Przewiń do artykułu

Dom = marzenia + wymagania - przepis na zakup okien cz.2

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Artykuł jest kontynuacją poprzedniej publikacji pod tytułem: „Pytania o okna PVC”, w której wskazywaliśmy, że ilość komór kształtownika, rodzaj szyby i okuć, to drugorzędne kwestie, które mocą złej tradycji ciągle jeszcze odgrywają pierwszoplanową rolę w procesie sprzedaży i zakupu okien. Prawdziwą wartość okna poznajemy po poziomie właściwości użytkowych w odniesieniu do najważniejszych cech okna określonych normą wyrobu PN-EN 14351-1+A1:2010 i naszymi potrzebami.

Dom - marzenia

Podczas prelekcji na targach budownictwa TARBUD we Wrocławiu zapytałem uczestników, od czego zaczyna się budowa domu? Padały różne odpowiedzi. Dla jednych był to zakup działki dla innych fundament. To nie są złe odpowiedzi, ale nie uwzględniają pewnego aspektu ważnego zarówno w życiu jak i w budownictwie. Emocji! Tak naprawdę, budowa domu, a nawet zakup mieszkania zaczyna się od... marzenia. Na początku jest westchnienie: Ehh, dobrze byłoby mieć własny dach nad głową. Jedni na tym poprzestaną, inni spróbują zrealizować marzenie i to do nich przede wszystkim adresowane są artykuły o okiennych pytaniach.

Dom
Dom

Marzeniom o  własnym domu towarzyszą nieodłącznie dziesiątki określeń wskazujących jaki powinien on być. Duży, czy mały? Parterowy, czy piętrowy? Z ogrodem, czy bez? Z dachem czarnym, czy czerwonym? Elewacja biała, czy kolorowa? Okna duże, czy małe? Rolety, czy okiennice? Jak już sobie wszystko poukładamy, przechodzimy do konkretów. Wybieramy lokalizację i zlecamy wykonanie projektu. Z tym zlecaniem, to może przesadziliśmy, częściej jednak kupujemy projekt gotowy, adaptując go do marzeń i to jest pierwszy, ale nie ostatni budowlany kompromis na jaki się decydujemy. Wielu inwestorów dość lekko podchodzi do fazy projektowania budynku oraz samej treści i zawartości projektu przyjmując, że to wyłącznie dokument niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a więc zapewniający naszemu domostwu spełnienie wymagań podstawowych wynikających prawa budowlanego. Oczywiście, projekt powinien dawać taką pewność i satysfakcjonować urzędników, ale inwestorzy nie mogą zapominać, że stanie się on też technicznym rozkładem jazdy do ich... marzeń o domu! Z tego powodu powinien zawierać wszelkie wymagania, nawet te najdrobniejsze, jakie obiektowi stawia jego przyszły właściciel, czyli tak zwane wymagania obiektowe. Im lepiej zostaną one opisane i rozrysowane, im więcej detali materiałowych i wykonawczych w projekcie, tym większa szansa na to, że pociąg do marzeń pojedzie bez opóźnień, a podróż będzie komfortowa. Jedną ze stacji w tej podróży są okna. One także zasługują na porządny opis w projekcie i to zarówno od strony właściwości użytkowych jak i sposobu wbudowania. W większości projektów domów jedno i wielorodzinnych znaczenie okien, mówiąc delikatnie, jest marginalizowane przez projektantów. To mniej więcej tak jakby biura podróży wysyłały Was za sowitą opłatą na wycieczkę samochodową do obcego państwa wyposażając zamiast w mapę samochodową jedynie w powszechny atlas geograficzny. Zwiedzicie więcej niż chcecie, a ile przygód po drodze!

Dom - wymagania podstawowe

UE PL
UE PL

Wymagania podstawowe jakie musi spełniać każdy obiekt budowlany, także Wasz dom marzeń, wynikają z przepisów prawa budowlanego, a konkretnie art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. W związku z tym, iż w najbliższym czasie powinna nastąpić zmiana treści tego artykułu wynikająca z implementacji do polskiego systemu prawnego kolejnych przepisów unijnych poniżej przedstawiamy przepisy źródłowe, załącznik nr 1 do rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym dość szczegółowo określa się i objaśnia pojęcie wymagań podstawowych jakie powinny spełniać obiekty budowlane.

„Obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części, (w tym okna PVC dop.red.), muszą nadawać się do użycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo osób mających z nimi kontakt przez cały okres użytkowania tych obiektów. Przy normalnej konserwacji obiekty budowlane muszą spełniać następujące podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres użytkowania.

1. Nośność i stateczność

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać podczas ich budowy i użytkowania nie prowadziły do:

 • zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części;
 • znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu;
 • uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji;
 • uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny.

2. Bezpieczeństwo pożarowe

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru:

 • nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;
 • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone;
 • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone;
 • osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób;
 • uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

3. Higiena, zdrowie i środowisko

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku:

 • wydzielania toksycznych gazów;
 • emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów cieplarnianych lub niebezpiecznych cząstek do powietrza wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego;
 • emisji niebezpiecznego promieniowania;
 • uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód powierzchniowych lub gleby;
 • uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na wodę pitną;
 • niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego usuwania odpadów stałych i płynnych;
 • wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i obrażenia w wyniku eksplozji lub włamania. W szczególności obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych i ich użytkowania przez takie osoby.

5. Ochrona przed hałasem

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiektów nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach.

6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki.

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:

 • ponowne wykorzystanie lub recycling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce;
 • trwałość obiektów budowlanych;
 • wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.”

Dom - wymagania podstawowe, a cechy i właściwości użytkowe okien

Kto z inwestorów i czytelników przebrnął przez tę lekturę musi przyznać, że polskie i unijne przepisy wcale nie odbiegają daleko od... inwestorskich marzeń. Czyż nie oczekujemy właśnie tego, że nasz dom będzie trwały, pod każdym względem bezpieczny, cichy, zdrowy, komfortowy i energooszczędny? Ależ oczekujemy, chociaż nie zawsze potrafimy to właściwie ująć i wyrazić. Jeśli taki ma być nasz dom, to i nasze okna muszą wpisywać się w tę charakterystykę. Jak sprawdzić, czy się wpisują? Na pewno nie sprawdzicie tego licząc ze sprzedawcami komory w profilach albo debatując o szybach, okuciach i wzmocnieniach. Pamiętacie o co należy pytać sprzedawców przy zakupie okien? Pytamy zawsze o określone cechy okien wynikające z normy PN-EN 14351-1+A1:2010 oraz poziomy właściwości użytkowych w odniesieniu do tych cech (zasadniczych charakterystyk). Pytamy o to nie dlatego, że my tak piszemy. Pytamy o nie, bo to tylko dzięki określonym cechom okien dom będzie trwały, pod każdym względem bezpieczny, cichy, zdrowy, komfortowy i energooszczędny, spełniając jednocześnie Wasze marzenia i wymagania podstawowe wynikające z przepisów prawa.

Jakie cechy okien wywierają wpływ na spełnienie przez dom poszczególnych wymagań podstawowych możecie sprawdzić w tabeli poniżej:

Cechy okien PVC wpływające na spełnienie przez obiekt wymagań podstawowych
Wymagania podstawowe
Prawo budowlane
Cechy okien
(zasadnicze charakterystyki)
Norma PN-EN 14351-1+A1:2010
Nośność i stateczność Odporność na obciążenie wiatrem
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe
Zachowanie się między różnymi klimatami  
Bezpieczeństwo pożarowe Reakcja na ogień
Higiena, zdrowie i środowisko Substancje niebezpieczne
Wodoszczelność
Właściwości związane z promieniowaniem – przenikalność światła „Lt”
Wentylacja  
Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów Nośność urządzeń zabezpieczających
Odporność na uderzenie
Siły operacyjne
Wytrzymałość mechaniczna
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Odporność na włamanie
Kuloodporność
Odporność na wybuch  
Ochrona przed hałasem   Właściwości akustyczne
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Przenikalność cieplna
Właściwości związane z promieniowaniem – współczynnik promieniowania słonecznego „g”
Przepuszczalność powietrza
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Brak odpowiednich cech okna określonych w normie wyrobu PN-EN 14351-1+A1:2010

Zaprezentowane w tabeli połączenie poszczególnych wymagań podstawowych jakie powinien spełniać każdy dobrze zaprojektowany i wykonany budynek mieszkalny lub użytkowy z określonymi cechami okien ma charakter czysto umowny i wyłącznie poglądowy. To nasza propozycja. Wydaje się, że niektóre z cech okien z powodzeniem mogłyby występować w związkach z więcej niż jedną  właściwością budynku.

Zwróćcie uwagę, że to już drugi artykuł poświęcony oknom PVC, w którym w ogóle nie odwołujemy się do ilości komór profili, szyb, okuć, a jednocześnie doszliśmy do miejsca, w którym każde okno można zasadnie i pod względem praktycznym porównać z oknem konkurencji, a przede wszystkim można potwierdzić jego przydatność i możliwość stosowania w naszym wymarzonym domu.

Pamiętacie dylemat uczestnika forum okiennego opisany w artykule „Pytania o okna PVC”? Dwie firmy przedstawiły mu ofertę na zakup okien wykonanych z kształtowników o takiej samej liczbie komór, z dokładnie tej samej odmiany kształtowników, z takimi samymi szybami, okuciami i zaproponowały podobną technologię montażu. Jak miał wybrać te lepsze? Według niego chyba drogą losowania. Gdyby ów forumowicz wiedział już tyle, co nasi czytelnicy teraz, z pewnością nie musiałby urządzać losowania i na pewno inaczej rozmawiał z oferentami. Nie wdając się w zbędne komponentowe zawiłości od razu zapytałby o... poziom i klasę poszczególnych właściwości użytkowych oferowanych mu okien i drzwi balkonowych. Co by to dało? Kilka ważnych informacji! Po pierwsze, odkryłby, że okna wykonane z tych samych komponentów nie są takie same i nie są podobne do siebie pod względem użytkowym. Po drugie, dowiedziałby się, która z firm szerzej bada, a więc i zna swój produkt pod względem osiągów technicznych. Po trzecie, mógłby wybrać produkty, które lepiej spełniają jego oczekiwania, wymagania i potrzeby, wpisując się w... marzenia o domu pod każdym względem bezpiecznym, cichym, zdrowym, komfortowym i energooszczędnym. Czy to nie jest lepsza droga do wyboru okien niż liczenie komór w profilach? Czy to nie lepsza recepta na sprzedaż okien?

Dom - wymagania obiektowe

Budując dom lub planując wymianę stolarki okiennej wcale nie jest powiedziane, że kupując okna najdroższe, kupujemy najlepiej, a kupując najtańsze, kupujemy najgorzej jak to możliwe. Budując dom lub wymieniając okna powinniśmy szukać okien, które umożliwią budynkowi spełnienie wszystkich wymagań podstawowych, a jednocześnie spełnią ustalone przez nas do spółki z projektantem wymagania obiektowe. Inaczej mówiąc, spełnią nasze marzenia będąc jednocześnie w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami. Wymaganie obiektowe inwestora dotyczące okien, to nic innego jak stwierdzenie: Okna w moim domu mają posiadać takie to, a takie cechy, (zasadnicze charakterystyki), na takim to, a takim poziomie. Koniec kropka. Za takie okna płacę i takich okien chcę. Powiecie teraz, no dobrze, z tymi cechami to już jasne, a jak ustalić ich poziom? Jak ustalić poziom właściwości użytkowych okien do Waszych domów o tym już w kolejnym artykule pod tytułem: „Pytania o okna PVC. Ile okna w oknie - przepis na zakup okien cz.3”.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?