Błędy wymiarowania i brak odpowiednich luzów dylatacyjnych

27.01.2013
Udostępnij

Błędy popełniane już na etapie pomiaru okien mają swoje poważne reperkusje. Źle zmierzone okno nie pasuje do wymiaru ościeży okiennej. Bywa albo za wysokie, albo za niskie. Może być również za wąskie lub za szerokie. Każde z tych zdarzeń powoduje wystąpienie kolejnych błędów montażowych popełnianych na etapie mechanicznego łączenia okna z murem, uszczelniania szczelin dylatacyjnych, czy też osadania parapetów. Kto nie wierzy, niech obejrzy zdjęcia z tej galerii.

Błędy montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Brak odpowiednich luzów dylatacyjnych. Drzwi balkonowe za wysokie. Brak listwy progowej i brak uszczelnienia w progu. Mostek termiczny. Niekontrolowana infiltracja powietrza.

Błędy montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Nadmierne luzy dylatacyjne. Okno z roletą nadstawną za niskie i za wąskie względem ościeży. Wadliwe połączenia mechaniczne oraz wadliwe i niepełne uszczelnienia w obrębie połączenia okna z murem.

Błędy montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wąskie. Nadmierny luz dylatacyjny. Wadliwe połącznie mechaniczne okna z ościeżą. Niepełne uszczelnienie w obrębie połączenia.

Błędy montażu okien pcv. Błąd wymiarowania. Okno za niskie i za wąskie. Nadmierne luzy dylatacyjne w obrębie połączenia okna z ościeżą. Wadliwa konstrukcja okna. Ościeże nie przygotowane do montażu okna i parapetu wewnętrznego. Niepełne uszczelnienie w obrębie szczeliny dylatacyjnej.

Błędy montażu okien pcv. Błąd wymiarowania. Okno za niskie i za wąskie. Nadmierne luzy dylatacyjne w obrębie połączenia okna z ościeżą. Wadliwa konstrukcja okna ? brak elementów poszerzających. Niepełne uszczelnienie w obrębie szczeliny dylatacyjnej.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wąskie względem węgarków ościeży. Wadliwe połączenia mechaniczne okna z murem. Niepełne uszczelnienie w obrębie szczeliny dylatacyjnej. Przesiąkanie wody opadowej. Zamakanie izolacji termicznej.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wąskie względem węgarków ościeży. Niepełne uszczelnienie w obrębie szczeliny dylatacyjnej. Otwór nieprzygotowany do montażu parapetu wewnętrznego. Przesiąkanie wody opadowej. Zamakanie izolacji termicznej.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wąskie względem ościeży. Niepełne uszczelnienie w obrębie szczeliny dylatacyjnej. Zamakanie izolacji termicznej.

Błąd montażu okien okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za szerokie i za wysokie względem ościeży. Niepełne uszczelnienie w obrębie połączenia okna z murem. Zamakanie izolacji termicznej. Brak przygotowania ościeży do montażu okna i parapetu wewnętrznego.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Brak uszczelnienia w progu okna. Mostek termiczny. Niekontrolowana infiltracja powietrza. Przesiąkanie wody opadowej.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Brak możliwości prawidłowego montażu parapetu zewnętrznego. Przesiąkanie wody opadowej i niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Niepełne uszczelnienie. Brak możliwości prawidłowego montażu parapetu zewnętrznego. Przesiąkanie wody opadowej i niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Niepełne uszczelnienie. Brak możliwości prawidłowego montażu parapetu zewnętrznego. Przesiąkanie wody opadowej i niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Wadliwie zamontowany parapet zewnętrzny. Przesiąkanie wody opadowej w warstwę izolacji termicznej. Niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Wadliwie zamontowany parapet zewnętrzny. Przesiąkanie wody opadowej w warstwę izolacji termicznej. Niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Próg okna schowany za cegłą klinkierową. Brak uszczelnienia. Przesiąkanie wody opadowej w warstwę izolacji termicznej. Niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna.

Błąd montażu okien pvc. Błąd wymiarowania. Okno za wysokie względem ościeży. Parapet wewnętrzny zamontowany wadliwie na styk z progową częścią ramy ościeżnicy okna.