Jak prawidłowo użyć pianki PU w procesie montażu okien?

20.07.2020
Udostępnij

Jednoskładnikowe pianki poliuretanowe, to popularny materiał budowlany, powszechnie stosowany do wykonywania warstwy termoizolacji w środkowej, funkcjonalnej strefie montażu, pomiędzy ramami ościeżnic okien i drzwi balkonowych, a ościeżami muru konstrukcyjnego albo elementami konstrukcyjnymi ramy nośnej podczas montażu w warstwie ocieplenia. Pełne wykorzystanie właściwości użytkowych pianek PUR jest możliwe tylko wtedy, gdy materiał zostanie właściwie zastosowany. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady związane z przygotowaniem i aplikacją pianek illbruck 1K podczas wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Zasady stosowania profesjonalnych pianek poliuretanowych illbruck 1K

Zasady użycia pianki montażowej w procesie montażu okien
Zasady stosowania profesjonalnych pianek poliuretanowych krok po kroku

Przygotowanie

 1. Powierzchnie robocze należy odtłuścić i oczyścić z luźnych cząstek.
 2. Szczelinę montażową obficie zwilżyć wodą z użyciem zraszacza (Rys.1). W przypadku miejsc mocno nasłonecznionych, odparowanie wilgoci z nagrzanych powierzchni następuje bardzo szybko, stąd zroszenie podłoża powinno się odbyć tuż przed aplikacją piany.
 3. Puszka powinna być doprowadzona do temp. pokojowej poprzez zapewnienie właściwych warunków przechowywania. Optymalna temperatura wkładu (zawartości puszki) w chwili użycia, wynosi od +15°C do +20°C i nie może być niższa niż +10°C. Unikać gwałtownych zmian temperatury. Nie podgrzewać puszek.
 4. Założyć rękawiczki i okulary ochronne.
 5. Po zdjęciu kapsla ochronnego z zaworu, należy ostrożnie nakręcić puszkę z pianą na pistolet illbruck do momentu wyczucia oporu. Do aplikacji pian illbruck zalecane są pistolety illbruck, które posiadają odpowiednie parametry dla zapewnienia optymalnego efektu. Stosowanie pistoletów o innych parametrach, może wpływać negatywnie na proces aplikacji pian illbruck, a w konsekwencji, jakość efektu końcowego.
 6. Energicznie potrząsać puszką, min. 20 razy. Odpowiednie wymieszanie zawartości puszki (ciekłego wkładu z gazem), znacząco wpływa na konsystencję i w efekcie na strukturę - właściwości izolacyjne utwardzonej pianki.

Aplikacja piany

 1. Podczas aplikacji puszka musi być utrzymywana w pozycji dnem do góry (Rys.2).
 2. Regulacja wypływu piany odbywa się poprzez zmianę siły nacisku na spust w pistolecie.
 3. Pierwsze 15cm strumienia piany należy zużyć poza docelową szczeliną montażową, do momentu aż strumień piany będzie jednolity. W razie konieczności należy wyregulować pistolet.
 4. Większy wymiar przekroju ścieżki świeżej pianki, nie może przekraczać 30mm. W przypadku głębszych szczelin (od 70 mm), wypełnianie ich pianką należy wykonywać warstwowo, zraszając wodą powierzchnię każdej warstwy / ścieżki (Rys. 3). W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko niewytworzenia w pełni właściwej struktury.
 5. Jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 10 minut, końcówkę dyszy pistoletu należy oczyścić ze świeżej piany czyścikiem illbruck AA290. Przed ponowną aplikacją należy ponownie wstrząsnąć puszkę min. 20 razy, z nakręconym pistoletem. W przypadku odkręcenia pistoletu z puszki, należy oczyścić z piany także zawór.
 6. Pianka jest gotowa do obróbki po ok 60 min. Pełną wytrzymałość uzyskuje po upływie ok. 24h, o ile dochowano procedury opisanej w niniejszej instrukcji. Przyrost objętościowy jak i wydajność, zależne są od modelu pianki, temperatury, wilgotności względnej powietrza w jej otoczeniu a także temperatury wkładu (zawartości puszki) i techniki aplikacji.

Uwaga

Aktywacja pianek 1K, utwardzanie i wytworzenie prawidłowej struktury izolatora, następuje wskutek kontaktu z wilgocią. Jeśli jest nieodpowiednia jej ilość w powietrzu, powierzchnie są nagrzane od słońca, konieczne jest wprowadzenie jej z zewnątrz (patrz pkt. 2).

Folie okienne wyklejać na mur po procesie aplikacji piany i jej przycięciu. Nie należy naklejać folii okiennych na nieutwardzoną piankę (przed upływem 60 min. od zakończenia jej aplikacji).

Do aplikacji poliuretanowych pian montażowych illbruck dedykowane są pistolety illbruck o symbolach AA230 StandardAA250 Pro oraz AA270 Ultra. Firmy, uczestniczące w programie illbruck Ambasador Dobrego Montażu Okien, mogą uzyskać preferencyjne warunki zakupu pistoletów do użytku profesjonalnego.

Profesjonalne pianki montażowe illbruck są komponentami systemu illbruck i3. Prawidłowa ich aplikacja wraz z membranami okiennymi illbruck, umożliwia uzyskanie 10 letniej gwarancji na system i3.

Źródło: Wytyczne stosowania profesjonalnych pianek poliuretanowych illbruck

Zobacz także