Przewiń do artykułu

Elwiz energio passiv - prawdziwe okno do budynków pasywnych.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Ideału poprawić nie można, zmodyfikować oryginał jak najbardziej tak. Kiedyś takie działania nazywano racjonalizatorstwem, dziś popularniejsze jest słowo innowacyjność. W czasach gdy każdy z inwestorów budujących dom dwa razy obróci w ręce złotówkę zanim ją wyda, szczególnego znaczenia nabierają innowacyjne przedsięwzięcia producentów okien zmierzające do tworzenia produktów o najwyższej wartości użytkowej, szczególnie w zakresie ograniczania strat energii „uciekającej” przez okna. Choć niektóre firmy twierdzą, że w ten sposób działają i takim produktem dysponują, często brak na to dowodów. Linia okien do budynków pasywnych Elwiz energio passiv, to efekt innowacji, a przy okazji produkt z najwyższej energooszczędnej półki o zbadanych i potwierdzonych przez notyfikowane laboratorium właściwościach w zakresie ochrony cieplnej.

Oryginał energeto® 8000

Nie tak dawno prezentowaliśmy w naszym vortalu dwie linie profilowe: Aluplast Ideal 8000 i energeto® 8000, stwierdzając, że system energeto®, to najbardziej śmiała „energooszczędna” koncepcja profilowa ostatnich lat, oparta o trzy jednocześnie realizowane założenia:

  • Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC-U.
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii „bonding inside” (wklajanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych.
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych określoną kompozycją poliuretanową w technologii „foam inside”.

Efektem realizacji wszystkich powyższych założeń oraz najważniejszą i podstawową właściwością kształtowników okiennych energeto® 8000 jest ich bardzo niska przenikalność cieplna. Prezentowane poniżej wartości przenikalności cieplnej profili ustalone w badaniach przeprowadzonych w notyfikowanym laboratorium jednoznacznie przesądzają, że jest to właściwy komponent do tworzenia wszelkiego rodzaju konstrukcji okiennych przeznaczonych do budownictwa energooszczędnego, a przede wszystkim pasywnego.

Energeto 8000
Energeto 8000

Do badań przedstawiono to samo złożenie kształtowników energeto® 8000 przy czym w jednej z próbek część komór wewnętrznych ram ościeżnicy i skrzydła została wypełniona pianką poliuretanową. W ten sposób, dla złożenia z dodatkowym wypełnieniem termoizolacyjnym, w porównaniu do wersji podstawowej, uzyskano ponad 16% poprawę współczynnika przenikania ciepła profili „Uf”. Wielce interesującym rozwiązaniem technicznym jest technologia wypełniania komór kształtowników okiennych materiałem termoizolującym, zaprezentowana przez Aluplast na targach w Norymberdze, polegająca na jednorazowym wtryskiwaniu pianki PUR do wnętrza profili już po ostatecznym zgrzaniu ram konstrukcji okiennej. „Foam inside”, bo tak ją nazwano, pozwala producentom okien na płynne dostosowanie przenikalności cieplnej każdego okna i każdej konstrukcji okiennej do indywidualnych wymagań obiektowych i potrzeb użytkownika. To niewątpliwa zaleta. Pewnym problemem we wdrożeniu tej technologii w polskich warunkach może być konieczność zakupu dodatkowego osprzętu. Budownictwo energooszczędne i pasywne nie jest jeszcze na tyle powszechne i popularne, by liczba okien produkowana na jego potrzeby zagwarantowała pełne wykorzystanie zakupionego sprzętu i w miarę szybki zwrot nakładów inwestycyjnych.

Innowacja - Elwiz energio passiv, prawdziwe okno do budynków pasywnych

Elwiz Energio
Elwiz Energio

O tym, że Polak potrafi nie musimy nikogo przekonywać. Udowodniliśmy Europie już nie raz, że potrafimy pracować, potrafimy myśleć, a co najważniejsze, potrafimy również myśleć pracując. Twórczo, praktycznie i kreatywnie, z pożytkiem dla otoczenia. Myliłby się ten, który twierdzi, że inwentyka, czyli poszukiwanie twórczych rozwiązań, to domena zastrzeżona dla firm dużych i bogatych. W Polsce, w branży okiennej jest akurat odwrotnie. Najwięcej ciekawych pomysłów, szczególnie tych dotyczących okien i produktów do budynków energooszczędnych pochodzi od firm średniej wielkości. Przypomnijmy tylko szybę o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,3 W/(m2 * K) z PST, czy też modyfikację kształtowników przez firmę AdamS. Kolejnym innowatorem, o którym pisaliśmy jest firma Elwiz ze Świdnicy koło Zielonej Góry. To jej zasługą są pierwsze egzemplarze i wdrożeniowe montaże okien wykonanych z kształtowników energeto®. To jej zasługą jest pierwszy w Polsce montaż okna energeto® w warstwie docieplenia budynku pasywnego z zastosowaniem „ciepłego parapetu” przy jednoczesnym wykorzystaniu kotew systemu SFS JB-D, które dzięki temu również zostały specjalnie zmodyfikowane. Kolejnym autorskim pomysłem świdnickiego Elwizu jest właśnie zakończona modyfikacja kształtowników energeto® 8000 polegająca na zastąpieniu opisywanej wyżej technologii „foam inside” systemem modułów termoizolacyjnych wykonanych z polistyrenu wzbogaconego dodatkiem granulatu grafitowego. Zastosowane do wypełnień komór kształtowników moduły termoizolacyjne charakteryzują się nieco lepszym obliczeniowym współczynnikiem przewodności cieplnej λ od klasycznej pianki poliuretanowej, a tym samym wykonywane przy zastosowaniu tej technologii okna posiadają przenikalność cieplną lepszą lub porównywalną z oryginałem, czyli oknami energeto® 8000 foam inside. Dodatkową niewątpliwą zaletą nowego rozwiązania jest prostota jego stosowania, bez konieczności wyposażania stanowisk pracy w dodatkowe urządzenia techniczne. Dobrze wróżymy temu rozwiązaniu, bo idealnie odpowiada potrzebom producentów, dając w efekcie konsumentom produkt o najlepszych parametrach przenikalności cieplnej wśród dostępnych na rynku okien z PVC-U. Jeśli inwentor umiejętnie skalkuluje cenę, to okna Elwiz energio passiv mogą być hitem roku 2011 i to nie tylko na polskim rynku. Zanim jednak nasi czytelnicy podejmą stosowne decyzje zakupowe uprzejmie prosimy, aby zapoznali się jeszcze z dowodami potwierdzającymi niewątpliwe energooszczędne walory nowego rozwiązania. Jak przystało na dobrą firmę zdającą sobie sprawę z „rosnącej świadomości klientów wyniesionej z profesjonalnych czasopism i portali internetowych, którzy coraz częściej wydając swoje pieniądze, oczekują rzetelnej i udokumentowanej informacji” Elwiz posiada nie tylko doskonały produkt, ale równie doskonałe dowody potwierdzające tą doskonałość. W związku z prowadzonym przez oknotest.pl rankingiem PRO QUALITY otrzymaliśmy pochodzące z notyfikowanego laboratorium świadectwo badań przenikalności cieplnej okna Elwiz energio passiv o wymiarach referencyjnych 1230 mm x 1480 mm, stanowiące część raportu z badań nr 419/B-2010, który również posiadamy, ale którego ze względu na objętość nie możemy w całości pokazać w tym artykule. Obiecujemy zrobić to w odpowiedniej zakładce rankingu. Na razie zaczerpniemy z raportu zwymiarowany schemat złożenia kształtowników Elwiz energio passiv, bo może on być przydatny nabywcom okien, ale również architektom i projektantom zajmującym się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz świadectwo badań przenikalności cieplnej do normy PN-EN 14351-1+A1:2010 stanowiące potwierdzenie poziomu właściwości przenikalności cieplnej badanej konstrukcji okiennej.

Elwiz energio certyfikat badań
Elwiz energio certyfikat badań
Elwiz energio certyfikat badań
Elwiz energio certyfikat badań

Przenikalność cieplna okna referencyjnego Elwiz energio passiv na poziomie Uw ≤ 0,7 W/(m2 * K) czyni z niego nie tylko produkt przeznaczony do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, ale w naszej ocenie również okno PVC-U o jednym z najniższych, jeśli nie najniższym potwierdzonym przez producenta badaniami współczynniku przenikania ciepła w Polsce. Zbliża się kolejna BUDMA, nowy produkt firmy Elwiz wydaje się być warty szerszej publicznej prezentacji, a może i niejednej (bezpłatnej !) nagrody, ale czy tak się stanie, czy producent zdecyduje się na taką promocję, tego jeszcze nie wiemy. Trochę żal, bo z nas takie niewierne Tomasze i dla lepszej wiary lubimy dotknąć, może już nie koniecznie poprawiany ideał, ale zmodyfikowany z głową oryginał, dlaczego nie?

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?