Współczynnik przenikania ciepła okna PCV w praktyce

16.12.2009 / 13.03.2011
Udostępnij

Energia to pieniądze! Comiesięczne opłaty za ogrzewanie są niczym innym jak opłatą za energię (prąd, gaz, węgiel, olej opałowy) niezbędną do uzyskania wewnątrz pomieszczenia temperatury sprzyjającej przebywaniu w nim ludzi. Przyjmuje się, że optymalna temperatura pomieszczeń mieszkalnych wynosi około 20 °C.

W poprzednim rozdziale, na konkretnym przykładzie okna o wymiarach 1465 mm * 1435 mm pokazaliśmy, że utożsamiając współczynnik przenikania ciepła szyby ze współczynnikiem przenikania ciepła okna błędnie przyjmowano, że okno charakteryzuje się przenikalnością cieplną na poziomie Uw =1,1 W/(m2 * K), gdy w rzeczywistości miało ono przenikalność cieplną na poziomie Uw =1,42 W/(m2 * K)

Argumentem wskazującym na to, że brak należytej uwagi w rozmowach handlowych prowadzący do popełnienia błędu w ocenie współczynnika przenikania ciepła okna może być kosztowny wykażemy wyliczając wielkość i wartość strat ciepła dla okna o podanych wyżej wymiarach oraz ustalonych dwóch różnych współczynnikach przenikania ciepła Uw = 1,1 i Uw = 1,42 . Przy okazji będzie to również pokaz praktycznego zastosowania współczynnika Uw po to, by dowiedzieć się ile pieniędzy ucieka przez okno.

Przenikalność cieplna okna - przykład zastosowania

Aby podjąć próbę wyliczenia ile pieniędzy w postaci energii znika bezpowrotnie przez okno należy wcześniej określić:

  • Współczynnik przenikania ciepła okna "Uw"
  • Powierzchnię okna w m2.
  • Czas przyjęty do obliczeń.
  • Różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym.

Wiemy już, że jednostką współczynnika przenikania ciepła okna Uw jest W/(m2 * K). Aby obliczyć straty energii "W" w ciągu jednej godziny, musimy przekształcić wzór do następującej postaci W = Uw * m2 * K * h

Musimy pamiętać, że 1000 W energii zużytej w ciągu jednej godziny = 1 kWh oraz, że 1°K = 1°C.

Dla naszych obliczeń dodatkowo przyjmujemy, że:

  • Współczynnik przenikania ciepła okna "Uw" = 1,1 lub 1,42
  • Powierzchnię okna w m2 = 2,102
  • Czas przyjęty do obliczeń = 1h, 24h (doba), 720h (1 m-c), 5400h (7,5 m-ca sezonu grzewczego)
  • Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym = 22°C

Wielkość strat energii zależna od współczynnika przenikania ciepła okna Uw

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K) Okno z Uw = 1,4 W/(m2 * K)
Uw m2 °C h W kWh Uw m2 °C h W kWh
1,1 2,102 22 1 50,87 0,051 1,4 2,102 22 1 64,74 0,065
1,1 2,102 22 24 1220,84 1,23 1,4 2,102 22 24 1553,80 1,55
1,1 2,102 22 504 25637,67 25,64 1,4 2,102 22 504 32629,77 32,63
1,1 2,102 22 5400 274689,36 274,69 1,4 2,102 22 5400 349604,64 349,61

Z tabeli jasno wynika, że nasza ewentualna pomyłka co do utożsamiania współczynnika przenikania ciepła szyby ze współczynnikiem przenikania ciepła okna nie pozostaje bezkarna. Tylko na tym jednym oknie różnica strat energii w jednym sezonie grzewczym wynosi 74,92 kWh. Ile to kosztuje?

Wymiar kary za popełniony błąd będzie zależeć głównie od wartości nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania naszego domu lub mieszkania. Dla uproszczenia obliczeń oprzemy się na cenie 1 kWh energii elektrycznej, przyjmując, że jej koszt wynosi aktualnie 0,50,- zł za 1 kWh.

Wartość strat energii zależna od współczynnika przenikania ciepła okna Uw

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K) Okno z Uw = 1,4 W/(m2 * K)
h kWh zł/kWh Strata w zł H kWh zł/kWh Strata w zł
1 0,051 0,50 0,025 1 0,065 0,50 0,033
24 1,23 0,50 0,615 24 1,55 0,50 0,775
504 25,64 0,50 12,82 504 32,63 0,50 16,31
5400 274,69 0,50 137,34 5400 349,61 0,50 174,81

Tylko dla jednego okna o najbardziej typowym z typowych wymiarów i powierzchni 2.102 m2 wartość strat energii w jednym sezonie grzewczym będzie wynosić 37,47,- zł. . Tak więc przez 1 m2 naszego przykładowego okna ulatuje nam energia o wartości 17,83,- zł, co wynika z podzielenia wartości straty 37,47,- zł, przez powierzchnię okna 2,102 m2.

Powie ktoś, że to niewielka strata i błąd nie jest specjalnie kosztowny? No, cóż różne bywają punkty widzenia. Przyjmując, że w standardowym M-4 powierzchnia okien wynosi mniej więcej 13 m2 nasz błąd kosztuje już w jednym sezonie grzewczym 231,79,- zł. W niewielkim domu jednorodzinnym powierzchnia okien to ok. 25 m2, a wartość błędu rośnie do kwoty 445,75,- zł.

Doliczmy sobie jeszcze do podanych wartości strat, coroczne podwyżki cen energii i ... może warto będzie głębiej pomyśleć nad zagadnieniami przenikalności cieplnej okien i ceną popełnianych błędów, a jak nie warto, to jedno co pewne, że wszelkie wywalczone z narażeniem życia rabaty i tak zaraz skończą w piecu.

Oczywiście zrobicie jak chcecie, ale i tak pamiętajcie, że:

Współczynnik przenikania ciepła szyby nie jest współczynnikiem przenikania ciepła okna!!!

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Plastbud Ideal 4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Sonarol MB-104
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
MS więcej niż OKNA Patio HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Termo Profil bluEvolution 82 Art Line
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Ola Złoty 82
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pol-Skone Energy Concept 90 EI30
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne