Uszczelniające taśmy rozprężne - co warto o nich wiedzieć

04.11.2019
Udostępnij

Taśmy uszczelniające do spoin i taśmy wielofunkcyjne wyróżniają się zarówno pod względem sposobu użycia, jak i właściwości. Taśmy mogą być montowane bez wstępnej obróbki podłoża i niezależne od pogody. Oszczędza się w ten sposób cenny czas i pieniądze, a także ułatwia planowanie prac na budowie.

Ponadto impregnowane taśmy rozprężne, które umożliwiają dyfuzję i osuszanie spoin, są trwale elastyczne i mają dużą zdolność amortyzowania ruchów konstrukcji budowlanej. Ponadto doskonale nadają się nawet do szerokich spoin.

Podczas, gdy taśmy uszczelniające mogą być stosowane do uszczelniania okien i elewacji, a także w niektórych obszarach specjalnych, wielofunkcyjne taśmy uszczelniające stosowane są głównie do uszczelniania złączy okiennych podczas montażu okna w ościeżu.

Wynalezieniem uszczelniającej taśmy wielofunkcyjnej w roku 2007, marka illbruck zrewolucjonizowała rynek uszczelnień. Taśmy te szybko, ekonomicznie i bezpiecznie uszczelniają wszystkie trzy poziomy spoin okiennych za pomocą tylko jednego produktu. Spełniają przy tym wymogi szczelności dyfuzyjnej zgodnie z zasadą RAL „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Dzięki temu czas uszczelniania skraca się o 80%, a to daje więcej zamontowanych okien dziennie.

Rozprężne taśmy uszczelniające illbruck: TP600 illmod 600, TP650 illmod Trio, TP652 illmod Trio+, TP653 Trio X
Rozprężne taśmy uszczelniające illbruck

Marka illbruck z ponad 60-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości taśm uszczelniających należy do liderów rynku w tym segmencie. Asortyment obejmuje taśmy uszczelniające do spoin, które są zgodne z aktualnymi wymaganiami i dyrektywami. Ciągłe innowacje i liczne patenty zapewniają, że produkty illbruck są zgodne z aktualnym stanem techniki. Badania prowadzone przez nas jak i zewnętrzne ośrodki badawcze, potwierdzają ich wysoką jakość. Bogate doświadczenie marki obejmuje nie tylko nasze produkty, lecz także nasze techniczne doradztwo, które oferujemy naszym klientom.

Dlaczego warto zastosować do uszczelnień taśmy illbruck

 • Oszczędność na czasie montażu (krótszy czas pracy względem alternatywnych technologii, a szybszy montaż to więcej zaizolowanych złączy okiennych dziennie)
 • 10-letnia gwarancja na rozwiązania w obrębie systemu „illbruck i3”
 • Zachowanie szczelności dzięki optymalnym zakresom pracy
 • Nieograniczona odporność pogodowa, w tym UV (taśmy klasy BG1)
 • Ponad 20 lat potwierdzonej funkcjonalności taśmy TP600 w rzeczywistych warunkach pracy
 • Montaż bez względu na warunki atmosferyczne i temperaturę powietrza
 • Technologia bezpieczna dla zdrowia i środowiska (certyfikat emisyjności GEV-EMICODE klasa EC1 PLUS)
 • Ponad 60 lat doświadczenia illbruck w rozwoju technologii taśm rozprężnych

Oznaczenia BG1, BG2 i BGR

BG1 - (grupa obciążeń 1) jest to jedna z klasyfikacji, którą taśma uszczelniająca może uzyskać po kompleksowych badaniach wg DIN 18 542. Potwierdza ona zdatność taśmy uszczelniającej do zastosowań ze swobodnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Szczelność przy zacinającym deszczu 600 Pa jest tylko jedną z właściwości, którą musi mieć taśma uszczelniająca sklasyfikowana jako BG1. Ponadto musi mieć m.in. cechy szczelności powietrznej, odporności na promienie UV i trudnozapalności.

BG2 - (grupa obciążeń 2) potwierdza zdatność do stosowania bez swobodnego narażenia na czynniki atmosferyczne, czyli w zastosowaniach zakrytych. Według normy DIN 18 542 wymagana jest tutaj odporność na zacinający deszcz wynosząca 300 Pa.

BGR - (grupa obciążeń strona pomieszczenia) jest certyfikatem dla taśm o szczelności powietrznej. Wymagane jest tutaj wartość a < 0,1 m3/[h ⋅ m ⋅ (daPa)2/3]. Oznacza to, że szczelność powietrzna występuje wtedy, gdy przez uszczelnienie przedostaje się mniej niż 0,1 metra sześciennego powietrza na godzinę na 1 metr spoiny przy ciśnieniu 10 Pa.

Oznaczenia MF1 i MF2

Wielofunkcyjne taśmy uszczelniające są klasyfikowane na grupy obciążeń MF1 i MF2 według rodzaju i wielkości obciążeń w stanie zamontowanym.

Wszystkie wielofunkcyjne taśmy uszczelniające muszą mieć szczelność powietrzną jak taśmy BGR. Grupy obciążeń MF1 i MF2 różnią się od BG1 i BG2 pod względem odporności na promieniowanie UV i oddziaływanie intensywnego deszczu.

Kiedy potrzebna jest taśma BG1

Zależy to wyłącznie od tego, czy taśmy będą później w stanie zamontowanym narażone na silny, czy słaby wpływ warunków atmosferycznych. Jednoznaczne wymagania zawiera tutaj norma DIN 18 542. Taśmy, które będą później narażone na swobodne działanie czynników atmosferycznych, muszą spełniać kryteria BG1 lub MF1. Muszą więc przejść z wynikiem pozytywnym test oddziaływania intensywnego deszczu do 600 Pa.

Tylko w obszarach mało narażonych na czynniki atmosferyczne (np. łączenia, pod listwami) wystarcza taśma wg BG2 lub MF2, dla której wymagana jest odporność na oddziaływanie intensywnego deszczu zaledwie 300 Pa.

Czy na taśmę rozprężną trzeba lub można nakładać powłokę uszczelniającą?

Jeśli materiał uszczelniający zostanie nałożony na ściśniętą taśmę uszczelniającą, pokrywając tym samym jej powierzchnię, uniemożliwi to swobodny przepływ pary wodnej poprzez taśmę. Jest to niebezpieczne z punktu widzenia fizyki budowlanej, ponieważ nagromadzona wilgoć oddziałuje negatywnie na elementy budowlane wokół spoimy, a zatem może prowadzić do uszkodzeń budynku, takich jak np. wilgoć lub grzyb.

Taśmy uszczelniające rozprężne prawidłowo zamontowane są szczelne na oddziaływanie intensywnego deszczu, a mimo to umożliwiają dyfuzję pary wodnej, a więc wilgoć może swobodnie przepływać na zewnątrz. Z tego też powodu dodatkowe uszczelnienie spoiny nie jest wymagane a wręcz niewskazane. Stosując odpowiednią taśmę można więc zaoszczędzić na czasie i mieć całkowitą pewność jej funkcjonowania!

Kiedy należy stosować taśmę, a kiedy folię jako uszczelnienie zewnętrzne?

Przy równoległych bokach spoiny zalecane są taśmy uszczelniające, ponieważ taśma może równomiernie docisnąć do obu boków spoiny i w ten sposób uszczelnić spoinę. Ważne: przestrzegać zalecenia montażu!

W przypadku przesuniętych lub wzajemnie skośnych powierzchni lepszym rozwiązaniem są folie okienne, ponieważ można je dobrze przykleić nawet do nierównoległych boków spoiny. Jednak w przeciwieństwie do taśm uszczelniających BG1, folie okienne muszą być osłonięte w celu ochrony przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania UV.

Jak określić prawidłowy rozmiar taśmy?

Dobór taśmy rozprężnej w zależności o szerokości i głębokości spoiny
Dobór taśmy rozprężnej w zależności o szerokości i głębokości spoiny

Podczas określania rozmiaru należy:

 1. Zmierzyć szerokość uszczelnianej spoiny (wg RAL min. 8 mm).
 2. Dobrać rozmiar taśmy tak, aby uzyskany wymiar został dobrze otoczony (np. zmierzona szerokość spoiny 8 mm = szerokość taśmy 7 - 12 mm). W ten sposób zapewniona jest wystarczająca tolerancja.
 3. Wybór głębokości spoiny zależy od jakości powierzchni boków spoiny. Jeśli są one bardzo nierówne (ubytki) lub szorstkie (np. powierzchnia tynku), potrzebna jest szersza taśma niż przy gładkich powierzchniach boków spoiny.

Dlaczego opłacalniejsza jest poniekąd droższa taśma uszczelniająca?

Taśmy uszczelniające są testowane przez zewnętrzne instytuty badające, takie jak np. MPA Bau, ift Rosenheim itp., pod kątem parametrów szczelności przy oddziaływaniu intensywnego deszczu i pary wodnej/wilgoci. W sprawozdaniach z badań można znaleźć wiarygodne informacje o parametrach danego produktu. Zawierają one specyfikacje właściwości taśmy i są jednocześnie podstawą do klasyfikacji do grupy BG1 lub BG2 bądź MF1 lub MF2.

Taśma illbruck TP600 illmod 600 już od ponad 24 lat udowadnia na żywo swoje możliwości w teście narażenia na swobodne oddziaływanie zewnętrznych czynników atmosferycznych wykonywanym przez MPA Bau Hanower. Model badawczy jest poddawany oddziaływaniom śniegu i lodu w zimie, pyłków wiosną i palącego upału latem. Coroczna weryfikacja potwierdza wysoką jakość taśm illbruck.

Test ciągły wytrzymałości taśmy rozprężnej illbruck TP600 illmod 600. Test trwa nieprzerwanie od 1996 roku!
Test ciągły wytrzymałości taśmy rozprężnej illbruck TP600 illmod 600. Test trwa nieprzerwanie od 1996 roku!

Właściwości taśm uszczelniających mają decydujący wpływ na wysoka ich jakość, zachowując swoją skuteczność przez długi okres czasu. Często do uzyskania wymaganej szczelności wystarczy niewiele materiału (lub mniejszy rozmiar). Można więc w ten sposób zaoszczędzić materiał oraz czas podczas montażu a to bezpośrednio przekłada się na oszczędność pieniędzy. Taśma taka jest zatem opłacalna dla inwestora i użytkownika, mimo wyższej jednostkowej ceny zakupu. Illbruck w pełni ufa taśmom premium TP600 illmod 600, TP652 illmod Trio+ oraz TP653 Trio X i udziela na nie aż 10-letniej gwarancji.

TREMCO illbruck

Tremco illbruck Sp. z o.o.

Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Abakus redTECH / redARTE
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sokółka Thermo 80 Alu
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna EkoSun 7
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastimet Aluprof MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Komsta Gealan Comfort
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Drutex IGLO Energy PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne