Przewiń do artykułu

Nawiewniki - wentylacja w domu

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

W poprzednim artykule "WENTYLACJA. WDECH - WYDECH" wskazywaliśmy na ogólną konieczność stosowania prawidłowych rozwiązań wentylacji pomieszczeń, stwierdzając, że problem wywiewania zużytego powietrza, WYDECH, jest z reguły rozwiązywany zgodnie z zasadami, ale inwestorom brakuje informacji jak zapewnić dobry WDECH, czyli nawiew świeżego powietrza.

Z przytoczonych w artykule przepisów dość jasno wynikało, że odpowiedzialność za właściwą wentylację pomieszczeń, za kompleksowe rozwiązanie WDECH - WYDECH spoczywa na barkach projektantów.

Jednak w budownictwie tak jak w życiu, zdarza się, że nie wszystko i nie zawsze jest zgodne z przepisami. Cóż mają począć inwestorzy, którzy w swoich projektach nie znajdą odpowiednich opisów rozwiązań wentylacji, a rozsądek podpowiada im, że warto je zastosować? Poniżej wskażemy jedną z możliwych dróg rozwiązywania takiego problemu. Prosimy tylko pamiętać, że to tylko wskazówki, a nie gotowe rozwiązanie na wszelkie okazje. Każdy budynek jest inny, lepiej więc skonsultować "własne pomysły wentylacyjne" z profesjonalistami w tej branży i nie mamy tu raczej na myśli sprzedawców okien.

Aby swoimi pomysłami nie wyważać otwartych drzwi, przypominamy, że wytyczne do rozwiązywania problemów wentylacji pomieszczeń można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz w Polskiej Normie PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania"

Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury najważniejsze dla nas są dwie następujące zasady określone przepisami:

 

§ 149. ust. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

§ 155. ust. 3 W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 

Z paragrafu 149 wynika jaka minimalna ilość powietrza powinna być dostarczana do pomieszczeń mieszkalnych, a paragraf 155 określa prawidłowy sposób dostarczania tego powietrza do pomieszczeń. Od 01 stycznia 2009 jedynym prawidłowym sposobem doprowadzania powietrza do pomieszczeń z wentylacją naturalną są "urządzenia nawiewne".

W branży okiennej od dawna przyjęło się, że podstawowym "urządzeniem nawiewnym" doprowadzającym powietrze do pomieszczeń są różnego rodzaju nawiewniki montowane na ramach ościeżnic i skrzydeł okna.

Ze względu na sposób działania nawiewniki okienne możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia.
  • Nawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
  • Nawiewniki sterowane ręcznie - ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza.

Bez względu na sposób działania, nawiewniki montowane są z reguły w górnej części ramy ościeżnicy i skrzydła okna. Poniżej przedstawiamy dwa schematyczne rysunki montażu nawiewnika na oknie.

Nawiewnik Ventair II TR - montaż
Rys. nr 1 Schemat montażu nawiewnika VENTAIR II TR firmy BREVIS

Według danych producenta w postępowaniu aprobacyjnym ustalono, że nawiewnik VENTAIR II TR gwarantuje nominalny przepływ strumienia powietrza na poziomie 24m3/h

Aereco - nawiewnik EMM-707. Montaż.
Rys. nr 2 Schemat montażu nawiewnika EMM 707 firmy AERECO.

Według danych producenta nawiewnik EMM 707 gwarantuje nominalny przepływ strumienia powietrza na poziomie do 35m3 /h

Znając już minimalną ilość powietrza niezbędną do prawidłowej wentylacji pomieszczeń (§ 149. ust. 1) oraz wydajność podstawowych urządzeń nawiewnych montowanych na oknach, możemy skupić się na rozwiązaniu problemu ile takich urządzeń będzie nam potrzebnych w naszym domu lub mieszkaniu.

Wynikająca z § 149. ust. 1 podstawowa zasada prawidłowej wentylacji pomieszczeń brzmi:

 

"Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń…,… powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego"

 

Wielkości strumieni powietrza wywiewanego określone zostały w Polskiej Normie PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania."

W warunkach określanych przez tę normę wymagany normatywny strumień powietrza wywiewanego (niezależnie od wielkości mieszkania) wynosi:

RODZAJ POMIESZCZENIA NORMATYWNY STRUMIEŃ POWIETRZA WYWIEWANEGO
Kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową 70 m3/h
Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną w mieszkaniu do 3 osób 30 m3/h
Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 50 m3/h
Kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną 50 m3/h
Kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną 70 m3/h
Łazienka z wc lub bez 50 m3/h
Oddzielny wc 30 m3/h
Pomieszczenie bez okien (garderoba) 15 m3/h

Teraz wiemy już całkiem sporo i możemy się pokusić o ustalenie ilości, a nawet rodzaju niezbędnych nam nawiewników okiennych. Jak to zrobić pokażemy na przykładzie dość typowego trzypokojowego mieszkania, składającego się z trzech pokoi, kuchni z oknem wyposażonej w kuchenkę gazową i łazienki razem z WC.

Pamiętając o sformułowanej wyżej podstawowej zasadzie równoważenia się strumieni powietrza doprowadzanego i wywiewanego liczymy zapotrzebowanie na dostarczane powietrze:

Kuchnia z kuchenką gazową strumień wywiewany 70 m3/h
Łazienka z WC strumień wywiewany 50 m3/h
Razem strumień wywiewany 120 m3/h
Razem zapotrzebowanie 120 m3/h
Rozmieszczenie nawiewników w mieszkaniu. Schemat.
Rozmieszczenie nawiewników w mieszkaniu. Schemat.

Spójrzmy teraz na pokazane wyżej nawiewniki okienne i określone nominalne strumienie powietrza przepływające przez nawiewnik w ciągu 1 h. VENTAIR 24 m3 /h, AERECO do 35 m3/h

Wykonujemy proste działanie matematyczne dzieląc zapotrzebowanie na powietrze 120 m3/h przez wydajność nawiewnika VENTAIR, 24m3/h.

120 : 24 = 5

Aby doprowadzić do naszego mieszkania podobną ilość powietrza jak jest z niego usuwana potrzebujemy 5 szt. nawiewników VENTAIR TR II.

Wykonujemy to samo działanie dzieląc zapotrzebowanie na powietrze 120 m3/h przez wydajność nawiewnika AERECO EMM 707, 35 m3/h.

120 : 35 = 3,43

Aby doprowadzić do naszego mieszkania podobną ilość powietrza jak jest z niego usuwana potrzebujemy 3 szt. maksymalnie 4 szt. nawiewników AERECO EMM 707.

Dopiero teraz każdy z inwestorów może włączyć tak bliskie mu pojęcie oszczędności i patrząc na ceny wybrać taką ilość, takich urządzeń nawiewnych, które zapewniając prawidłową wentylację nie zrujnują domowego lub inwestycyjnego budżetu. No to jak Państwo inwestorzy, WDECH - WYDECH, czy na grzyby?

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?