływem wilgoci wewnętrznej i wody opadowej
Zabezpieczenie podwaliny jednoskrzydłowych drzwi balkonowych z PVC przed wpływem wilgoci wewnętrznej i wody opadowej

Ze względu na docelową wysokość gotowych posadzek w budynku, monterzy firmy MAJ.R musieli podnieść krawędzie konstrukcji okiennych o 30 cm ponad poziom „chudziaka”. Zastosowali metodę skuteczną, acz rzadko spotykaną. Zbudowali podwalinę o pożądanej wysokości zespalając ze sobą kilka odcinków płyt purenitowych. Purenit, to kompozyt poliuretanowy o dużej gęstości i niskiej nasiąkliwości.

Obie te właściwości wykorzystano wręcz koncertowo. Duża gęstość materiału, to gwarancja sztywności, a elementy podwaliny połączone mechanicznie i chemicznie z ramą ościeżnicy stanowią doskonałe podparcie, uszczelnienie i usztywnienie progu, elementu drzwi balkonowych najbardziej narażonego na obciążenia powodowane użytkowaniem.

Niska nasiąkliwość materiału w połączeniu z odpowiednio wykonaną hydroizolacją, to efektywne zabezpieczenie przed przedostawaniem się do wnętrza pomieszczeń wody opadowej. Na uwagę zasługuje również zastosowanie stalowych kątowników, jako elementu stabilizującego i zabezpieczającego wysoką, wieloelementową podwalinę przed niepożądanym zjawiskiem skręcania powstającym na styku konstrukcji i jej podparcia.

Wewnętrzne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych z ościeżem przy użyciu powłoki uszczelniającej
Wewnętrzne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych z ościeżem przy użyciu powłoki uszczelniającej
Zewnętrzne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych z ościeżem przy użyciu powłoki uszczelniającej
Zewnętrzne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych z ościeżem przy użyciu powłoki uszczelniającej

Wewnętrzne i zewnętrzne uszczelnienie połączeń jednoskrzydłowych drzwi balkonowych z ościeżem wykonano przy użyciu powłok uszczelniających. To dowód, że monterzy MAJ.R idą z duchem czasu, a nawet nieco tego ducha wyprzedzają i popychają do przodu. W dobie folii i taśm rozprężnych, dwustronne zastosowanie powłok uszczelniających w montażu okien to metoda zupełnie nowa i nowatorska. Piekielnie skuteczna!

Badania na placach budowy pokazują, że zastosowanie powłok uszczelniających przynosi wręcz niebywałe efekty w zakresie poprawy szczelności powietrznej i wodoszczelności połączeń. Badanie wykonane na zlecenie firmy MAJ.R tylko potwierdza dotychczas uzyskiwane rezultaty.

Pełna szczelność powietrzna i wodoszczelność połączeń okien z ościeżami do prędkości wiatru 112 km/h i ciśnienia prędkości wiatru 600 Pa. Rezultat uzyskany przez firmę MAJ.R należy do najlepszych z możliwych do uzyskania na placu budowy. Wybitne osiągnięcie w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych potwierdza certyfikat jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha.

Certyfikat jednostki notyfikowanej Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej potwierdzający wynik badania szczelności i jakość montażu firmy MAJ.R
Certyfikat jednostki notyfikowanej Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej potwierdzający wynik badania szczelności i jakość montażu firmy MAJ.R

MAJ.R z rekomendacją montażu Oknotest.pl

MAJ.R, to mała, rodzinna firma z Rawicza, zajmująca się sprzedażą i montażem okien. Jeszcze dwa lata temu zdawali się działać pod cenową presją wywieraną przez konkurentów i nabywców. Odkąd postawili na prawidłowy montaż, wiedzę techniczną i rozwój, wiele się zmieniło. Dzisiejszy MAJ.R, to ciągle ta sama mała rodzinna firma z Rawicza, ale bardziej pewna swoich umiejętności, kreująca lokalny rynek, a przede wszystkim jedna z niewielu w Polsce, które mogą pochwalić się dwuletnią rekomendacją montażu Oknotest.pl potwierdzoną przez laboratorium MLTB. Gratulujemy.

OKNOTEST.PL

Zobacz także