Poradnik okienny 2009

Artykuły są sortowane alfabetycznie według porządku A-Z. Jeżeli nie możesz odszukać interesującej Cię treści w spisie treści skorzystaj z wyszukiwarki treści.

Zamknij spis treści

Okna PCV. Okna typowe i nietypowe.

Podział okien PVC na okna typowe i nietypowe jest obecnie wyłącznie podziałem umownym, nie wynikającym z żadnej obowiązującej normy lub przepisu prawa. Typowość lub nietypowość wymiarów okna jest konsekwencją dość dawno przyjętego i długo stosowanego sposobu wymiarowania stolarki okiennej.

Jeśli już jesteśmy przy wymiarowaniu okien, prosimy o zapamiętanie bardzo ważnej zasady obowiązującej w branży okiennej.

Niezależnie czy okno będzie miało wymiary typowe czy też nie, podając sprzedawcy wymiary okien pierwszy podany wymiar przyjmowany będzie powszechnie jako szerokość okna, drugi jako jego wysokość.

Zła kolejność podawania wymiarów okien może być przyczyną istotnych błędów w produkcji okien i realizacji całego zamówienia!

PRZYKŁAD

Wymiary okna typowego O36/O37 wynoszą 1765 mm x 1435 mm, co oznacza, że okno ma szerokość 1765 mm i wysokość 1435 mm.

Podanie wymiarów w odwrotnej kolejności przy tak istotnej ich różnicy prowadzi do wykonania całkowicie nieprzydatnego okna. Spójrzcie na rysunek, a wszystko będzie jasne.

Błąd wymiarowania okna

Pojęcie „okna typowego” zostało przejęte przez producentów okien z PVC z terminologii obowiązującej już od lat 30-tych XX wieku u producentów okien drewnianych.

Pierwsze polskie okna z PVC zaczęły powstawać w roku 1974 r i produkowane były w nieistniejącym już systemie profili okiennych o nazwie POLTROCAL.

Aby okna z PVC mogły skutecznie konkurować z oknami drewnianymi i być stosowane w różnych obiektach zamiennie ze stolarką drewnianą, producenci okien opracowali zestaw konstrukcji okiennych o stałych rozmiarach, podziałach kwater i funkcjach otwierania. Tak powstało pojęcie okien typowych ugruntowane dodatkowo przez normę branżową BN-85/7153-02.

Aktualnie, mało która firma produkująca okna stosuje jeszcze rygorystycznie wszelkie dawne zasady powodujące „typowość” wymiarów i konstrukcji okna. Dowolnie wprowadzane zmiany powodują, że podział na okna typowe i nietypowe jest raczej zabiegiem marketingowym, uzasadniającym różne kalkulacje cenowe producentów okien.

Mimo dowolności wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oknach typowych słysząc, że okno „jest typowe” nadal należy przyjmować, że okno posiada:

  • Określony „sztywny” wymiar szerokości i wysokości ,
  • Określony „sztywny” podział wielkości kwater okiennych,
  • Określony „sztywny” sposób i kierunki otwierania skrzydeł okiennych.

Poniżej prezentujemy tabelę podstawowych wymiarów i funkcji otwierania okien typowych. Nie zamieszczamy schematycznych rysunków ponieważ informacje z poprzednich rozdziałów pozwalają bez trudu zorientować się w zawartości tabeli.

TABELA WYMIAÓW I FUNKCJI OKIEN TYPOWYCH z PVC-U

TYP OKNA SZEROKOŚĆ w mm WYSOKOŚĆ w mm ILOŚĆ SKRZYDEŁ SPOSÓB OTWIERANIA
O1 565 535 jednodzielne U
O2 865 535 jednodzielne U
O3 1165 535 jednodzielne U
O3a 1465 535 jednodzielne U
O4 565 835 jednodzielne U
O5 865 835 jednodzielne U
O6 1165 835 jednodzielne U
O7 1465 835 jednodzielne U
O10-O11 565 1135 jednodzielne UR
O14-O15 865 1135 jednodzielne UR
O16-O17 1165 1135 jednodzielne UR
O16a-O17a 1165 1135 dwudzielne R+UR
O18-O19 1465 1135 dwudzielne R+UR
O20-O21 1765 1135 dwudzielne R+UR
O22-O23 2065 1135 dwudzielne R+UR
O26-O27 565 1435 jednodzielne UR
O30-O31 865 1435 jednodzielne UR
O32-O33 1165 1435 jednodzielne UR
O32a-O33a 1165 1435 dwudzielne R+UR
O34a-O35a 1465 1435 dwudzielne R+UR
O34-O35 1465 1435 jednodzielne UR
O36-O37 1765 1435 dwudzielne R+UR
O38-O39 2065 1435 dwudzielne R+UR
O42-O43 565 1635 jednodzielne UR
O46-O47 865 1635 jednodzielne UR
O48-O49 1165 1635 dwudzielne R+UR
O50-O51 1465 1635 dwudzielne R+UR
O52-O53 1765 1635 dwudzielne R+UR
O54-O55 2065 1635 dwudzielne R+UR
OB3-OB4 865 2095 jednodzielne R
OB5-OB6 865 2195 jednodzielne R
OB7-OB8 865 2295 jednodzielne R

Jak wspominaliśmy wyżej, wielu producentów posługując się pojęciem „okien typowych”, dodkonuje jednocześnie zmian w ich konstrukcji, z tego względu często bywa tak, że mimo „typowości” okna typowe jednego producenta nie mogą być wprost porównywane z oknami typowymi innego producenta.

Co producenci najczęściej zmieniają w "oknach typowych"?

  • Wymiary okien zaokrąglane są do pełnych centymetrów np. okno typowe O34 o wymiarach typowych 1465 x 1435 będzie miało wymiar 1460 x 1430.
  • Dwudzielne okna typowe z PVC miały zawsze podział niesymetryczny, obecnie często jest to zmieniane na podział symetryczny.
  • Pojawiają się wersje jednodzielne okien dwudzielnych np. O34/O35 i O16/O17.
  • Często okna jednodzielne, dotychczas wyłącznie z funkcją uchylania lub rozwierania, mają obecnie funkcję uchylno-rozwieraną.

Radzimy zawsze dokładnie sprawdzić co producent rozumie pod pojęciem „okno typowe”, bo może się okazać, że dwa typowe okna wyprodukowane przez różnych producentów mogą się zasadniczo różnić wyglądem i podstawowymi funkcjami, a nawet wymiarami.

OKNOTEST.PL