Okna V82 Modern Design

12.05.2015
Udostępnij

Na targach BUDMA 2015, firma VETREX zaprezentowała inwestorom model okna V82 MODERN DESIGN zbudowany na bazie linii kształtowników Veka Artline. Nowy produkt zdecydowanie odróżnia się od standardowych rozwiązań okiennych dostępnych na naszym rynku nawiązując konstrukcyjnie do koncepcji okna KF-405. V82 MODERN DESIGN wydaje się być ciekawą propozycją szczególnie dla inwestorów zainteresowanych połączeniem wysokiej wartości użytkowej okien PVC z architektonicznym minimalizmem.

V82 MODERN DESIGN – minimalistyczna konstrukcja

To, co odróżnia okno V82 MODERN DESIGN od standardowego okna V82, to konstrukcja kształtowników i uzyskiwany dzięki temu całkowicie różny wygląd złożeń ramy ościeżnicy i skrzydła okiennego w obu produktach. Aby uzmysłowić sobie tę różnicę wystarczy rzut oka na zamieszczone poniżej schematy przekrojów obu porównywanych okien.

Porównanie konstrukcji złożeń ram ościeżnic i skrzydeł okiennych
Złożenie ościeżnica skrzydło
Złożenie ościeżnica skrzydło
Złożenie ościeżnica skrzydło
Złożenie ościeżnica skrzydło
VETREX V82 VETREX V82 MODERN DESIGN
promocja
promocja

W oknie V82 ościeżnica i skrzydło to dwa, widoczne i wyraźnie wyodrębnione elementy konstrukcji okiennej. W oknie V82 MODERN DESIGN skrzydło okienne o charakterystycznej budowie jest całkowicie ukryte, znika za zewnętrzną przylgą ramy ościeżnicy. W ten sposób dla zewnętrznego obserwatora jednodzielnie okno MODERN DESIGN z klasyczną rozwierno-uchylną funkcją otwierania skrzydła do złudzenia przypomina oszklenie stałe, popularnie nazywane fixem. Nie dysponujemy jeszcze zdjęciami z placu budowy, ale efekt o którym piszemy można dostrzec także na zdjęciu, które wykonaliśmy na stoisku firmy VETREX podczas targów BUDMA.

Vetrex V82 Modern Design BUDMA 2015
Vetrex V82 Modern Design BUDMA 2015

W przypadku, gdy stojaki i nadproże ramy ościeżnicy zostaną prawie całkowicie zakryte warstwą ocieplenia można odnieść wrażenie, że okno składa się prawie wyłącznie z… szyby i to na dodatek szyby „otwieranej” albo „uchylanej”. Schemat takiego sposobu wbudowania okna MODERN DESIGN prezentujemy poniżej.

Schemat wbudowania
Schemat wbudowania

Co ciekawe, instalując w ten sposób okno uzyskujemy nie tylko pożądany architektonicznie, efektowny wygląd elewacji budynku, ale przyczyniamy się również do istotnego ograniczenia wartości liniowego mostka cieplnego na styku okna z murem konstrukcyjnym, piekąc dwie pieczenie na jednym ogniu.

Cechą charakterystyczną konstrukcji i wyglądu okien MODERN DESIGN jest również sposób, w jaki powstają okna „kolorowe”. Kształtowniki odmiany Artline, przynajmniej na razie, dostępne są wyłącznie w kolorze białym. Aby stworzyć konstrukcję okienną o zewnętrznej kolorystyce odpowiadającej wymaganiom obiektowym i oczekiwaniom inwestora, na gotowym produkcie mocuje się nakładki aluminiowe pomalowane w pożądanym kolorze z palety RAL.

Przy dzisiejszej technologii proszkowego malowania aluminium mamy możliwość uzyskania zarówno dowolnej jednolitej barwy okna, jak i kolorów o charakterystyce właściwej oknom drewnianym albo okleinowanym foliami drewnopodobnymi. Metoda tworzenia okien „kolorowych” poprzez stosowanie nakładek aluminiowych po pierwsze, jest niezwykle trwała i odporna na zmienne warunki klimatyczne, po drugie nadaje klasycznym oknom PVC elegancję konstrukcji aluminiowej, co nie jest bez znaczenia dla architektów i projektantów odwołujących się do minimalizmu architektonicznego rodem z modernizmu lub postmodernizmu.

V82 Modern Design – właściwości użytkowe

Oprócz niewątpliwych zalet estetycznych, okna V82 Modern Design charakteryzują się dobrymi, a nawet bardzo dobrymi osiągami w zakresie podstawowych właściwości użytkowych odpowiedzialnych za komfort użytkowania produktu oraz komfort budynku albo pomieszczenia.

Przenikalność cieplna

Nie ma sensu podawanie współczynnika przenikania ciepła dla jakiegoś konkretnego wymiaru okna bowiem wartość ta jest zmienna i zależna od przyszłej pożądanej przez inwestora konstrukcji i powierzchni wyrobu. Warto jedynie zapamiętać, że podawany przez Veka AG współczynnik przenikania ciepła Uf dla złożenia ramy ościeżnicy i skrzydła okna MODERN DESIGN wynosi 1,0 W/m2*K, a zatem w niczym nie odbiega od wartości współczynnika bardziej klasycznych złożeń ram okien V82.

Jeżeli połączymy wartość współczynnika przenikania ciepła kształtowników 1,0 W/m2*K z możliwością stosowania w oknach MODERN DESIGN przeszkleń o sumarycznej grubości pakietu szyby zespolonej równej 60mm, to uzyskanie przenikalności cieplnej okna na poziomie wymaganym dla budynków energooszczędnych, a nawet pasywnych nie stanowi najmniejszego problemu technicznego. Finalna wartość przenikalności cieplnej każdego zamawianego okna zleżeć więc będzie wyłącznie od woli inwestora albo założeń projektu.

Odporność na obciążenie wiatrem i szczelność

Zanim okno V82 MODERN DESIGN zostało zaprezentowane na BUDMIE, firma VETREX zadbała o zbadanie poziomów podstawowych właściwości użytkowych. Poniżej prezentujemy klasyfikację zbadanych cech nowego produktu i świadectwo badań Instytutu Techniki Budowlanej.

Świadectwo Badań ITT
Świadectwo Badań ITT

Przyglądając się poszczególnym wartościom w tabeli trzeba z uznaniem powiedzieć, że dla każdej badanej cechy okna poziom właściwości użytkowych jest na bardzo wysokim poziomie. Ustalona w badaniach klasa odporności na obciążenie wiatrem C5 w odniesieniu do wymagań Instrukcji 480 Instytutu Techniki Budowlanej „ Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania” pozwala na zastosowanie jednodzielnych okien MODERN DESIGN w dowolnym domu jednorodzinnym położonym na wysokości do 700 mnpm w każdej z trzech stref obciążenia wiatrem oraz kategorii terenu od I do IV.

Wysoka sztywność konstrukcji okna uzyskana została dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu stalowych kształtowników wzmacniających oraz technologii częściowego wklejania szyb we wrąb szklenia skrzydła okiennego.

Wodoszczelność konstrukcji w klasie E900 daleko wykracza poza najdalej idące wymagania przywołanej wcześniej instrukcji ITB. W praktyce oznacza to możliwość instalacji okien bez ograniczeń chyba, że jakiekolwiek ograniczenia w tym względzie wynikałaby z warunków projektu wykonanego indywidualnie dla konkretnej lokalizacji obiektu.

Nieco więcej uwagi poświęcimy przepuszczalności powietrza okien MODERN DESIGN, bo to cecha okna ciągle niedoceniana przez inwestorów. W pogoni za każdą 0,1 wartości współczynnika przenikania ciepła zdają się zapominać, że ewentualna wartość energii, (strat ciepła), traconej na przewodzeniu, a o tym mówi przecież mówi wartość Uw, jest wielokrotnie mniejsza niż wartość energii cieplnej niezbędna do ogrzania powietrza infiltrującego do wnętrza domu przez nieszczelności okien i montażowych połączeń okien z murem.

Przepuszczalność powietrza okien określana jest w klasach od pierwszej, najgorszej, do czwartej, najlepszej. W Polsce można stosować w budownictwie okna o ustalonej trzeciej lub czwartej klasie szczelności powietrznej. Mało kto z inwestorów zwraca uwagę, że klasy szczelności wyznaczane są „widełkami” o dość dużej rozpiętości. W odniesieniu do długości linii stykowej skrzydła z ramą ościeżnicy okno zostanie zaklasyfikowane do 4 najwyższej klasy, jeśli w ciągu każdej godziny przez 1 m linii stykowej przedostanie się do pomieszczenia od 0m3 do 0,75m3 powietrza przy różnicy ciśnień 100 Pa.

Tę wartość nazywa się „przepuszczalnością odniesienia” i określa ją współczynnik Q100. W badaniach każde okno poddawane jest oddziaływaniu ciśnień zmiennych o wartości od 50 Pa do 600 Pa. Dla ciśnień innych niż 100 Pa zbadane wartości przepuszczalności powietrza przelicza się na ilość powietrza odpowiadającą ciśnieniu 100 Pa. A zatem rozpiętość szczelności powietrznej okien w najlepszej, 4 klasie szczelności, może wynosić aż 75%.

To sporo, warto więc podczas zakupów zainteresować się nie tylko samą klasą szczelności okna, ale także bezpośrednio wielkością strumieni powietrza przedostającego się przez okno przy oddziaływaniu różnych wartości ciśnień.

Te informacje zawarte są w sprawozdaniach z badań konstrukcji okiennych w notyfikowanych laboratoriach. W oparciu o sprawozdanie ITB sprawdźmy dokładniej przepuszczalność powietrzną badanego okna MODERN DESIGN o wymiarach 1500 mm x 1500 mm i długości linii stykowej 5,9 m.

Przepływ powietrza Wartość przepływu przy ciśnieniu, Pa
50 100 150 200 250 300 450 600
1 całkowity m3/h 1,0 2,9 3,3 4,0 5,5 6,5 10,1 11,9
2 do długości linii stykowej m3/hm 0,17 0,49 0,56 0,68 0,93 1,10 1,71 2,02
3 współczynnik infiltracji powietrza „ a” m3/(mhdaPa2/3) 0,06 0,11 0,09 0,09 0,11 0,11 0,14 0,13
3a współczynnik infiltracji powietrza „ a” - średnia m3/(mhdaPa2/3) 0,1
4 przepuszczalność odniesienia m3/hm 0,27 0,49 0,43 0,43 0,51 0,53 0,63 0,61

Podane w tabeli wartości ciśnień są symulacją oddziaływania wiatru na okno wbudowane w ścianę budynku. Przy wietrze wywołującym określone ciśnienie przez linię styku skrzydła z ościeżnicą do wnętrza pomieszczenia przedostaje się określona ilość powietrza, to tzw. całkowity przepływ powietrza podany w wierszu nr 1.

Warto zwrócić uwagę, jak zmiana ciśnienia powodowana prędkością wiatru wpływa na szczelność każdego okna. Im większa prędkość i ciśnienie wiatru, tym bardziej może być odczuwana przez użytkownika infiltracja powietrza, potocznie nazywana „wieje mi od okna”. Jeżeli wartość całkowitego strumienia powietrza podzielimy przez długość linii stykowej, czyli 5,9 m, otrzymujemy wartość przepływu powietrza na 1m linii stykowej podawaną w wierszu nr 2.

To niezwykle ważna i cenna dla inwestorów informacja pozwalająca zorientować się w faktycznej szczelności każdego nabywanego okna oraz porównywać szczelność różnych oferowanych konstrukcji okiennych. To samo okno oferowane przez różnych producentów może istotnie różnić się, co do wartości przepuszczalności powietrznej mimo, że zgodnie z normą znajduje się w tej samej klasie szczelności. To właśnie wynik stosowania szerokich „widełek” klasyfikacyjnych, o których wcześniej wspominaliśmy.

W wierszu 3 i 4 prezentujemy obliczone przez nas wartości współczynnika infiltracji „a”, który do niedawna był wyznacznikiem szczelności konstrukcji i możliwości stosowania jej w budownictwie oraz wartości „przepuszczalności odniesienia”, zarówno dla wartości ciśnienia 100 Pa, (jak i dla innych wartości ciśnień stosowanych w badaniach ITT), która obecnie decyduje o możliwości stosowania i przeznaczeniu okna oraz klasie szczelności. Wartość współczynnika Q100 = 0,49 m3/hm.

Dysponując powyższymi informacjami możemy ocenić poziom szczelności okien V82 MODERN DESIGN odnosząc go zarówno do wymagań, jak i ewentualnych ofert rynkowych konkurentów. My skoncentrujemy się na porównaniu zbadanych osiągów do wspólnych wszystkim oknom wymagań przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Porównanie wymagań i osiągów
Rok Wymaganie Wartość wymagana Osiągi
V82 MODERN DESIGN
2002 - 2008 Współczynnik infiltracji „a”
(dla okien bez nawiewników)
0,5 do 1,0
m3/(m*h*daPa2/3)
0,09
m3/(m*h*daPa2/3)
2002 - 2008 Współczynnik infiltracji „a”
(dla okien z nawiewnikami)
0,3
m3/(m*h*daPa2/3)
0,09
m3/(m*h*daPa2/3)
2009 – 2013 Współczynnik infiltracji „a” 0,3
m3/(m*h*daPa2/3)
0,09
m3/(m*h*daPa2/3)
od 2014 Przepuszczalność odniesienia Q100
(dla budynków do 55m nad poziom terenu)
2,25
m3/h*m
0,49
m3/h*m
od 2014 Przepuszczalność odniesienia Q100
(dla budynków powyżej 55m nad poziom terenu)
0,75
m3/h*m
0,49
m3/h*m

Tabela jasno pokazuje, że zarówno aktualnie, jak i w ujęciu historycznym badane okno V82 MODERN DESIGN z nawiązką spełnia wymagania krajowych przepisów techniczno-budowlanych niezależnie od współczynnika przyjętego za podstawę porównań. Wydawałoby się, że ta jednoznacznie dobra informacja powinna wyłącznie cieszyć inwestorów.

My doradzamy ostrożność szczególnie tym, którzy budują domy z wentylacją naturalną (grawitacyjną). Okna tak szczelne jak MODERN DESIGN powinny być stosowane w obiektach z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną. W budynkach wentylowanych tradycyjnie koniecznością będzie pamięć o regularnym wietrzeniu pomieszczeń w celu uniknięcia gromadzenia się w nich nadmiaru wilgoci powstającej w przypadku osłabionego działania wentylacji, której elementem napędowym jest infiltrujące powietrze zewnętrzne.

Ta uwaga wydaje się być tym bardziej konieczna ponieważ ze względów konstrukcyjnych w tym modelu okien nie ma możliwości zamontowania prostych urządzeń nawiewnych.

Oryginał

Na rynku okiennym pojawił się produkt ciekawy i oryginalny. Ta designerska oraz konstrukcyjna oryginalność może być równie dobrze motorem, jak i hamulcem w jego sprzedaży. Na polskim rynku przyzwyczajonym do „standardów” projektowych i materiałowych oraz oderwanym ciągle od właściwości użytkowych produktów o powodzeniu jak zwykle zadecydują gusty i trendy wśród inwestorów. Mody są kapryśnie i słabo przewidywalne. A zatem jak mówią Rosjanie „pożyjemy, zobaczymy”.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Plastixal Decalu 163 Slide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sonarol MB-104
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastbud MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Komsta Aluprof MB-70
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Alsecco Kömmerling Premislide 76
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Filplast ClimaStar 82 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne