Przewiń do artykułu

Okna PVC. Jakość - profile, czy wykonanie?

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Z jakiego profilu kupić okna? Aluplast czy VEKA? Brügmann czy Schüco? To podstawowy dylemat nabywców okien i jedno z najczęściej zadawanych przez nich pytań. Od wielu lat piszemy o tym, że na tak formułowane pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Co zatem wpływa na właściwości i jakość okien z PVC? Przedstawiamy artykuł, w którym Pan Bogdan Wójtowicz – Kierownik techniczny notyfikowanego Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. w Dąbrowie Górniczej, (nr notyfikacji 1827), przedstawia swój pogląd na temat czynników, które w podstawowy sposób wpływają na własności okien z PVC. Warto przeczytać ten artykuł, bowiem płyną z niego ważne wnioski nie tylko dla nabywców okien, ale przede wszystkim dla każdego producenta i sprzedawcy okien.

Wnioski, które mogą stać się podstawą redefiniowania pojęcia jakości produktu, a zarazem istotnym elementem do przygotowania rzeczowych argumentów w trwającej nieustannie walce konkurencyjnej. Jeśli jesteście zainteresowani mówieniem o oknach PVC z sensem, zapraszamy do lektury.

Własności okien: profile czy wykonanie?

Przedstawiciele firm obserwujący przebieg badań ITT przeprowadzanych w Laboratorium Techniki Budowlanej, będący często przedstawicielami kierownictwa danej firmy bardzo często stawiają pytania dotyczące utrzymania lub podwyższenia jakości produkowanych przez nich wyrobów. Zwłaszcza gdy po badaniach zamiast zadowolenia z wysokości osiągów konstrukcji następuje analiza, delikatnie rzecz ujmując, „połowicznego sukcesu”.

Najpoważniejsze z tych pytań nich brzmi: czy zestaw profili, który zastosowałem pozwala na wyprodukowanie okien o dobrej jakości? Czy może są profile, okucia i uszczelki których zastosowanie gwarantuje najwyższą jakość niezależnie od producenta, jego parku maszynowego, stosowanej technologii produkcji czy też kwalifikacji pracowników? Czy na tle innych producentów działających w obrębie tego samego systemu profili wyroby produkowane przez moją firmę są najlepsze, czy też może prezentują jakość co najwyżej średnią?

Odpowiedzi na tak stawiane pytania, udzielałem wielokrotnie i zawsze odpowiedź była, jest i pozostanie taka sama. Zanim ją jednak tutaj przedstawię, przytoczę stosowane przykłady dla lepszego zobrazowania końcowych tez.

W okresie czterech miesięcy wykonaliśmy badania okien i drzwi balkonowych wykonanych przez dwudziestu producentów wykorzystujących profile systemu Ideal 4000, w skład którego weszły rama 140 001, skrzydło 140 020 lub 140 022 ,słupek stały 140 041 i słupek ruchomy 140 066.

Rama ościeżnicy 140 001
Rama ościeżnicy 140 001
photo description
Rama skrzydła 140 020
Rama słupka stałego 140 041
Rama słupka stałego 140 041
Rama słupka ruchomego 140 066
Rama słupka ruchomego 140 066

Dla uproszczenia poniższych rozważań, pominięto sprawę sposobu osadzenia uszczelek (wciągane ręcznie i/lub koekstrudowane) oraz zastosowane okucia systemowe (kryterium doboru zawierało jedynie wymóg by okno było okute zgodnie z wymaganiami producentów okuć). Dobór producentów wynikał tylko i wyłącznie z okresu wykonywania badań i minimalnej liczby próbek określonej jako dwa okna, z trzech podanych poniżej typów:

  • Drzwi balkonowe, jednoskrzydłowe : konstrukcja uchylno-rozwierana bez poprzeczki najłatwiejsza do wykonania.
  • Okno czteroskrzydłowe : konstrukcja jednorzędowa ze stałymi słupkami o średnim stopniu trudności wykonania.
  • Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i jest to z pewnością najtrudniejsza z tych konstrukcji.

Wyniki badań zestawiono w poniższej tabeli:

  Wodoszczelność Odporność na obciążenie wiatrem
Lp. Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 1000x2000 Okno czteroskrzydłowe 2100x1700 Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe 1600x2300 Okno czteroskrzydłowe 2100x1700 Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe 1600x2300
1 E900 E1050 E750 C3 C2
2 9A E750   C3  
3 E2250 E1650   C3  
4 9A E900 E750 C2 C1(1765x2300)
5 E750 9A 5A C3 B2
6 5A E750 7A C3 B2(1765x2195)
7 E1050 E750 E750 C3 B2(1600x2200)
8 5A 7A   C3  
9 8A 7A   C3  
10 E1650 E1500   C4  
11 E900 E900   C3  
12   7A 6A C3 B2
13 E1500 E1200   C3  
14 E1050 E1200   C3  
15 E1500 E1050   C3  
16 7A 6A 5A C3 A2
17 6A 7A 6A C3 C2
18 E750 9A E750 C3 B2
20 9A 9A 8A C3 C1

Badanie wodoszczelności przeprowadzono zgodnie z normą EN 1027, a wyniki przedstawiono zgodnie z normą EN 122081. Badanie odporności na obciążenie wiatrem przeprowadzono zgodnie z normą EN 12211, a wyniki wyrażono zgodnie z normą EN 122102.

Spostrzeżenia z przeprowadzonych badań:

Najprostsza konstrukcja, drzwi balkonowe jednoskrzydłowe w sposób najbardziej plastyczny różnicuje kwalifikacje techniczne producentów. Najniższy uzyskany wynik 5A (200 Pa), a najwyższy E2250 (2250 Pa) , oba uzyskane na okuciu tej samej firmy przy identycznych doborach garniturów okuciowych i uszczelkach wciąganych ręcznie. Średni wynik to 839 Pa, co w przybliżeniu odpowiada klasie E 750.
Konstrukcja o średniej skali trudności okno czteroskrzydłowe, najniższy uzyskany wynik wodoszczelności 6A (250 Pa), a najwyższy E1650 (1650 Pa) uzyskane na różnych okuciach przy uszczelkach wciąganych ręcznie. Badanie odporności na obciążenie wiatrem, pozwoliło na uzyskanie najniższego wyniku C3 (powtórzony dziewiętnaście razy), a najwyższego C4 (uzyskany jeden raz).

Najtrudniejsza do wykonania konstrukcja drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem, najniższy uzyskany wynik 5A (250 Pa), a najwyższy E1650 (1650 PA) uzyskane na różnych okuciach przy uszczelkach wciąganych ręcznie. Odporność na obciążenie wiatrem w tych konstrukcjach dokonuje ciekawych podziałów: najniższy wynik dla ciśnienia próbnego 400 Pa ugięcie w klasie C, a dla ciśnienia próbnego 800 Pa ugięcie w klasie A. Warto zauważyć że dla ciśnienia 800 Pa uzyskano również wyniki w klasie B i w najwyższej klasie C uzyskany w dwóch przypadkach.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe są najłatwiejszą konstrukcją tylko w 9 przypadkach , a dla ośmiu przypadków najłatwiejszą konstrukcją jest okno czteroskrzydłowe ze stałymi słupkami, co jest dość zaskakujące dla wszystkich którzy zajmują się techniką w branży okiennej.

Najbardziej zaskakujący (choć być może wytłumaczalny) przypadek to wyższy wynik wodoszczelności dla drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem niż dla drzwi balkonowych jednoskrzydłowych tego samego producenta.

Wyniki odporności na obciążenie wiatrem w drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych, obrazują faktyczny stan organizacji produkcji w poszczególnych zakładach wytwórczych. Przedstawione w niniejszym artykule dane z badań, opatrzone kilkoma spostrzeżeniami pozwalają odpowiedzieć na zadane na początku pytania:
Jakość produkowanych wyrobów zależy nade wszystko od samego producenta, sposobu organizacji produkcji, parku maszynowego i stosowanej technologii, a także funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji, której procedury powinny także eliminować wadliwe komponenty i surowce.

Zachowując zasady w powyższym punkcie producent jest zdolny do utrzymywania względnie stałego poziomu jakości, określonego uprzednio przez kierownictwo firmy jako właściwy i pożądany w danym przedsiębiorstwie.

W obrębie jednego systemu profili, można uzyskać wyniki badań na poziomie niedostępnym, dla wielu innych producentów okien.

System Ideal 4000 z wodoszczelnością na poziomie E2250 Pa dla okien jednoskrzydłowych i E1650 Pa dla okien wieloskrzydłowych jest w czołówce systemów okiennych w Europie, dla wielu systemów są to wartości nieosiągalne nawet w przypadku specjalnych warunków wytwarzania - niestety nie wszystkie rozwiązania systemowe są jednakowo skuteczne. Wielkie znaczenie ma w tym przypadku stały rozwój i poprawa systemów stolarki PCW, a także poziom dostarczanej przez systemodawców obsługi i pomocy technicznej.

Jednak to producent wprowadzający wyrób do obrotu, jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie montażu stosownie wybranych komponentów, a jakość jego wyrobu zależy przede wszystkim od prawidłowego przeprowadzenia i nadzoru tych działań.

 

1 Odpowiednie wartości ciśnienia dla klas (litera A dotyczy metody badania: „nieosłonięte”): 1A = 0 Pa, 2A=50Pa, 3A=100Pa, 4=150Pa, 5=200Pa, 6=250Pa, 7=300Pa, 8=450Pa, 9=600Pa, E750=750Pa, E900=900Pa, E1050=1050Pa, E1200=1200Pa, E1350=1350Pa, E1500=1500Pa, E1650=1650Pa itd.(przyp. aut)

2 Klasy kolejno od najwyższej: C – ugięcie <1/300; B – ugięcie < 1/200; A – ugięcie < 1/150. Cyfra oznacza wartość ciśnienia próbnego: 1 = 400 Pa, 2 = 800 Pa, 3=1200 Pa, 4=1600 Pa itd. C3 oznacza ugięcie < 1/300 pod ciśnieniem 1200 Pa (przyp. aut.)

Tekst: Bogdan Wójtowicz – Kierownik techniczny notyfikowanego Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. w Dąbrowie Górniczej. (Nr notyfikacji 1827)

Źródło: Kwartalnik „Profiokno”

Opracowanie i grafiki: OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?