Drzwi harmonijkowe, jako wyjście na taras lub balkon

24.06.2019
Udostępnij

Co łączy ze sobą taras, balkon, garderobę, szafę na ubrania oraz kabinę prysznicową? To drzwi harmonijkowe, nazywane także drzwiami składanymi. W zależności od przewidywanego zastosowania mogą być wykonane z PVC-U, drewna, aluminium, a nawet samego szkła. Te, które stanowią wyposażenie szaf i kabin nie będą przedmiotem naszego zainteresowania. Pominiemy także drzwi harmonijkowe wykonane w całości z przezroczystych tafli szkła, które w galeriach handlowych oddzielają powierzchnię handlową od ciągów komunikacyjnych. Przyjrzyjmy się za to harmonijkowym drzwiom składanym, które mogą stanowić wyjście na balkon albo taras budynku mieszkalnego. Czy mogą konkurować z klasycznymi dwuskrzydłowymi drzwiami balkonowymi z ruchomym słupkiem albo drzwiami unoszono bądź uchylno-przesuwnymi HST lub PSK? 

Składane drzwi harmonijkowe, przesuwne Vetrex Patio Space
Składane drzwi harmonijkowe, przesuwne Vetrex Patio Space

Drzwi harmonijkowe, czy są funkcjonalne?

Pod względem popularności i dostępnej informacji technicznej nie mogą. Porównując do drzwi HST lub PSK o tarasowych drzwiach harmonijkowych niewiele wiadomo mimo tego, że większość systemów kształtowników okiennych z PVC-U oraz aluminium od dawien dawna stwarza techniczne możliwości ich produkcji i to w wielu różnych wariantach ze względu na liczbę otwieranych i składanych skrzydeł. Drzwi harmonijkowe nie zyskały także popularności wśród nabywców, jako przegroda bezpośrednio oddzielająca pomieszczenia mieszkalne od klimatu zewnętrznego.

W domach jednorodzinnych raczej ich nie znajdziecie. Co najwyżej, jeśli starannie się rozejrzeć, tu i ówdzie można napotkać drzwi harmonijkowe, które stanowią na przykład frontową, otwieraną część ogrodu zimowego, jednak i w tym przypadku trudno mówić o popularności, bo ile rocznie powstaje w Polsce ogrodów zimowych?

Przyczyn braku popularności drzwi harmonijkowych stosowanych, jako wyjście na taras lub balkon należy upatrywać z jednej strony w technicznej złożoności produktu, co może odstręczać producentów, z drugiej, w obawach nabywców o funkcjonalność i przydatność drzwi składanych w dość ostrym klimacie środkowo-wschodniej Europy. Jeżeli za miarę oceny funkcjonalności drzwi balkonowych uznamy uzyskiwane światło przejścia po otwarciu skrzydeł oraz możliwość organizacji i zagospodarowania przestrzeni w ich pobliżu okaże się, że pod względem światła przejścia tarasowe drzwi harmonijkowe na głowę biją dobrze znane konstrukcje z ruchomym słupkiem, a także uchylno-przesuwne drzwi PSK, dorównując, a być może nawet przewyższając pod tym względem drzwi HST. W USA, gdzie popularność tarasowych drzwi harmonijkowych jest znacznie większa niż w Polsce, producenci mogą zaproponować nabywcom konstrukcje o całkowitej szerokości ponad 14 metrów bieżących, składające się z aż 16 składanych skrzydeł, po osiem na każdą ze stron! Po złożeniu i zsunięciu skrzydeł tarasowych drzwi harmonijkowych zajmą one we wnętrzu pomieszczenia podobną ilość miejsca, jak skrzydła drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem. Plus i zaleta w tym, że przy dużej szerokości światła przejścia skrzydła zajmą z reguły pustą przestrzeń w obrębie niezagospodarowanych naroży pomieszczeń mieszkalnych.

Składane drzwi harmonijkowe Centor
Składane drzwi harmonijkowe Centor
Składane drzwi harmonijkowe Centor
Składane drzwi harmonijkowe Centor

Drzwi harmonijkowe – ocena właściwości użytkowych

Nieco trudniejsza jest ocena właściwości użytkowych harmonijkowych drzwi tarasowych pod kątem ich przydatności i zastosowania w obiektach budowlanych wznoszonych w klimacie środkowej i wschodniej Europy. Ze względu na aktualne preferencje producentów i nabywców nie dysponujemy żadnymi wynikami wstępnych badań typu drzwi harmonijkowych wyprodukowanych przez polskiego producenta okien i drzwi balkonowych. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak odwołać się w tym względzie do wyników badań wyrobów wykonanych w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności do wyników badań drzwi harmonijkowych aluminiowo-drewnianych produkowanych przez firmę CENTOR NORTH AMERICA, INC., która posiada także zakład produkcyjny w Polsce.

Właściwości użytkowe aluminiowo-drewnianych drzwi harmonijkowych
CENTOR o wymiarach 5345 mm x 2426 mm składających się z pięciu skrzydeł
Właściwość Wartość/poziom/klasa wg. AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 Przybliżona wartość/poziom/klasa odniesiona do jednostek miar PN-EN 14351-1
Projektowa odporność na obciążenie wiatrem
(Design Pressure)
±45,1 psf ± 2160 Pa
Przepuszczalność powietrza
(Air Infiltration)
0,81 L/s/m3 2,92 m3/hm2
Wodoszczelność
(Water Penetration Resistance)
5,43 psf 260 Pa

Mimo różnic w definicjach poszczególnych właściwości użytkowych oraz różnic systemów metrycznych, w których wyrażone są uzyskane wyniki, porównanie wartości/poziomów/klas prowadzi do wniosku, że harmonijkowe drzwi tarasowe nie różnią się w sposób istotny od drzwi balkonowych HST. Co oczywiste, w krótkiej publikacji nie sposób już omówić wszelkich możliwych różnic wynikających chociażby z właściwości materiałów, z których drzwi harmonijkowe zostaną wykonane, nie mniej wydaje się, że we właściwie zaprojektowanym budynku mieszkalnym mogą być ciekawą alternatywą dla bardziej popularnych rozwiązań wyjść balkonowych i tarasowych.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Eko-Okna Ideal 7000 New
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dobroplast HST 88
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 2.00 / 5.00
WKA IDEAL 4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vikking Basic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Ola PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Petecki Future Design 86 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne