MULTIKO - szczelny montaż pod kontrolą

17.10.2017
Udostępnij

MULTIKO s.c. z Bielska-Białej, partner handlowy firm Vetrex, to kolejny uczestnik Programu Rekomendacji Montażu organizowanego przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej, jednostkę notyfikowaną z Wałbrzycha oraz vortal Oknotest.pl. W ramach Programu badamy na placu budowy szczelność i wodoszczelność połączeń okna z ościeżem, poszukując optymalnych rozwiązań technicznych, gwarantujących najwyższy poziom jakości wykonania montażu.

Dwa w jednym… dniu

Na Śląsku i w Małopolsce marka MULTIKO ma już odpowiednią rangę. Każdemu warto zajrzeć do portfolio realizacji, bo robi nie małe wrażenie. Misja firmy zdaje się być jasno określona. MULTIKO chce być cenionym dostawcą okien i drzwi balkonowych z PVC-U, aluminium i drewna. Droga do celu prowadzi przez zrównoważony rozwój, etykę działania, partnerstwo biznesowe oraz zdobywanie nowych kompetencji. Przystąpienie i udział firmy w Programie Rekomendacji Montażu wydaje się więc być czymś naturalnym, a nawet koniecznym na drodze do celu. Zgłaszając akces firma wskazała do badań szczelności dwa obiekty jednego dnia. Pierwszy w Bielsku-Białej, drugi w Tychach. Każdy zrealizowany w innej technologii zarówno, jeśli idzie o ściany konstrukcyjne, sposób wykonania uszczelnień oraz okna. W pierwszym budynku zamontowano okna z PVC-U Vetrex V90+, w drugim okna aluminiowe w systemie Aluprof MB-86. Zapowiadał się niezwykle ciekawy maraton montażowo-badawczy.

Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego, okna Vetrex V90+
Budynek jednorodzinny – ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego, okna Vetrex V90+
Budynek mieszkalno-biurowy – ściany konstrukcyjne z pustaka ceramicznego, okna Aluprof MB 86
Budynek mieszkalno-biurowy – ściany konstrukcyjne z pustaka ceramicznego, okna Aluprof MB-86

Obiekt i wymagania montażowe

Na pierwszy ogień wzięliśmy budynek wznoszony z betonu komórkowego i montaż okien Vetrex V90+MULTIKO zaproponowało badanie okna zamocowanego do ścian ościeży przy użyciu kotew stalowych, dla którego podparciem była stopa montażowa EPS o podwyższonej gęstości, będąca elementem systemu montażu okien CBM opracowanego przez firmę Marbet. Warstwa termoizolacji została wykonana z wysokoelastycznej pianki PU, uszczelnienie zewnętrzne stanowiły wodoodporne folie paroprzepuszczalne, uszczelnienie wewnętrzne powłoka SP 925.

Okno jednoskrzydłowe Vetrex V90+ przygotowane do badania szczelności montażu – uszczelnienie zewnętrzne
Okno jednoskrzydłowe Vetrex V90+ przygotowane do badania szczelności montażu – uszczelnienie zewnętrzne
Okno jednoskrzydłowe Vetrex V90+ przygotowane do badania szczelności montażu – uszczelnienie wewnętrzne
Okno jednoskrzydłowe Vetrex V90+ przygotowane do badania szczelności montażu – uszczelnienie wewnętrzne

Programie Rekomendacji Montażu wymagamy od firm monterskich nie lada umiejętności. Wymagania, co do szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności połączeń są tak wyśrubowane, że przekraczają wymagania norm stawianych dla okien i drzwi balkonowych o czym łatwo przekonać się spoglądając na szczegóły zamieszczone w tabeli:

Przepuszczalność powietrza badanie nr 1 Odporność na obciążeniewiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa Przepuszczalność powietrza badanie nr 2 Wodoszczelność połączenia
Ciśnienie próbne(Pa) Wymagana szczelność (m3/hm) Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm)
10 0 50 cykli -300Pa / 300Pa  10 0  Ciśnienie 0 Pa zraszanie 15 min
Ciśnienie 600 Pa zraszanie 15 min
25 0 25 0
50 0 50 0
100 0 100 0
150 0 150 0
300 0,30 300 0,45
600 0,30 600 0,45 Brak przecieków

Przekładając wskazane wyżej wymagania montażowe na poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych okien okaże się, że żądamy od monterów wykonania usługi charakteryzującej się następującymi cechami:

  • Przepuszczalność powietrza ≤ klasa 4.
  • Przepuszczalność odniesienia Q100L = 0 m3/hm.
  • Przepuszczalność odniesienia Q100A = 0 m3/hm2.
  • Wodoszczelność ≥ klasa 9A.

Badanie szczelności montażu okien w ścianie z betonu komórkowego

Beton komórkowy, to jeden z trzech materiałów najczęściej stosowanych przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ściana wykonana z tego ciepłego i łatwego w obróbce materiału potrafi pokazać jednak także mniej miłe oblicze. W artykule będącym omówieniem jednego z wcześniejszych badań szczelności montażu wykonanego przez firmę FIX prezentowaliśmy zdjęcia wewnętrznej powierzchni ściany konstrukcyjnej wykonanej z betonu komórkowego zawilgoconej przez wodę przesiąkającą przez spoiny bloczków. Warto tu jednak poczynić zastrzeżenie, że winy materiału w tym nie ma żadnej. Przyczyn zjawiska szukać należy zupełnie gdzie indziej. Z podobnym przypadkiem przyszło nam zmierzyć się podczas badania w Bielsku-Białej.

Przygotowanie improwizowanej komory ciśnieniowej do badań szczelności montażu na placu budowy
Przygotowanie improwizowanej komory ciśnieniowej do badań szczelności montażu na placu budowy
Przygotowanie aparatury pomiarowej do badań szczelności montażu na placu budowy
Przygotowanie aparatury pomiarowej do badań szczelności montażu na placu budowy

Roboty murarskie wydawały się być wykonane z należytą starannością. Otwór ościeża przygotowali monterzy i ocena jakości wykonania przed badaniem nie budziła żadnych zastrzeżeń, a jednak… . Po wykonaniu improwizowanej komory ciśnieniowej i zainstalowaniu urządzeń pomiarowych wielokrotne zadymianie komory wskazywało na szczelność okna i wykonanego montażu, a jednocześnie objętość strumienia powietrza przenikającego przez spoiny muru konstrukcyjnego uniemożliwiała wykonanie badania.

Poszukiwanie i eliminacja poszczególnych źródeł niekontrolowanej infiltracji powietrza i drobnych przecieków przez spoiny bloczków ściany konstrukcyjnej, także daleko poza obrębem okna zamontowanego w ościeżu zajęło kilka ładnych godzin, a że dni w połowie września nie należą do najdłuższych całe badanie skończyliśmy nieomalże w nocy.

Badanie wodoszczelności montażu na placu budowy
Badanie wodoszczelności montażu na placu budowy
Ustalanie i eliminacja źródeł przecieków i infiltracji powietrza przez ścianę z betonu komórkowego podczas badania szczelności montażu na placu budowy
Ustalanie i eliminacja źródeł przecieków i infiltracji powietrza przez ścianę z betonu komórkowego podczas badania szczelności montażu na placu budowy

Temat jakości wykonanych robót murarskich oraz sposobu przygotowania ościeży do montażu okien, to zagadnienia bagatelizowane zarówno przez inwestorów, jak i monterów okien. Okazuje się, że całkiem niesłusznie. Nieszczelności muru konstrukcyjnego inwestorzy odczują w portfelach podczas każdego sezonu grzewczego. Monterzy mogą zaś zostać trafieni reklamacją, po pierwsze nieuzasadnioną, po drugie trudną do zlokalizowania i usunięcia o ile w ogóle okaże się być to możliwe po wykonaniu ocieplenia obiektu. Tego typu zdarzenia, jakie opisujemy, chociaż niespodziewane, stanowią „wartość dodaną” dla wykonywanych badań szczelności połączeń okna z ościeżem, niosą bowiem informację, której w inny sposób uzyskać wręcz nie sposób. Testy szczelności budynków blower door prowadzi się bowiem przy niskich wartościach ciśnień, a jakiekolwiek inne badanie szczelności przegród zewnętrznych nie jest w ogóle wymagane! Zdarzenia i zjawiska z jakimi się zetknęliśmy podczas badań, to najlepszy przykład, że ściana konstrukcyjna, „na oko”, wykonana z należytą starannością może przysporzyć w przyszłości wielu nieprzewidywanych kłopotów. Przezorni inwestorzy, dla których „szczelność” jest cechą istotną, powinni zawczasu przewidywać konieczność wykonania dodatkowej oprócz ocieplenia warstwy izolacji.

Po tej dygresji pora na przedstawienie wyników szczelności montażu okien wykonanego przez firmę MULTIKO w ścianie z betonu komórkowego:

Przepuszczalność powietrza = 0,03 m3/hm

Wodoszczelność = 100% (brak zawilgoceń i przecieków)

Monterzy wykonali kawał dobrej roboty, a uznanie dla ich kompetencji tym większe, że przyszło im mierzyć się z niezwykłym wręcz oporem budowlanej i montażowej materii. Wszystkie wymagania Programu Rekomendacji Montażu zostały spełnione ze sporym zapasem, co potwierdza certyfikat Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej – jednostki notyfikowanej:

Certyfikat szczelności montażu Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej stosowany w Programie Rekomendacji Montażu
Certyfikat szczelności montażu Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej stosowany w Programie Rekomendacji Montażu

Przebieg badania szczelności montażu okien wykonanego przez firmę MULTIKO w ścianie z betonu komórkowego został zarejestrowany, zapraszamy czytelników na krótką relację z tego dwunastogodzinnego maratonu badawczego:

W poszukiwaniu prawidłowego montażu okien

Czego by jeszcze na rynku nie wymyślono na określenie sposobu wykonania montażu okien jesteśmy przekonani, że ten zawsze dzieli się wyłącznie na prawidłowy i nieprawidłowy. Firmy uczestniczące w Programie Rekomendacji Montażu szukają optymalnych rozwiązań, które w każdym przypadku spowodują, że montaż okien będzie wykonany prawidłowo, przy okazji wyznaczając sobie i konkurentom poziom wymagań, który pozwoli oddzielić montażowe ziarno od montażowych plew. Cieszymy się, że kolejna firma dołączyła do Programu Rekomendacji Montażu. Vidal Sassoon powiedział kiedyś, że tylko w słowniku słowo „powodzenie” jest przed słowem „praca”. Słynny stylista miał rację. Wbrew słownikom, monterzy MULTIKO najpierw wykonali kawał dobrej roboty, by później osiągnąć powodzenie, wybitny wynik w szczelności montażu mimo przeciwności losu. Gratulujemy!

OKNOTEST.PL

Zobacz także