Czy zrównoważonego rozwoju można się nauczyć?

28.10.2015
Udostępnij

W minioną sobotę, w dniu 70-tych urodzin Organizacji Narodów Zjednoczonych, w krakowskim gimnazjum jezuickim KOSTKA odbyła się inauguracja projektu  poświęconego tematyce zrównoważonego rozwoju społeczeństw „Edukacja Oknem na Świat”. Inicjatywa realizowana jest w ramach działań Fundacji The Bridge przy strategicznym partnerstwie Grupy OKNOPLAST. Ambasadorką Dobrej Woli projektu jest Małgorzata Kożuchowska.

Założenia 

„Edukacja Oknem na Świat” to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest przybliżenie młodzieży tematyki globalnych zjawisk i wyzwań: środowiskowych, społecznych i kulturowych, z jednoczesnym zrozumieniem ich wpływu na polskie realia. Projekt integruje całą społeczność szkolną: uczniów, pedagogów oraz rodziców. Zajęcia prowadzone są w formule pozalekcyjnej w oparciu o trzy filary: projekcje filmów dokumentalnych, wystąpienia ekspertów oraz moduły praktyczne, rozwijające umiejętności krytycznego myślenia, planowania i podejmowania efektywnych decyzji. Metodyka ta pozwala na materializowanie potencjału młodzieży i kreowanie ich na ambasadorów zmiany, mogących reinwestować pozyskaną wiedzę w rozwój własny i otoczenia, w którym wzrastają.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój doczekał się wielu definicji, pierwsza z nich została sformułowana w 1987 r. w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju, potocznie zwanym też raportem Brundtland: "Zrównoważony rozwój jest to rozwój mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom". – Ekonomia zrównoważonego rozwoju to nie opcja, to konieczność. Kapitał naturalny wciąż pozostaje jednym z aktywów, którego mechanizmy rynkowe nie są w stanie odpowiednio promować i chronić. Po to właśnie potrzebna jest edukacja oraz pogłębiona i angażująca dyskusja o regulacjach chroniących ekosystemy – źródła naszego prosperity. – wyjaśnia Adam Koniuszewski, ekspert ds. polityki energetycznej i finansów z Fundacji The Bridge.

oknoplast

Największą kulturową przemianą XXI wieku jest rosnąca – dzięki mediom i nowoczesnym technologiom świadomość tematów społecznych i środowiskowych. Transformacja gospodarki z wysoko- emisyjnej na nisko-emisyjną poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, redukcje emisji CO2, recycling prowadzi do wzrostu opłacalności funkcjonowania biznesów. Jak przekonuje prezes Grupy OKNOPLAST, Mikołaj Placek: Budynki zużywają 40% zapotrzebowania na energię. Zastosowanie właściwych technologii budowlanych – w tym okien – zwiększa efektywność energetyczną i jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

Potencjał w zakresie renowacji budynków, zarówno w Polsce jak i na świecie jest bardzo duży, bowiem 80% budynków, które będą istniały w 2050 r. istnieje już dzisiaj. W ramach partnerstwa strategicznego Grupa OKNOPLAST udziela m.in. merytorycznego wsparcia w zakresie najnowszych technologii stosowanych w energooszczędnych oknach i drzwiach z PVC.

Przytłaczająca większość z pokolenia 30+ do 70+ ze szczególnym uwzględnieniem klasy politycznej i liderów biznesowych to generacje, które w podręcznikach szkolnych nie znalazły tematów poświęconych ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, nie przewidywała tego podstawa programowa. Jest kwestią ostatnich lat, iż liczące się szkoły biznesowe: Stanford, Harvard, Yale włączyły się w tę debatę, uwzględniając tematykę w programach dla studentów MBA.

Projekt „Edukacja Oknem na Świat” obrazuje, jak w programach edukacyjnych przedstawiać ekonomiczno-społeczne wyzwania naszych czasów z obszarów energia, zmiany klimatyczne, emisje, zanieczyszczenie wód i gleby, którym w pojedynkę nie sprosta żaden kraj, a jedyną drogą do sukcesu jest strategia połączenia sil. – dodaje Margo Koniuszewski, prezes Fundacji The Bridge

OKNOPLAST Sp. Z.o.o

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Plastixal Slimline
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sapor Veka Alphaline 90
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Sapor Aluprof MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Domix-P VekaMotion 82
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Jezierski Schüco ASS 50
drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dziadek IV 68
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Budvar
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
9 opinii
1510
7671
Vetrex
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
10 opinii
1514
95857
firma zbadała okna
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.63 / 5.00
5 opinii
66
33644
Wiśniowski
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
1 opinia
0
2126
NexBau
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
1255
Plastixal
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
0 opinii
0
1682
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.63 / 5.00
5 opinii
21
33644
Elwiz
ocena gwiazdki 4.76 / 5.00
0 opinii
0
1062
Windows 2000
ocena gwiazdki 3.75 / 5.00
2 opinie
0
1446
Domix-P
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
952
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
1087
Bertrand
ocena gwiazdki 4.70 / 5.00
0 opinii
0
2433
Dziadek
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
616
Pinus
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
654
Witraż
ocena gwiazdki 4.06 / 5.00
3 opinie
0
3421
Stollar
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
1 opinia
0
1725
Gebauer
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
534
NexBau
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
1255
Windows 2000
ocena gwiazdki 3.75 / 5.00
2 opinie
0
1446
Wegiel
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
983
Fasada
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1404
Dako
ocena gwiazdki 2.89 / 5.00
1 opinia
0
3155
Witraż
ocena gwiazdki 4.06 / 5.00
3 opinie
0
3421
Fakro
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
1127