Montaż okien w zimę - TREMCO illbruck radzi

18.01.2021
Udostępnij

Zima to sezon, w którym należy dostosować produkt lub rozwiązanie do warunków panujących na zewnątrz. Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę składowania produktu i podłoża w chwili aplikacji. Aby uzyskać najlepsze efekty pracy w tym zakresie, warto zapoznać się z praktycznymi poradami pochodzącymi od marki TREMCO illbruck, cenionej przez osoby profesjonalnie zajmujące się montażem stolarki otworowej.

Dawniej montaż okien z użyciem piany poliuretanowej mógł odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej +5°C i zasada „+5” obowiązywała generalnie w chemii budowlanej. Receptury pianek wprawdzie zostały zmodyfikowane pod kątem możliwości zastosowania w niższych temperaturach, lecz jedno się nie zmieniło – temperatura pojemnika, a precyzyjniej ujmując, jego zawartość, która dla uzyskania optymalnego efektu powinna wynosić co najmniej +10°C w chwili aplikacji.

Fatalne w skutkach mogą być praktyki sztucznego podgrzewania pojemników pianki na kaloryferze czy w gorącej wodzie. Zawartość pojemników jest pod wysokim ciśnieniem. Nagła zmiana temperatury pojemnika zwiększa ciśnienie panujące wewnątrz i może doprowadzić do jego eksplozji.

Bez względu na warunki, aplikując piankę, monter powinien zawsze używać okularów ochronnych. Kartony z pianką, często są składowane na budowie w warunkach temperatury panującej na zewnątrz, a powinny być składowane w zamkniętych i ogrzewanych magazynach, aby nie aplikować produktu z przemarzniętego pojemnika.

Naturalne ogrzanie się zawartości pojemnika uprzednio składowanego w pomieszczeniu nieogrzewanym, w którym panuje niska lub ujemna temperatura, to często kwestia kilku dni, a czasem i tygodnia.

Temperatura otoczenia w jakiej przychodzi zimą aplikować nam piankę z puszki jest nie mniej istotna niż temperatura powierzchni na jaką ją aplikujemy.

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji połączenia okno-mur, powinno się dokonać pomiaru temperatury powierzchni muru z użyciem pirometru i sprawdzić z zaleceniami producenta, który określa w kartach technicznych możliwości i ograniczenia dla poszczególnych wyrobów. Z powierzchni ościeży powinny być usunięte zlodowacenia oraz zanieczyszczenia.

Przed czynnością przyklejania folii do muru w warunkach niskich temperatur, powinniśmy się upewnić czy producent nie zaleca zastosowania uprzednio środka gruntującego, który poprawi przyczepność. Zwykle ten jest jednak zalecany.

Zimą możemy zastosować alternatywną do pianek zimowych czy całosezonowych, technologię trójfunkcyjnych taśm rozprężnych. Są w pełni bezpieczne i niewrażliwe na działanie niskiej temperatury, choć do ich pełnego rozprężenia po zainstalowaniu, dodatnia temperatura jest również wymagana.

Mając na uwadze powyższe, z pierwszymi mrozami montaż okien i drzwi jest przedsięwzięciem wykonalnym dzięki dobrodziejstwom współczesnych technologii lecz obarczonym ryzykiem i niewiedza może słono kosztować. Z tego względu, montaż w niskich temperaturach można zaliczyć do kategorii montażu szczególnego. Trzeba wiedzieć na co zwrócić uwagę!

 

 

Pamiętaj też że zalecenia poszczególnych dostawców materiałów uszczelniających mogą się od siebie różnić.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas montażu okien w okresie zimowym?

Niskie temperatury, poniżej +5°C, mogą wpływać na aplikację produktu, ponieważ wpływają na wilgotność powietrza. Połączenie niskiej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza może wpływać na narzędzia, obróbkę, lepkość i przyczepność produktu oraz zniweczyć zamierzony efekt prac montażowych.

Na co zwrócić szczególną uwagę:

  • Temperatura otoczenia: Temperatura w chwili wykonywania prac i obróbki. Jeśli jest poniżej +5°C, może to mieć wpływ na wyciskanie (lepkość i gęstość masy), przyczepność, tworzenie się naskórka, wydajność czy czas schnięcia.
  • Temperatura konstrukcji (podłoża): Temperatura konstrukcji, na której zastosowany jest produkt. Duża różnica między temperaturą otoczenia i temperaturą konstrukcji może wpływać na poziom adhezji (przyczepność), ale też jakość wyrobu, który w niewielkiej objętości, wskutek styczności z podłożem, przejmuje w krótkim czasie niską temperaturę.
  • Temperatura przechowywania i produktu w chwili aplikacji: niska temperatura w magazynie może wpływać na jakość produktu. Może nawet sprawić, że niektóre produkty jak pianki w szczelinie staną się wadliwe (niewytworzenie prawidłowej struktury izolartora).

Jakie jeszcze czynniki należy wziąć pod uwagę?

Temperatura jest ściśle związana z występowaniem punktu rosy. Jeśli zaistnieje różnica temperatur między wnętrzem, a otoczeniem budynku, będzie powstawać wilgoć na wychłodzonych powierzchniach. Ta cienka warstwa wody może być trudna do wychwycenia dla ludzkiego oka, jednak może mieć wpływ na przyczepność produktu.

Należy w takim wypadku wysuszyć nawierzchnię przed zagruntowaniem i zastosowaniem mas uszczelniających. Konieczny może okazać się środek gruntujący. Innym ważnym czynnikiem jest wiatr, który przyspiesza proces utwardzania wyrobów. Ponadto masy nie będą trwale zespojone z przemarzniętym podłożem. Nic nie „trzyma się” lodu i zmarzlin.

Jeśli przedmiot lub element jest oszroniony, należy najpierw usunąć zmarzniętą powłokę na powierzchni przez jej ogrzanie i osuszenie.

Montaż okien w zimę - praktyczne wskazówki

Masy uszczelniające i klejące

Nie przechowuj uszczelniaczy na zewnątrz w zimnie. Przechowywanie we wnętrzu jest nie tyle zalecane co wskazane. Jeśli produkty są zmarznięte, doprowadź je do temperatury zalecanej do użycia, przez składowanie w pomieszczeniu zamkniętym o dodatniej temperaturze.

Uwaga: akryl jest na bazie wody, dlatego należy szczególnie chronić go przed zimnem. Jeśli zamarźnie, nie nadaje się więcej do użytku.

Pianki poliuretanowe

Najważniejszą wskazówką dotyczącą pianek PU jest to, aby nigdy nie podgrzewać puszki. Aerozol znajduje się pod ciśnieniem. Nagłe zwiększenie jego temperatury jest niebezpieczne. Szybki wzrost temperatury zwiększa ciśnienie wewnątrz puszki, co może spowodować jej wybuch.

Optymalne będzie przechowywanie puszek w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż +15°C, aby zapewnić właściwą temperaturę produktu, który stosujemy na zewnątrz.

Optymalny efekt uzyskiwany jest, gdy zawartość puszki w chwili aplikacji (mimo temperatury panującej na zewnątrz) wynosi nie mniej niż +10°C, a najniższa (krytyczna) temperatura przechowywania to +5°C.

Podczas aplikacji pianki wilgoć na powierzchni nie stanowi problemu. Pianka PU wymaga podczas procesu utwardzania wilgoci, ale nie można jej nakładać na oblodzone powierzchnie. Należy pamiętać, że różne temperatury mają wpływ na piankę PU. W niskich temperaturach wydajność może się zmieniać i być niższa.

Taśmy rozprężne impregnowane

Taśmy rozprężne impregnowane, doskonale nadają się do aplikacji w chłodne dni. Pamiętaj tylko, że będą się znacznie wolniej rozprężać przy niskiej temperaturze powietrza.

Zapoznaj się z zaleceniami producenta przed użyciem wyrobu

Jako proste podsumowanie stworzyliśmy poniższą tabelę, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące temperatury magazynowania i zastosowania oraz odporności termicznej produktów stosowanych podczas montażu okien.

 

Temperatura
Magazynowania Zastosowania Odporność termiczna produktu
po jego zastosowaniu
Taśmy uszczelniające +1 do +20°C 0 do +30°C -30 do +90°C
Uszczelniacze +5 do +25°C +5 do +40°C -40 do +150°C
Uszczelniacze i kleje hybrydowe +5 do +25°C +5 do +40°C -40 do +90°C
Akrylany +5 do +25°C +5 do +30°C -20 do +80°C
Klej PU +5 do +25°C +15 do +25°C -30 do +90°C
Pianka PU +5 do +25°C 0 do +25°C -40 do +90°C

Są to jedynie wskazówki. Dlatego zawsze sprawdź kartę techniczną produktu, aby mieć absolutną pewność, że używasz produkt we właściwy sposób.

TREMCO illbruck

Zobacz także