Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex Patio Air
Drzwi odstawno-przesuwne PAS

31

Drzwi balkonowe odstawno-przesuwne, to rozwiązanie nowe i oryginalne, przeznaczone do stosowania zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych, w których względy ekonomiczne inwestycji są równie ważne, jak względy techniczno-funkcjonalne. Konstrukcja umożliwia lepszą organizację komunikacji pomiędzy wnętrzem pomieszczeń, a balkonami lub tarasami znajdującymi się po stronie zewnętrznej. Ze względu na posiadane właściwości użytkowe mogą być instalowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.  

Dostępne na rynku drzwi balkonowe odstawno-przesuwne spełniają wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Poziom właściwości użytkowych drzwi balkonowych odstawno-przesuwnych określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta wyrobu, firmy VETREX Sp. z o.o. W schemacie otwierania A, charakteryzują się poziomem/wartością/klasą właściwości odpowiadającym podobnym konstrukcjom PSK.

Charakterystyczną cechą drzwi balkonowych odstawno-przesuwnych jest mechanizm pozwalający na „odstawienie” skrzydła od ościeżnicy z zachowaniem pełnego ryglowania, jak w pozycji zamkniętej.  Dzięki rozwiązaniu przeniesionemu z klasycznych okien elewacyjnych użytkownicy uzyskują lepszą kontrolę nad wentylacją pomieszczeń bez konieczności otwierania lub uchylania skrzydeł, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa budynku w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Ze względu na charakterystyczny, liniowy, równoległy sposób otwierania skrzydeł mamy większą swobodę w kształtowaniu i zagospodarowaniu powierzchni mieszkalnej w pobliżu konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu dopływu światła dziennego do pomieszczeń. Znacząco większa od standardowej szerokość przejścia w świetle ościeżnic ułatwia komunikację, a relatywnie niski próg sprawia, że produkt może ułatwić funkcjonowanie osobom starszym albo zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowania przez dzieci.

Konstrukcje drzwi balkonowych odstawno-przesuwnych powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA Softline 82. Maksymalne wymiary w przypadku tego typu rozwiązania to: szerokość 3,38 m oraz wysokość 2,5 m. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł systemu Softline 82 zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami stalowymi o dużej sztywności. Komfort obsługi zapewniają okucia przesuwne ROTO PATIO ALVERSA PS. W drzwiach instalowane są 4 sztuki zaczepów antywyważeniowych oraz rolek grzybkowych w każdym skrzydle przesuwnym.

Drzwi balkonowe odstawno-przesuwne wyposażenie standardoweDrzwi balkonowe odstawno-przesuwne wyposażenie opcjonalne
  • 4 zaczepy antywyważeniowe
  • Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
  • Kolorystyka z palety folii Spectral
  • Zgrzew V-Perfect
  • Pakiety szybowe ornamentowe
  • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
  • Pakiety akustyczne
reklama

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024