Przewiń do artykułu

Montaż rolet nadstawnych BeClever

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pocztą elektroniczną odpowiedź na nasz artykuł od firmy BeClever. Z największą przyjemnością publikujemy ją w całości gdyż stanowi ona pierwszą konkretną propozycję rozwiązania zgłoszonego przez nas "montażowego problemu technicznego".

OKNOTEST.PL

Montaż rolet nadstawnych BeClever

W nawiązaniu do artykułu na temat rolet zewnętrznych (naokiennych), który ukazał się na Państwa portalu, chcielibyśmy ustosunkować się do zarzutów dotyczących rzekomego braku stabilności połączenia zestawu okno-roleta z wnęką okienną w ww. roletach.

W przypadku rolet naokiennych w systemie BeClever, połączenia: okna z roletą oraz zestawu okno-roleta z wnęką okienną, charakteryzują się dużą stabilnością. Poniżej przedstawiamy procedury montażowe w przedmiotowym zakresie.

  • Przebieg procesu zespolenia okna z roletą:
   • Przykleić taśmę rozprężną, do górnej części ramy okiennej, w celu zwiększenia właściwości termoizolacyjnych połączenia okno-roleta.
   • Przykręcić (co 30 cm), za pomocą wkrętów samowiercących, do górnej części ramy okiennej, profil adaptacyjny (łączący skrzynkę rolety z ramą okienną).
   • Zamontować, na ramie okiennej, skrzynkę rolety poprzez wkliknięcie profilu dolnego skrzynki rolety w profil adaptacyjny.
   • Zamontować, za pomocą wkrętów samowiercących, blachy montażowe łączące kapy boczne skrzynki rolety z ramą okienną oraz prowadnicami rolety.
Sposób zespolenia rolety nadstawnej i okna PCV
Sposób zespolenia rolety nadstawnej i okna PCV

(etap końcowy ilustruje rys. 1)

 • Przebieg procesu zespolenia zestawu okno-roleta z wnęką okienną:
  • Osadzić zestaw okno-roleta we wnęce okiennej.
  • Zamontować, za pomocą dybli montażowych lub kotew montażowych, ramę okienną we wnęce okiennej (wg zaleceń producenta stolarki okiennej).
  • Zamontować (co 50 cm), za pomocą dybli montażowych (patrz 2.3.1.) lub kotew montażowych (patrz 2.3.2.), skrzynkę rolety do nadproża wnęki okiennej.
    • Przebieg procesu montażu za pośrednictwem dybli montażowych (metalowych). - bezpośrednie skręcenie skrzynki rolety z nadprożem - zalecane, gdy odległość pomiędzy nadprożem wnęki okiennej a profilem górnym skrzynki rolety nie przekracza 3 cm -
     • Otworzyć i wyciągnąć pokrywę rewizyjną skrzynki rolety.
     • Wysunąć ocieplenie ze środka skrzynki rolety.
     • Wywiercić otwór w profilu górnym skrzynki rolety oraz w nadprożu wnęki okiennej.
     • Wkręcić (od środka skrzynki rolety) dybel montażowy (metalowy z dużą podkładką) w wywiercony uprzednio otwór, w celu przymocowania profilu górnego skrzynki rolety do nadproża wnęki okiennej.
   Montaż rolety nadstawnej za pomocą kotew montażowych
   Montaż rolety nadstawnej za pomocą kotew montażowych

   (etap końcowy ilustruje rys. 2)

    • Przebieg procesu montażu za pośrednictwem kotew montażowych (blaszanych, wygiętych pod kątem 90o). - pośrednie skręcenie skrzynki rolety z nadprożem - zalecane, gdy odległość pomiędzy nadprożem wnęki okiennej a profilem górnym skrzynki rolety przekracza 3 cm -
     • Otworzyć i wyciągnąć pokrywę rewizyjną skrzynki rolety.
     • Wysunąć ocieplenie ze środka skrzynki rolety.
     • Wywiercić otwór w profilu górnym skrzynki rolety.
     • Skręcić za pomocą śruby (z dużą podkładką) kotwę montażową z profilem górnym skrzynki rolety (zaleca się wykonanie ww. czynności przed osadzeniem zestawu okno-roleta we wnęce okiennej (przed etapem 2.1.)).
     • Wywiercić otwór w nadprożu poza wnęką okienną - od strony wnętrza pomieszczenia.
     • Wkręcić dybel montażowy (metalowy lub z tworzywa) w wywiercony uprzednio otwór, w celu przymocowania kotwy montażowej do nadproża wnęki okiennej.
   Montaż rolety nadstawnej za pomocą kotew montażowych
   Montaż rolety nadstawnej za pomocą kotew montażowych

   (etap końcowy ilustruje rys. 3)

 • Przebieg procesu końcowego:
  • Wsunąć, w szczelinę pomiędzy profilem górnym skrzynki rolety a nadprożem wnęki okiennej, wkładkę styropianową o wysokości dopasowanej do wymiarów ww. szczeliny.
  • Wypełnić, pianką montażową (poliuretanową), przestrzeń pomiędzy zestawem okno-roleta a wnęką okienną (zaleca się ostrożne stosowanie pianki - dawkować w odpowiedniej ilości).

Prawidłowo wykonany montaż zarówno okna z roletą, jak i zestawu okno-roleta z wnęką okienną, zapewnia dużą stabilność przedmiotowych połączeń.

BeClever

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?