Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex V82
Okna i drzwi balkonowe

368

Okna i drzwi balkonowe V82, to produkt uniwersalny, który może i powinien być stosowany w jednorodzinnych i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, w których przewiduje się konieczność uzyskania oszczędności energii przy jednoczesnej intensywnej eksploatacji. Z powodzeniem można z nich korzystać w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji. Konstrukcje sprawdzą się zarówno przy wentylacji mechanicznej z rekuperacją, jak i powszechnie stosowanej standardowej wentylacji naturalnej.

Wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku konstrukcje okienne V82 spełniają wszystkie aktualne wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki oraz odpowiednie wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Deklarowany poziom właściwości użytkowych, decydujący o możliwości zastosowania okien i drzwi balkonowych w obiektach budowlanych określono na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta firmy VETREX Sp. z o.o. albo VEKA A.G. lub VEKA Sp. z o.o.. Standardowe dwuskrzydłowe drzwi balkonowe V82 ze słupkiem ruchomym, stosowane najczęściej, jako podstawowe wyjście balkonowe lub tarasowe charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 900 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 2
Siły operacyjne Klasa 1 ≤ 100 N

Charakterystyczną cechą okien V82 jest uniwersalność i wszechstronność zastosowania wynikająca ze zrównoważonego poziomu klas i wartości wielu współwystępujących właściwości użytkowych, co wyróżnia ten produkt wśród oferty okien segmentu Premium. W tej linii okien wszystko jest klasyczne, a jednocześnie nowoczesne, odpowiadające aktualnym wymaganiom i potrzebom zrównoważonego budownictwa dzięki czemu okna V82 z powodzeniem mogą konkurować z wieloma podobnymi konstrukcjami innych systemów.

Zastosowanie okien V82 w budynkach mieszkalnych przynosi użytkownikom przede wszystkim korzyści w postaci komfortu obsługi i trwałości, a gdy to konieczne lub potrzebne także korzyści finansowe wynikające z możliwości uzyskania wysoce energooszczędnej charakterystyki konstrukcji po zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb zespolonych. Ciekawy produkt, w którym efektywność góruje nad efektownością.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych V82 powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 82 AD/MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Uszczelki przylgowe są elementem współwytłaczanym w procesie ekstruzji kształtowników i zgrzewane podczas produkcji okien. Uszczelnienie środkowe także powstaje w wyniku zastosowania uszczelki środkowej o odpowiedniej wysokości, budowie i właściwościach. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system okuć obwiedniowych Roto NT. Oszklenie w zależności od potrzeb, jedno lub dwukomorowymi pakietami szyb zespolonych krzemianowo-sodowego typu float.

V82 standardowe wyposażenie okienV82 opcjonalne wyposażenie okien
 • Stopniowany uchył
 • Mikrowentylacja
 • Blokada błędnego położenia klamki
 • Ukryte zawiasy
 • Hamulec w klamce
 • Zatrzask balkonowy
 • Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
 • Niski próg
 • Okna uchylno-przesuwne
 • Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
 • Kolorystyka z palety folii Spectral
 • Zgrzew V-Perfect
 • Nakładki aluminiowe
 • Nawiewniki
 • Okucia uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne
 • Pakiety szybowe ornamentowe
 • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
reklama

Okna i drzwi balkonowe V82 objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024