Przewiń do artykułu

Aluplast na każdą okazję!

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Firma ALUPLAST Sp. z o.o. to jeden z niekwestionowanych liderów rynku kształtowników do produkcji okien z PVC. Używając słowa lider wcale nie mamy na myśli wielkości sprzedaży, czy góry przeróżnych wyróżnień. Dla nas, którzy też jesteśmy konsumentami liczy się przede wszystkim wielka różnorodność i wszechstronność zastosowań profilowej oferty tej firmy. Bez przesady można powiedzieć, że ALUPLAST posiada gotowe rozwiązania techniczne na każdą okazję. Rozwiązania sprawdzone na wielu placach budów, poprawne technicznie, a przede wszystkim komplementarne, gdyż mimo owej wielkiej systemowej różnorodności profili potrafią one ze sobą doskonale współpracować.

Już tylko dla porządku przypomnimy, że aktualna oferta kształtowników do produkcji okien z PVC ALUPLAST Sp. z o.o. obejmuje sześć różnych systemów kształtowników okiennych, podzielonych jeszcze dodatkowo na kilka odmian. Podstawowe systemy w aktualnej ofercie to:

 • ALUPLAST IDEAL 2000
 • ALUPLAST IDEAL 4000
 • ALUPLAST IDEAL 5000
 • ALUPLAST IDEAL 6000
 • ALUPLAST IDEAL 6000 Passiv-Haus
 • ALUPLAST IDEAL 7000
aluplast 6000 - ideal intertec 6000
Aluplast Ideal 6000
aluplast 6000 passiv - ideal intertec 6000 passiv, okno pasywne
Aluplast 6000 Passiv Haus

Warto by było pokrótce opisać wszystkie z wymienionych systemów i ich odmiany, ale wtedy powstałaby książka, a nie artykuł. Z pewnością będziemy wracać do omawiania różnych systemów okiennych ALUPLAST, ale dziś poświęcimy czas i uwagę kształtownikom IDEAL 6000 i IDEAL 6000 Passiv-Haus.

System kształtowników IDEAL 6000 znany jest na rynku już od dłuższego czasu. IDEAL 6000 Passiv-Haus to jego zmodyfikowana wersja, która wydaje się być pierwszą odpowiedzią ALUPLASTA dla rosnącego zapotrzebowania rynku na okna energooszczędne.

Okienne doświadczenie podpowiada nam również, że systemy IDEAL 6000 i 6000 Passiv-Haus powstały także po to, by firma ALUPLAST mogła na rynku utrzymać pozycję, z którą wiąże się powszechne już przekonanie firm z branży okien PVC, że to właśnie kształtowniki tej firmy najlepiej odzwierciedlają bardzo pożądany wskaźnik oceny jakim jest stosunek ceny do jakości produktu.

Sprawdzona jakość przy bardzo przyzwoitej cenie, a dzięki konstrukcji kształtowników, kompromis pomiędzy wymaganiami statyki, a koniecznym w dobie oszczędzania energii obniżaniem współczynnika przenikania ciepła, wydaje się być naprawdę dobrą propozycją dla producentów okien i dla inwestorów. Nie jesteśmy odosobnieni w naszej dobrej opinii o tych dwóch systemach, a szczególnie o ALUPLAST IDEAL 6000 Passiv-Haus, ponieważ został on w 2008 roku doceniony także przez kapitułę nagrody przyznawanej przez znane w branży pismo TOP BUILDER.

Kształtowniki IDEAL 6000 to jedno z nielicznych na rynku rozwiązań konstrukcyjnych typu MD. Uszczelnienie "MD" ( Mittel Dichtung ) jest to system uszczelnienia składający się z trzech uszczelek przylgowych. Oprócz przylgi zewnętrznej i wewnętrznej występuje dodatkowe uszczelnienie w części środkowej styku ramy ościeżnicy i skrzydła okiennego.

aluplast 6000 ideal intertec 6000 - przekrój
Aluplsat Ideal 6000
aluplast 6000 Passiv Haus, ideal intertec 6000 Passiv Haus - przekrój
Aluplast 6000 Passiv Haus

Głębokość zabudowy kształtownika ramy ościeżnicy według PN-EN 12608:2006 wynosi 80 mm, szerokość całkowita złożenia rama ościeżnicy + rama skrzydła wynosi 124 mm. W ościeżnicy i skrzydle zachowane zostały duże komory dla wzmocnień stalowych, co w połączeniu z przekrojem profili i ich grubościenną budową w obrębie ścian widocznych stanowi o wysokiej sztywności finalnego produktu, a 6 komorowa konstrukcja kształtowników ramy i skrzydła zapewnia dobrą izolacyjność cieplną kształtowników nawet przy zastosowaniu wzmocnień stalowych. Ustalony w badaniach instytutu w Rosenheim współczynnik przenikania ciepła dla prezentowanego powyżej złożenia profili IDEAL 6000 wynosi Uf 1,2 W/m2 * K.

Jak już wspomnieliśmy, zadaniem okien wykonanych z kształtowników IDEAL 6000 jest połączenie wysokiej sztywności konstrukcji z jej energooszczędnością. Dość łatwo sprawdzić, że tak jest rzeczywiście. W zmienionym od 01.01.2009 roku Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustalona została nowa referencyjna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Obecnie referencyjny współczynnik przenikania ciepła dla okien w takich budynkach ustalony został na poziomie Umax < 1,7 W/m2 * K.

Znając wartość współczynnika referencyjnego, dla porównania obliczymy dla Państwa współczynnik przenikania ciepła dla okna o wymiarach 1200 mm x 1500 mm wykonanego z kształtowników IDEAL 6000, z szybą jednokomorową o współczynniku przenikania ciepła Ug 1,1 W/( m2 * K) dla środkowej części szyby ze zwykła ramką aluminiową i wzmocnieniem stalowym.

Dane przyjęte do obliczeń*:

 • Wymiar całkowity okna 1200 mm x 1500 mm. Całkowite pole powierzchni okna 1,80 m2
 • Pole powierzchni ramy Af 0,54 m2. Współczynnik przenikania ciepła dla złożenia profili Uf 1,2 W/m2 * K
 • Pole powierzchni szyby zespolonej Ag 1,26 m2. Współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby Ug 1,1 W/m2 * K (bez mostków term.)
 • Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą L 4,53 mb
 • Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą Ψ 0,065 W/m2 * K

Korzystając z powszechnie znanego wzoru przyjmowanego do obliczania współczynnika przenikania ciepła okien liczymy:

Współczynnik przenikania ciepła. Obliczenia dla Ideal Intertec 6000.
Współczynnik przenikania ciepła. Obliczenia dla Ideal Intertec 6000.

Nasze przykładowe okno osiągnęło w obliczeniach naprawdę dobry wynik, proszę go porównać z wymaganym referencyjnym współczynnikiem przenikania ciepła!

Okno IDEAL 6000 Uw 1,29 W/m2 * K < od wymaganego Umax 1,70 W/m2 * K

Uzyskany na podstawie obliczeń współczynnik przenikania ciepła okna wykonanego z profili systemu IDEAL 6000 jest lepszy od referencyjnego współczynnika przenikania ciepła o: 0,41 W/m2 * K

Co nasze obliczenia mogą oznaczać w praktyce? W praktyce oznacza to na przykład, że w przypadku audytu energetycznego na okoliczność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku okna z kształtowników IDEAL 6000 będą czynnikiem wpływającym bardzo pozytywnie na wynik obliczeń.

Warto teraz przyjrzeć się modyfikacjom dokonanym przez firmę ALUPLAST w kształtownikach systemu IDEAL 6000 w celu dalszej poprawy i obniżenia współczynnika przenikania ciepła dla tych profili i stworzenia linii profili okiennych IDEAL 6000 Passiv-Haus.

photo description
Świadectwo badań Aluplast Ideal 6000 Intertec
świadectwo badań aluplast 6000 Passiv Haus, ideal intertec 6000 Passiv Haus
Świadectwo badań Aluplast 6000 Passiv Haus

Konstruktorzy ALUPLAST wyszli ze słusznego technicznie założenia, że w sprawdzonej na budowach konstrukcji nie ma sensu dalsze zwiększanie ilości komór, czy głębokości kształtowników, a należy skupić się na redukcji przewodności cieplnej stalowych kształtowników wzmacniających.

Zrezygnowano ze stosowania w ramie ościeżnicy wzmocnień o zamkniętym przekroju, na rzecz kształtowników otwartych, nie zmieniając jednocześnie charakterystyki wzmocnień w newralgicznym punkcie każdego okna jakim jest kształtownik skrzydła okiennego.

Dodatkowo stalowe kształtowniki wzmacniające konstrukcję okna wypełniono specjalnie profilowanymi kształtkami ze styroduru, który charakteryzuje się bardzo niską przewodnością cieplną na poziomie ? 0,032 W/m2 * K. W ten sposób nie tracąc nic ze statyki systemu urwano kolejną 0,1 współczynnika przenikania ciepła dla złożenia profili rama/skrzydło. Słuszność wybranej drogi potwierdziły kolejne badania profili wykonane w Instytucie w Rosenheim, w których ustalono, że współczynnik przenikania ciepła dla złożenia profili rama/skrzydło o opisanej konstrukcji wynosi Uf 1,1 W/(m2 * K).

Uwzględniając ciągły rozwój i postęp w produkcji szyb zespolonych o właściwościach termoizolacyjnych ALUPLAST stworzył nową linię profilową umożliwiającą tworzenie konstrukcji o wysokim stopniu oszczędności energii, słusznie nazywając go IDEAL 6000 Passiv-Haus. Podobnie jak dla okna wykonanego w systemie IDEAL 6000, spróbujemy teraz wyliczyć konkretny współczynnik przenikania ciepła dla naszej przykładowej konstrukcji okiennej o wymiarach 1200 mm x 1500 mm, wykonanej z kształtowników IDEAL 6000 Passiv-Haus, z szybą dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła Ug 0,5 W/( m2 * K) dla środkowej części szyby z ciepłymi ramkami dystansowymi i wzmocnieniem stalowym z wypełnieniem ze styroduru.

Dane przyjęte do obliczeń*:

 • Wymiar całkowity okna 1200 mm x 1500 mm. Całkowite pole powierzchni okna 1,80 m2
 • Pole powierzchni ramy Af 0,54 m2. Współczynnik przenikania ciepła dla złożenia profili Uf 1,1 W/m2 * K
 • Pole powierzchni szyby zespolonej Ag 1,26 m2
 • Współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby Ug 0,5 W/m2 * K (bez mostków term.)
 • Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą L 4,53 mb
 • Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą ? 0,04 W/m2 * K

Korzystając z powszechnie znanego wzoru przyjmowanego do obliczania współczynnika przenikania ciepła okien liczymy:

Współczynnik przenikania ciepła. Obliczenia dla Passiv Haus 6000.
Współczynnik przenikania ciepła. Obliczenia dla Passiv Haus 6000.

Nasze przykładowe okno osiągnęło w obliczeniach naprawdę dobry wynik, proszę go porównać z wymaganym referencyjnym współczynnikiem przenikania ciepła!

Okno IDEAL 6000 Passiv-Haus Uw = 0,78 W/m2 * K < od wymaganego Umax = 1,70 W/m2 * K

Uzyskany na podstawie obliczeń współczynnik przenikania ciepła okna wykonanego z profili systemu IDEAL 6000 Passiv-Haus jest lepszy od referencyjnego współczynnika przenikania ciepła o: 0,92 W/m2 * K i mieści się poniżej granicy Uw = 0,8 W/m2 * K ustalonej jako maximum dla okien znajdujących zastosowanie w budynkach pasywnych.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że już pojawiła się całkiem nowa propozycja profilowa firmy ALUPLAST dla wszystkich inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym. System profili został nazwany ENERGETO, ale opowiadanie o tym to już temat na kolejną okienną historię o ALUPLAŚCIE NA KAŻDĄ OKAZJĘ.

OKNOTEST.PL

 

* Przeprowadzone przez nas obliczenia nie są równoznaczne z obliczeniami powołanych do tego instytucji i mogą być obarczone pewnymi błędami wynikającymi z uproszczonej metody ustalania danych przyjętych w obliczeniach.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?