Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex SLIDE'UP
Drzwi przesuwne

31

Tarasowe drzwi przesuwne SLIDE'UP, to produkt przeznaczony do stosowania w nowoczesnych budynkach jednorodzinnych albo apartamentowych budynkach wielomieszkaniowych, w których względy funkcjonalno-użytkowe muszą iść w parze z ekonomiką nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych wymagań w zakresie poszanowania energii.

Ze względu na wymiary i właściwości użytkowe drzwi tarasowe SLIDE’UP są znakomitym łącznikiem pomiędzy standardowym rozwiązaniem komunikacji pomiędzy wnętrzem pomieszczeń, a strefą wypoczynku, drzwiami balkonowymi z ruchomym słupkiem albo konstrukcjami uchylno-przesuwnymi PSK, a konstrukcjami drzwi unoszono-przesuwnych HST. Wyrób może być instalowany w budynkach niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji. 

reklama

Konstrukcje drzwi tarasowych SLIDE’UP spełniają aktualne wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) zarówno w zakresie przenikalności cieplnej, jak i transmisji światła, energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz akustyki, a także właściwe dla tej kategorii konstrukcji okiennych wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Drzwi tarasowe SLIDE’UP powstają w oparciu o rozwiązania systemowe firmy VEKA. Kształtowniki ram ościeżnic, skrzydeł i słupków charakteryzują się pięciokomorową budową. Głębokość ramy ościeżnicy wynosi 149 mm, głębokość ramy skrzydła wynosi 76 mm. Sztywność konstrukcyjną dostosowaną do wymagań wszystkich stref obciążenia wiatrem zapewniono dzięki zastosowaniu podwójnego systemu zbrojenia o grubości 2 mm znajdującego się w ramach ościeżnic, skrzydeł oraz specjalnym wzmocnieniom konstrukcji słupków.

Uszczelki wykonane z TPE, dzięki swojemu płaskiemu kształtowi zapewnia doskonałe przyleganie na całej powierzchni zapewniając szczelność na przenikanie powietrza w klasie 4 zgodnie z PN-EN 12207:2001. Drzwi tarasowe SLIDE’UP można wyposażyć w dwukomorowe pakiety szybowe o współczynniku Ug=0,5 W/(m²*K) wg EN 673. Pakiet szybowy może być wyposażony w ciepłą ramka międzyszybową Master Therm, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całych drzwi.

Sprawność obsługi oraz trwałość mechaniczną zapewnia system okuć wyróżniający się lekką i intuicyjną obsługą. Ciągłe uszczelnienie, specjalne wózki jezdne z nośnością do 150 kg oraz innowacyjny system prowadzący i ryglujący we wszystkich narożnikach skrzydła zapewniają komfort użytkowania oraz wysoką efektywność energetyczną.

reklama

Drzwi tarasowe SLIDE’UP objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024