Przewiń do artykułu

Ile okna w oknie - przepis na zakup okien cz.3

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

W poprzednich artykułach poddaliśmy krytycznej ocenie proces zakupu okien wyłącznie na podstawie informacji o ilości komór kształtowników, konstrukcji szyb, czy marce okuć. To kupowanie kota w worku. O rzeczywistej wartości okna przesądzają jego najważniejsze cechy użytkowe, a dokładniej poziom właściwości w zakresie tych cech. Od tego zależy trwałość produktu, komfort eksploatacji oraz bezpieczeństwo domów, rodzin i dobytku.

Najlepsze okna, to…

Mam ofertę na okna z Veki i Aluplasta, które będą lepsze? Mam ofertę na okna dwu i trzyszybowe, które będą lepsze? Mam ofertę na okna z firmy A i B, które będą lepsze? Takie pytanie to norma w naszych codziennych rozmowach z nabywcami.

wiszące słuchawki
wiszące słuchawki

Nasza odpowiedź brzmi: Przykro nam. Nie wiemy, które będą lepsze. Być może żadne z nich!

No to według was jakie okna są najlepsze? Pada kolejne pytanie.

Najlepsze okna, to dokładnie takie jakich Pani/Pan potrzebuje.

Jak to?

Obiektywnie najlepsze okna z PVC po prostu… nie istnieją!!! Natomiast na pewno istnieją okna z PVC najlepiej nadające się do zastosowania w Pani/Pana domu lub mieszkaniu i takie są najlepsze.

Tu zazwyczaj zapada milczenie i po chwili: Tak, to racja, ale ja nadal nie wiem, jakie to będą okna?

To będą okna, dla których Pani/Pan określicie zespół pożądanych przez Was cech oraz podacie poziom w jakim powinny być one spełnione!

To te komory, szyby, okucia i wzmocnienia, o których nam mówili są nieważne?

Na pewno są mniej ważne od rzeczywistych i badanych cech oraz właściwości użytkowych okien. Powiedzmy, że są ważne na tyle, na ile mają wpływ na wartość, klasę lub poziom tych właściwości.

Nie wiadomo co, za wiadomo ile

złotówka
złotówka

O najważniejszych cechach, (zasadniczych charakterystykach), okien PVC pisaliśmy w części 1 Przepisu… pod tytułem „Pytania o okna PVC”. Są one wymienione i określone w normie wyrobu PN-EN 14351-1+A1:2010. Jest ich w sumie 23 z czego wyselekcjonowaliśmy 12 najważniejszych cech każdego okna PVC. W naszej ocenie to właśnie o te cechy okna zawsze warto zapytać sprzedawcę, a przede wszystkim o poziom w jakim posiada je oferowany wam produkt. Bez tej wiedzy kupujecie nie bardzo wiadomo co, za bardzo wiadomą kwotę.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze 12 najważniejszych cech każdego okna:

 • Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne/ugięcie ramy
 • Wodoszczelność – okna nieosłonięte
 • Substancje niebezpieczne
 • Przepuszczalność powietrza
 • Przenikalność cieplna
 • Właściwości akustyczne – izolacyjność akustyczna
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Siły operacyjne
 • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 • Odporność na włamanie
 • Właściwości związane z promieniowaniem – współczynnik promieniowania słonecznego „g”
 • Właściwości związane z promieniowaniem – przenikalność światła „Lt”

Producenci okien mają obowiązek badania poziomu właściwości użytkowych okien wprowadzanych do obrotu. Ci bardziej rzetelni zlecają badania własnych produktów, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej tych typów, które są najczęściej sprzedawane. Jest też spora grupa idących… „na łatwiznę”, którzy nawet dla prostych konstrukcji podpierają się obcymi badaniami za zgodą firm, które je zleciły, co nie jest zakazane, ale co oni wiedzą o własnym produkcie? Jakby jednak nie było informacja o cechach okna i zbadanym poziomie właściwości powinna towarzyszyć oznakowaniu CE. Powinna, ale towarzyszy rzadko lub w ogóle, dlatego warto sprawdzić przed zakupem okna jakie jego cechy producent rzeczywiście badał i jakie poziomy właściwości w zakresie tych cech deklaruje, konfrontując te deklaracje z własnymi oczekiwaniami. Nie trzeba chyba dodawać, że im więcej cech okna jest zbadanych i im lepszy ustalony poziom, w którym są spełnione, tym bardziej wartościowy produkt mamy przed sobą, tym bardziej okno warte jest swojej ceny.

Wróćmy teraz na chwilę do naszej przykładowej rozmowy z nabywcą okien. Pod koniec, prosimy rozmówców o określenie pożądanych cech okna i poziomu w jakim mają być spełnione. Z podaniem pożądanych cech kłopotu już być nie powinno, ale jak określić pożądany poziom w jakim cechy te mają być spełnione? Pożądany poziom właściwości użytkowych, który porównywać będziemy z deklaracjami producenta?

W zasadzie możliwości są dwie. Pierwsza taka, że zrobi to za was albo zrobi to razem z wami architekt i odpowiednie ustalenia wpisze do projektu. Tak właśnie powinno być. Kompletny opis konstrukcji okiennych, ich właściwości i technologii montażu okien powinien być częścią każdego projektu! Byłoby to rozwiązanie optymalne zarówno dla inwestora jak i przyszłego dostawcy okien. Jeśli czegoś takiego w waszych projektach nie ma, to dopilnujcie żeby się znalazło, przecież architektom płacicie nie za okładki z napisem projekt, a za jego zawartość.

Druga możliwość, a często konieczność, to samodzielny wybór pożądanych cech okien i określenie poziomów właściwości przez inwestora w oparciu o takie informacje jak: Lokalizacja nieruchomości względem stref obciążenia wiatrem, kategoria terenu, wysokość położenia nieruchomości nad poziomem morza, wysokość wbudowania okien, przewidywana intensywność i sposób użytkowania okien, obciążenie hałasem, poziom zagrożenia dla zdrowia i mienia, strefa klimatyczna, przewidywane zużycie energii i ceny jej nośników. Z pewnością jest to droga trudniejsza, wymagająca od inwestora większej wiedzy i zaangażowania, ale innej drogi nie ma jak kupiło się wcześniej okładki zamiast projektu, albo wymienia okna w budynku, który wybudowano parę dziesiątek lat temu.

Okna PVC - wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania.

Przejdźmy zatem do sedna zagadnienia, czyli samodzielnego określania przez użytkowników poziomu właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych. O konieczności różnicowania poziomów właściwości oprócz indywidualnych oczekiwań każdego kupującego przesądza chociażby fakt zamieszkiwania w różnych częściach Polski, a także położenie i konstrukcja budynku. To wcale nie jest żart albo przesada. Okna w bloku, w którym znajduje się mieszkanie Pani Eli z Grudziądza wcale nie muszą, a nawet nie powinny posiadać takiego samego poziomu właściwości użytkowych jak okna w pensjonacie Pana Stasia z Karpacza, chociaż z powodzeniem mogą być to okna zbudowane z profili o takiej samej ilości komór, z takich samych szyb i okuć.

Samodzielne wykonanie zadania związanego z określeniem poziomu właściwości kupowanych okien dla wielu inwestorów może być trudne, dlatego Paniom Elom i Panom Stanisławom z różnych stron Polski chcemy przedstawić, zarekomendować i poddać pod rozwagę pewien oficjalny, (pachnący jeszcze farbą), dokument pochodzący z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Instrukcję 480/2012 zatytułowaną „Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”.

Instrukcja ITB
Instrukcja ITB

Na pięćdziesięciu stronach tej Instrukcji, każdy z nabywców okien odnajdzie minimalny poziom właściwości użytkowych w odniesieniu do najważniejszych cech (zasadniczych charakterystyk) okien podawanych przez PN-EN 14351-1+A1:2010 oraz przez nas w cyklu artykułów o przepisie na zakup okien. Autorskie opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej jest pierwszą, powszechnie dostępną propozycją, ustalającą zbiór wymagań minimalnych dla okien i drzwi PVC. Jak należy rozumieć pojęcie „wymaganie minimalne dla okien i drzwi”? Według nas najważniejsza placówka badawcza budownictwa mówi za pośrednictwem Instrukcji 480 naszym czytelnikom i wszystkim nabywcom okien: „Wasze okna nie powinny posiadać gorszych poziomów właściwości użytkowych niż te, które przedstawiamy”.

To ważna informacja dla użytkowników okien i super ważna dla producentów. Nie licząc szczątkowych wymagań, które kiedyś znajdowały się w Aprobatach Technicznych serii AT – 15, po raz pierwszy od lat, ITB podaje rynkowi fantastyczny punkt odniesienia do porównań wartości użytkowej produktów stolarki otworowej. Okna nie spełniające wymagań Instrukcji są w praktyce bezużyteczne i raczej nie powinny być stosowane w budownictwie. Okna na poziomie wymagań Instrukcji, to minimum przyzwoitości. Okna o wyższym poziomie właściwości użytkowych niż podawany w Instrukcji, to produkty o wysokiej lub bardzo wysokiej wartości użytkowej. Takich szukacie i takie powinniście kupować.

Wydawać by się mogło, że z tego powodu treść Instrukcji powinna być w branży okiennej szeroko znana i dyskutowana, szczególnie tuż przed terminem obligatoryjnego od 01.07.2013 deklarowania poziomów właściwości użytkowych okien przez producentów. Nic z tego. Dyskusji i sporów brak, (a jest się o co spierać), co potwierdza wyrażoną wcześniej tezę o zgubnym wpływie na branżę złej tradycji mówienia o oknach jako zbiorze komór, szyb i okuć, a nie jako o produkcie posiadającym określone i konkretne właściwości. Tyle branżowej dygresji, wróćmy do okien, najlepiej tych które potrzebują Pani Ela i Pan Stanisław.

Określenie poziomów właściwości z Instrukcją 480/2012

Blok z wielkiej płyty
Blok z wielkiej płyty

Pani Ela mieszka w M 3 wyposażonym w wentylację grawitacyjną, znajdującym się na II piętrze wielorodzinnego budynku na jednym z osiedli w Grudziądzu, jakie minimalne poziomy właściwości użytkowych powinny posiadać jej okna według Instrukcji ITB 480/2012?

Miasto Grudziądz leży w II strefie klimatycznej oraz I strefie obciążenia wiatrem, 22 metry nad poziomem morza. Budynek Pani Eli znajduje się na obszarze na którym przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości powyżej 15m, (IV kategoria terenu), a mieszkanie położone jest na I piętrze, czyli wysokość wbudowania okien to około 5 - 6 m. Skąd my to wszystko wiemy? Z Google’a. A jak już wiemy, to zerkamy do Instrukcji 480, (którą kupiliśmy przez internet), i podajemy przykładowe poziomy właściwości dla kilku wybranych cech okna:

 • Przenikalność cieplna - Uwmax ≤ 1,8 W/m2*K
 • Odporność na obciążenie wiatrem - klasa B2
 • Przepuszczalność powietrza - klasa 2 dla okna z nawiewnikiem w poz. zamkniętej
 • Wodoszczelność - klasa 4A

Pani Ela może szykować się do odwiedzenia punktów sprzedaży, czas na okna Pana Stanisława.

Dom gościnny Dudek
Dom gościnny Dudek

Pan Stanisław buduje komfortowy pensjonat w Karpaczu na skraju pięknej sudeckiej hali. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w urządzenia wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Jakie minimalne poziomy właściwości użytkowych powinny posiadać okna Pana Stanisława według Instrukcji ITB 480/2012?             

Miasto Karpacz leży w II strefie klimatycznej oraz III strefie obciążenia wiatrem, 608 metrów nad poziomem morza. Budynek Pana Stanisława znajduje się na obszarze z niską roślinnością, taką jak trawa oraz pojedynczymi przeszkodami, (drzewa, budynki), oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości, (II kategoria terenu). Pokoje gościnne położone są na górnych kondygnacjach, czyli wysokość wbudowania okien to ponad 10m. Poniżej, wprost z Instrukcji przykładowe poziomy właściwości dla tych samych cech okna:

 • Przenikalność cieplna - Uwmax ≤ 1,8 W/m2*K
 • Odporność na obciążenie wiatrem - B5
 • Przepuszczalność powietrza - klasa 4
 • Wodoszczelność - 8A

Łatwo zauważyć, że okna Pani Eli i Pana Stanisława znacznie różnią się pożądanym poziomem właściwości użytkowych. Jako, że Instrukcja podaje wymagania minimalne, Pani Ela i Pan Stanisław mogą dać teraz upust inwestorskiej fantazji i w ramach możliwości technicznych oraz zasobności portfeli podnieść poprzeczkę wymagań jeszcze wyżej. A kiedy już ustalą ostateczny poziom wszystkich właściwości użytkowych, dopiero wtedy zasadne jest rozpoczęcie ewentualnych rozmów o komorach, szybach i okuciach. Dlaczego tak? Bo z technicznego punktu widzenia okno spełnia już wymagania inwestora oraz wymagania przepisów i można przejść do kwestii cen, o których zdecydują użyte komponenty. Czy nie uważacie, że to może mniej znana, ale lepsza droga do najlepszych okien w każdym indywidualnym przypadku? Najpierw ustalamy jakie one mają być, później z czego będą zrobione i ile nas to będzie kosztowało. 

Pod prąd

Mądre powiedzenie mówi: „Chcesz dotrzeć do źródła, płyń pod prąd”. Nabywcy okien powinni je zapamiętać. Chcąc kupić dobre okna, w najlepszej możliwej cenie, nie należy płynąć tam gdzie kierują was sprzedawcy, okienny marketing i reklama. Okna o wysokiej wartości od zwykłego barachła nie odróżnicie po marce i ilości komór profili oraz szyb, ani marce okuć. Obecny sposób sprzedaży okien wyraźnie wskazuje, że producenci i sprzedawcy okien nie są zainteresowani abyście potrafili odróżniać okna lepsze od gorszych.  Gdyby byli zainteresowani, to zamiast biadolić na niskie ceny i konkurencję już dawno powiedzieliby wam i ciągle powtarzali to, o czym my teraz piszemy, o najważniejszych cechach okien i poziomach właściwości użytkowych. Pokazaliby i udowodnili ile okna jest w ich oknie! Nie czynią tego, dlatego, to jeszcze nie koniec naszego cyklu artykułów o przepisie na zakup okien. W następnych częściach pokażemy czytelnikom, że „płynąc pod prąd”... płyną z prądem oraz za zgodą ITB szerzej zaprezentujemy Instrukcję 480. A na końcu odpalimy prawdziwą bombę!

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?