Okna Aluplast Ideal 2014 - 2020

31.05.2014
Udostępnij

Niedawno dotarło do nas kolejne wydanie magazynu „Profiokno”. Ciekawe i godne polecenia to czasopismo z dwóch różnych względów. Po pierwsze, ciągle darmowej prenumeraty dostępnej każdemu zainteresowanemu. Po drugie, ważniejsze, okiennej zawartości. Artykuł dr Marka Niemasa o akustyce szyb… świetny i pożyteczny! Ale nie o nim chcieliśmy. W numerze ukazał się także artykuł Michała Cieślaka poświęcony kształtownikom Aluplast Ideal. Sporo w nim okiennej wiedzy, więc prezentujemy go w całości.

aluplast® 2014 – 2020

Lider polskiego rynku kształtowników okiennych dokonał w ostatnim czasie szeregu zmian w ofercie i jej wyraźnego usystematyzowania w oparciu o dwie głębokości zabudowy: 70 mm oraz 85 mm. Nie oznacza to jednak rezygnacji z uniwersalności oraz dopasowania asortymentu produkcji do potrzeb zarówno segmentu produktów standardowych, jak i coraz mocniejszego segmentu nazywanego umownie „premium”.

promocja

Ostatnie miesiące ubiegłego roku i pierwsza połowa roku bieżącego, to okres radykalnych zmian w przepisach regulujących rynek okienny. W lipcu 2013 weszły w życie nowe zasady wprowadzania okien do obrotu i deklarowania właściwości użytkowych. Od stycznia 2014 nowe poziomy wymagań minimalnych w krajowych warunkach technicznych. Od 13 czerwca 2014 mają obowiązywać zmiany w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wszystko za sprawą dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Kości zostały rzucone. Od zmian nie ma odwrotu.

Praprzyczyna

Praprzyczyną większości zmian technicznych na rynku okiennym jest dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. To ona stanowi, że:

„…państwa członkowskie podejmą konieczne działania, aby zapewnić określenie minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla elementów budynków, wchodzących w skład przegród zewnętrznych budynku i mających istotny wpływ na charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych w razie ich wymiany lub modernizacji.

W pojęciu „element budynku” mieszczą się również okna. Dyrektywa obliguje państwa członkowskie do opracowania planów krajowych, w których przedstawiona zostanie definicja budynków o niemal zerowym zużyciu energii odzwierciedlająca krajowe, regionalne lub lokalne warunki i obejmującą liczbowy wskaźnik zużycia energii pierwotnej wyrażony w kWh/m2 na rok. Pojęcie „energia pierwotna” oznacza energię pochodzącą z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł, która nie została poddana żadnemu procesowi przemiany lub transformacji. Natomiast za „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” należy przyjmować budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie przez państwa członkowskie, aby do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz, aby po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Chociaż w Polsce oficjalnie plan, o którym wcześniej mowa nie został jeszcze ujawniony, do warunków technicznych wprowadzono już pierwsze zmiany dotyczące minimalnego wymaganego poziomu współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi balkonowych Uwmax. Przedstawiamy je w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Okna i drzwi balkonowe Wymagany współczynnik przenikania
ciepła U(max)[W/(m2 * K)]
do 31.12.2013 Od 01.01.2014 Od 01.01.2017 Od 01.01.2021*
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 

w pomieszczeniach o ti ≥16 °C
1,8
1,7
1,3
1,1 0,9
*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Zmiany poziomu wymagań minimalnych, co do wartości współczynnika przenikania ciepła zachodzące nie tylko w Polsce, ale równocześnie w całej Europie są przyczyną szeregu modyfikacji w obrębie systemów kształtowników wykorzystywanych do produkcji okien PVC. Spróbujemy przyjrzeć się im bliżej dokonując krótkiej analizy aktualnej oferty profilowej firmy Aluplast.

aluplast zmiany systemowe

Lider polskiego rynku kształtowników okiennych dokonał w ostatnim czasie szeregu zmian w ofercie i jej wyraźnego usystematyzowania w oparciu o dwie głębokości zabudowy: 70 mm oraz 85 mm. Nie oznacza to jednak rezygnacji z uniwersalności oraz dopasowania asortymentu produkcji do potrzeb zarówno segmentu produktów standardowych, jak i coraz mocniejszego segmentu nazywanego umownie „premium”.

Inwestycje deweloperskie, a także wymiany okien w istniejących budynkach obsłużą jeszcze przez jakiś czas okna wykonywane z kształtowników IDEAL 4000. Co prawda, historia złożenia o głębokości 70mm dobiega już nieuchronnego końca, ale w jego miejsce z powodzeniem wchodzi rozwiązanie hybrydowe będące połączeniem ościeżnicy o głębokości 85 mm z dotychczas stosowanymi skrzydłami systemu Ideal 4000.

Piętro wyżej pojawią się nowe rozwiązania odmiany IDEAL 7000. Na wymagającym rynku „premium” królować będą okna IDEAL 8000 oraz energeto. Jak przedstawia się profilowa oferta firmy Aluplast z uwzględnieniem wartości i poziomów podstawowych właściwości użytkowych kształtowników i okien?

IDEAL 4000

W najpopularniejszym segmencie rynku, IDEAL 4000 sprawdza się od dziesięciolecia. Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że w tym czasie powstały z niego miliony okien zainstalowane w milionach domów i mieszkań w całej Europie. Konkurencja nie jeden raz próbowała popularnej „czterotysiączce” przykleić jakąś łatę, co nie znajdowało później potwierdzenia w wynikach badań właściwości użytkowych.

Aktualne zaostrzenie wymagań, co do wartości współczynnika przenikania ciepła Uwmax sprawiło, że w przypadku niektórych konstrukcji okien trzeba poszukiwać innych konfiguracji profili. Szczególnie w przypadkach okien o niewielkiej powierzchni przeszklonej. Aby wpasować się w przepisy Aluplast nie wszedł na łatwą drogę „naciągania” wartości Uf.

System IDEAL 4000 został częściowo zmodyfikowany. W obrębie systemu pojawiły się kształtowniki o większej głębokości, a co za tym idzie o nieco lepszych parametrach cieplnych, ale w pełni kompatybilne z kształtownikami dotychczas istniejącymi. W ten sposób poprawiono poziom izolacyjności cieplnej profili i okien, zachowując na dotychczasowym poziomie wartości ważnych właściwości użytkowych, co pokazujemy w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Porównanie właściwości użytkowych systemów IDEAL 4000/70mm i 4000/85mm
IDEAL 4000 – 70mm IDEAL 4000 – 85mm
IDEAL 4000 – 70 mm IDEAL 4000 – 85mm
IDEAL 4000 - 70 mm. Złożenie wymiary. IDEAL 4000 - 85mm. Złożenie wymiary.
Wartość współczynnika przenikania ciepła Uf1,4
sprawozdanie LTB 271/B-2010
Wartość współczynnika przenikania ciepła Uf1,3
sprawozdanie LTB 090/B-2013
próbka Odporność na obciążenie wiatrem Odporność na
obciążenie wiatrem
C4
Wodoszczelność Wodoszczelność E900
Przepuszczalność powietrza Przepuszczalność
powietrza
klasa 4
Wytrzymałość mechaniczna Wytrzymałość
mechaniczna
klasa 4
Siły operacyjne Siły operacyjne klasa 1
Odporność na wielokrotne
otwieranie i zamykanie
10.000 cykli

Opisując właściwości użytkowe okien wykonanych z kształtowników IDEAL 4000 nie można pominąć ich izolacyjności akustycznej. Według raportu Instytutu Techniki Budowlanej nr LA – 01228b/2010 zastosowanie w jednodzielnym oknie referencyjnym o wymiarach 1230 x 1480 prostego  przeszklenia o zróżnicowanym potencjale grubości szyb użytych do budowy pakietu, pozwala uzyskać wartość współczynnika izolacyjności akustycznej właściwej RA2 w przedziale od 29 dB do 38 dB.

Nowy IDEAL 7000

Całkiem niedawno w ofercie Aluplastu pojawił się nowy zawodnik – IDEAL 7000. Zastąpił profilową hybrydę o tej samej nazwie, bazującą na złożeniu ościeżnicy o głębokości 80 mm ze skrzydłami IDEAL 4000. W zakresie designu, nowa propozycja to klasyka, co można zobaczyć w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Nowy IDEAL 7000
IDEAL 7000 IDEAL 7000
IDEAL 7000 złożenie IDEAL 7000 złożenie

Ościeżnice i skrzydła o klasycznej linii oraz głębokości 85mm zapewniają możliwość bezproblemowego stosowania wielokomorowych pakietów szyb zespolonych. Zbadana przez laboratorium Prüfzentrum für Bauelemente wartość współczynnika przenikania ciepła Uf ustalona została na poziomie 1,1 W/(m2*K). Dodając dwa do dwóch wychodzi, że IDEAL 7000 jest wyważoną propozycją środka. Produkt w sam raz dla inwestorów, którzy w okresie zmian chcą być w zgodzie z wymaganiami, a jednocześnie w żadną stronę nie przesadzić z poziomami właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych.

Wśród kształtowników systemu IDEAL 7000 na uwagę producentów okien zasługuje rama ościeżnicy o szerokości całkowitej 80mm. Wydaje się być ciekawą alternatywą przy projektowaniu oszkleń stałych w systemie IDEAL 8000. Oba systemy różnią się sposobem uszczelnienia. IDEAL 7000, to konstrukcja AD bez uszczelnienia środkowego.

IDEAL 8000, to konstrukcja MD z uszczelnieniem środkowym. W oszkleniach stałych wykonywanych z kształtowników AD odpada konieczność wycinania płetwy środkowej i stosowania wyrównujących podkładek dystansowych. Dla inwestorów różnica znikoma, a na produkcji bezpieczniej dla szkła i mniej pracochłonnie.

IDEAL 8000 – produkt perspektywiczny

Jeżeli wśród kształtowników okiennych istnieje coś takiego, jak klasa średnia wyższa, to z pewnością należą do niej profile IDEAL 8000. Wygląd i parametry eksploatacyjne sprawiają, że okno wykonane w tym systemie jest… nowoczesne dzisiaj, w roku 2020 będzie - w sam raz, a i wiele lat później na pewno spełni indywidualne oczekiwania nabywców oraz wszelkie krajowe wymagania. Na domiar… dobrego IDEAL 8000 w odmianie półzlicowanej jest chyba jednym z najładniejszych złożeń profilowych na całym rynku okiennym. Pełny przegląd kombinacji złożeń rama/skrzydło przedstawiony jest w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

IDEAL 8000
IDEAL 8000 IDEAL 8000 Classic IDEAL 8000 Round Line IDEAL 8000 Design
IDEAL 8000 IDEAL 8000 IDEAL 8000 Round line IDEAL 8000

Dobra prezencja, to zaleta sama w sobie, jednak te krągłości i zaoblenia, wymagają nadzwyczajnej staranności w procesie produkcji. Z tego względu okna IDEAL 8000 będą nie lada gratką przede wszystkim dla nabywców - amatorów designu oraz producentów perfekcjonistów. Oczywiście na oknach IDEAL 8000 nie zawiodą się również użytkownicy bardziej praktyczni, ceniący sobie wysoki poziom właściwości eksploatacyjnych okien. W tabeli nr 5 prezentowany jest ustalony w badaniach poziom najważniejszych właściwości użytkowych.

Tabela nr 5

Właściwości użytkowe okien IDEAL 8000
Wartość współczynnika przenikania ciepła Uf1,0 W/(m2*K)
sprawozdania Prüfzentrum für Bauelemente11/02-A061-Z1 oraz 11/02-A061-Z2
próbka Odporność na obciążenie wiatrem Odporność na
obciążenie wiatrem
C4
Wodoszczelność Wodoszczelność E900
Przepuszczalność powietrza Przepuszczalność
powietrza
klasa 4
Wytrzymałość mechaniczna Wytrzymałość
mechaniczna
klasa 4
Siły operacyjne Siły operacyjne klasa 2
Odporność na wielokrotne
otwieranie i zamykanie
10.000 cykli

Współczynnik przenikania ciepła kształtowników okiennych 1,0 W/(m2*K), to wynik bardzo dobry. Przy odpowiednim doborze przeszkleń można pokusić się o tworzenie konstrukcji okiennych odpowiednich do budynków o pasywnej charakterystyce energetycznej. Praktyka pokazuje już, że ciągle istnieje dalsza możliwość poprawy wartości współczynnika Uf i to bez użycia jakichś specjalnych środków.

Prostej i skutecznej modyfikacji cieplnej kształtowników IDEAL 8000 dokonała firma AdamS z Mrągowa. Zakres modyfikacji ilustruje tabela nr 6. Dzięki zastosowaniu wypełnień izolujących w obrębie stalowych wzmocnień oraz zamknięciu wybranych komór kształtownika pianką PU udało się urwać kolejną dziesiątą cześć z wartości współczynnika przenikania ciepła Uf deklarowanego przez Aluplast na podstawie badań w PfB.

Właśnie o tę urwaną 0,1 W/(m2*K) zmniejszy się współczynnik przenikania ciepła okien PASSIV LINE PLUS w porównaniu do standardowych konstrukcji okiennych IDEAL 8000. Tak wysoki poziom izolacyjności cieplnej okien PASSIV LINE PLUS powinien być interesujący dla wszystkich potencjalnych uczestników procesów inwestycyjnych zmierzających do budowy domów o prawie zerowym zużyciu energii, o których wspomina unijna dyrektywa 2010/31/UE.

Tabela nr 6

IDEAL 8000 ClassicPASSIV LINE PLUS
IDEAL 8000 Classic - złożenie Passiv Line Plus
Wartość współczynnika przenikania ciepła
Uf1,0 W/(m2*K)
sprawozdania Prüfzentrum für Bauelemente
11/02-A061-Z1 oraz 11/02-A061-Z2
Wartość współczynnika przenikania ciepła
Uf0,9 W/(m2*K)
sprawozdanie Laboratorium Techniki Budowlanej
772/B-2012

Jeżeli do bardzo dobrej izolacyjności cieplnej kształtowników i okien dodamy nieprzeciętną sztywność konstrukcji wyznaczaną wartością odporności na obciążenie wiatrem oraz szczelność powietrzną, a także wodoszczelność i bezpieczeństwo użytkowania wynikające z wytrzymałości mechanicznej oraz trwałość eksploatacyjną, to IDEAL 8000 jawi się jako produkt perspektywiczny, który w nieodległej już przyszłości może zyskać popularność dorównującą obecnej popularności kształtowników IDEAL 4000. 

Autor: Michał Cieślak
Źródło: Profiokno 1/2014
Redakcja: OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Bertrand TREND
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Plastixal Ultraglide HST
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pozbud Standard 68
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pozbud Gemini Premium 92
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pozbud Thermo 78
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Petecki Impressive Class 73 P
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Vetrex
1514 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Team-Plast
66 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
Budvar
1510 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Vikking KTS
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
PAMO
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
OLA
0 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Team-Plast
21 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Barilo
0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien
Krispol
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Dako
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Plastixal
0 punktów
13 produktów w Rankingu Okien
Dobroplast
0 punktów
2 produkty w Rankingu Okien
Słowińscy
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Sokółka
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Pozbud
0 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Stollar
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
POL-SKONE
0 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
ABA Wik­tor­czyk
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Aluron
0 punktów
15 produktów w Rankingu Okien
Windows 2000
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Gebauer
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Dako
0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien
Ronkowski
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Słowińscy
0 punktów
9 produktów w Rankingu Okien