Fenestra curva

22.03.2010
Udostępnij

W medycynie tak jak w budowlance, łacina jest używana powszechnie. Czujesz się niewyraźnie, idziesz do lekarza, a on mówi status subfebrilis i wszystko jasne. Diagnoza - stan podgorączkowy, przeziębienie, 7 dni zwolnienia. Seta, ciepłe skarpety i do łóżeczka. Nie inaczej może być na placu budowy. Roboty montażowe zakończone, ekipa fachowców pojechała, patrzysz dumnie na swoje nowe okienka i nagle diagnoza, curva… fenestra curva. Krzywe okno!!! I co teraz? Czy to się leczy? Czy tak może zostać? Czy okno może być trochę krzywe?

Inwestorów, producentów, sprzedawców oraz montażystów nie będę trzymał w niepewności i odpowiem natychmiast. Po zakończeniu robót montażowych okno nie może wykazywać żadnych odchyłek wymiarowych!!! Żadnych skosów, odchyleń płaszczyzn montażu, nierównych przekątnych. Nic, zupełnie nic!!! Chyba, że… .

Chyba, że… w umowie zawartej przed wykonaniem usługi przewidzieliśmy taką możliwość. To jedyny przypadek, w którym do oceny jakości okien i wykonania robót montażowych mogą znaleźć zastosowanie postanowienia norm i wytycznych dopuszczających pewne ściśle określone tolerancje wymiarowe. Większość producentów okien, sprzedawców i montażystów przyjmuje całkowicie błędnie i próbuje narzucić inwestorom punkt widzenia, według którego samo istnienie norm dopuszczających odchyłki wymiarowe dla okien z PVC sprawia, że można te normy stosować w każdej sytuacji i odnosić do każdej zawartej umowy montażowej.

Tak niestety nie jest o czym czasem boleśnie przekonują się w trakcie posiedzeń sądowych. Taki pogląd byłby uzasadniony gdyby wielkość tolerancji wymiarowych dla okien PCV została ustalona jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującym lub gdyby w takim przepisie znalazło się bezpośrednie odwołanie do treści konkretnej normy dopuszczającej odchyłki wymiarowe.

Brak automatyzmu stosowania postanowień norm w obrocie gospodarczym wynika z treści art.5 ust.3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. „O normalizacji”, w którym stwierdza się, że „stosowanie norm jest dobrowolne”. Tym samym jeśli wykonawca wiedząc lub przewidując możliwość popełnienia błędu wymiarowego nie zabezpieczył się na taką okoliczność w zawartej umowie, powołując na przykład konkretną normę jako punkt odniesienia oceny jakości wyrobów i robót, nie może żądać od strony odbierającej aby brała ona pod uwagę postanowienia takiej normy w trakcie odbioru jako podstawę tej oceny.

Przy okazji odpowiem na jeszcze jedno z często powtarzających się pytań, czy do oceny jakości okien PVC trzeba posługiwać się wyłącznie normami posiadającymi status obowiązujących. Nie, nie trzeba. Według Polskiego Komitetu Normalizacyjnego po uzgodnieniu pomiędzy stronami umowy można również stosować normy posiadające status norm wycofanych. Stanowisko takie zostało przedstawione przez U.Teper w nr 6/2001 miesięcznika PKN „Normalizacja”:

W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. […] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm , których stosowanie jest zakazane. […] Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne

Dla wszystkich zainteresowanych inwestorów i montażystów przygotowaliśmy poniżej praktyczną ściągę, sporządzoną na podstawie treści trzech dokumentów, w których mowa jest o wielkości dopuszczalnych odchyłek wymiarowych okien, kształtowników okiennych jako komponentu okna oraz płaszczyzn montażowych.

PN-88/B-10085/A2
OKNA, DRZWI BALKONOWE I NAŚWIETLA Z PVC
Wymiary tolerowane – odchyłki wymiarów w milimetrach
Ościeżnica w świetle do 1 m ± 2
powyżej 1 m ± 3
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle do 1 m 1
powyżej 1 m 2
Luz wrębowy między skrzydłem, a ościeżnicą - ± 1
Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy o wymiarach: do 1 m 1
od 1m do 2m 2
powyżej 2m 3
Przekroje elementów   Według normy lub dokumentacji technicznej wyrobu
PN-EN 12608:2004
KSZTAŁTOWNIKI Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLI(CHLORKUWINYLU) (PVC-U)
Wymiary tolerowane – odchyłki wymiarów w milimetrach
Odchylenia prostoliniowości kształtownika głównego Nie większe niż 1mm na 1m długości
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH – INSTRUKCJA 421/2006 (ITB)
Wymiary tolerowane – odchyłki wymiarów w milimetrach
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu: do 3 m Nie większe niż 1,5mm
powyżej 3m Odchyłki nie mogą mieć wpływu na funkcjonalność

Jeśli jednak mleko już się wylało i diagnoza na budowie brzmi fenestra curva, to zanim podejmiemy gwałtowne działania uzdrawiające sprawdźmy przede wszystkim jak krzywizny okna wpływają na jego funkcjonalność. Okno dobrze działające mimo odchyłek wymiarowych będzie trochę ranić poczucie estetyki, ale okno w murze, to nie Mona Lisa w Luwrze. Ma być bardziej użyteczne niż piękne. Z reguły tak też brzmią sądowe wyroki w sprawach o milimetry, a wynika to z uchwały pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1998 III CZP 48/88 , w której określone zostały wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach rękojmi i gwarancji, a jedna z nich brzmi:

Przy ocenie wady fizycznej rzeczy kryterium funkcjonalne, obejmujące użyteczność rzeczy i jej przeznaczenie zgodne z celem umowy sprzedaży, powinno być stosowane przed kryterium normatywno-technicznym.

A teraz to już proszę łapać za miary, mierzyć, dzwonić, ratować lub otworzyć, zamknąć, uchylić, sprawdzić przyleganie uszczelek na obwodzie przylg skrzydła oraz ościeżnicy i jeśli nasza fenestra curva mieści się w tolerancjach tabel, to… no cóż, któż z nas jest bez wad?

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
WnD Etrum Eco
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
ABM Jędraszek Star
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Bertrand INFINITY ALU
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Gebauer Alu Clad Lux 78
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Okno-Pol Aluprof MB-104
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Framex HST S9000
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne
Team-Plast
66 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
Vetrex
1514 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Budvar
1510 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
OKNO-POL
0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien
Pagen
0 punktów
11 produktów w Rankingu Okien
Wegiel
0 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
Team-Plast
21 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Amberline
0 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Barilo
0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien
Grobud
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Sonarol
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Jarbetal
0 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Doorsy
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Windows 2000
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Vidok
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Pinus
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
POL-SKONE
0 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
Bertrand
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Gebauer
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Fakro
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Urzędowski
0 punktów
8 produktów w Rankingu Okien
NexBau
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Pinus
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Bertrand
0 punktów
10 produktów w Rankingu Okien