Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Nowy standard montażu

Grudzień 2014

Powszechnie oferowanym inwestorom standardem montażu jest montaż wykonywany wyłącznie przy użyciu kotew/dybli i pianki PUR. Zgodnie z aktualną wiedzą z dziedziny fizyki budowli i budownictwa, taki sposób montażu jest niewystarczający, aby uznać go za poprawny. W galerii prezentujemy niesłychany fotoreportaż z pierwszego i jedynego do tej pory w Polsce montażu z zastosowaniem "ciepłego parapetu" i taśmy rozprężnej Ilmod Trio. Montaż bez wszechobecnej pianki, budowlanego bałaganu i o jakości, że... oby tak zawsze. Amen.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok ościeży okiennej nieprzygotowanej do montażu. Nierówności pionowych i poziomych ścian ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok ościeży okiennej nieprzygotowanej do montażu. Nierówności pionowych i poziomych ścian ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok ościeży okiennej nieprzygotowanej do montażu. Nierówności pionowych i poziomych ścian ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok ościeży okiennej nieprzygotowanej do montażu. Nierówności pionowych i poziomych ścian ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok ościeży okiennej nieprzygotowanej do montażu. Nierówności pionowych i poziomych ścian ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok ościeży okiennej nieprzygotowanej do montażu. Nierówności pionowych i poziomych ścian ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Przygotowanie do wyrównania progowej części ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Przygotowanie do wyrównania progowej części ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównana ściana pionowa.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównana ściana pionowa.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównana ściana pionowa.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównana ściana pionowa.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Część progowa przygotowana do wyrównania zaprawą.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Część progowa przygotowana do wyrównania zaprawą.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównywanie części progowej zaprawą.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównywanie części progowej zaprawą.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównana zaprawą część progowa.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Wyrównana zaprawą część progowa.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Widok otworu okiennego gotowego do montażu ciepłego parapetu i okna.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Widok otworu okiennego gotowego do montażu ciepłego parapetu i okna.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Widok otworu okiennego gotowego do montażu ciepłego parapetu i okna.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Widok otworu okiennego gotowego do montażu ciepłego parapetu i okna.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10.Nakładanie kleju na próg ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10.Nakładanie kleju na próg ościeży.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Warstwa kleju nałożona na część progu ościeży okiennej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Warstwa kleju nałożona na część progu ościeży okiennej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Nakładanie na warstwę kleju elementu ciepłego parapetu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Nakładanie na warstwę kleju elementu ciepłego parapetu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Sposób układania elementów ciepłego parapetu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Sposób układania elementów ciepłego parapetu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Sprawdzanie poprawności montażu ciepłego parapetu. Sprawdzanie poziomu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Sprawdzanie poprawności montażu ciepłego parapetu. Sprawdzanie poziomu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Sprawdzanie poprawności montażu ciepłego parapetu. Sprawdzanie poziomu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Sprawdzanie poprawności montażu ciepłego parapetu. Sprawdzanie poziomu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Sposób łączenia elementów ciepłego parapetu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Sposób łączenia elementów ciepłego parapetu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Szczeliny dylatacyjne. Sposób wypełniania.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Klej do styropianu. Pianka. Illbruck PU 10. Szczeliny dylatacyjne. Sposób wypełniania.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Widok z boku.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Widok z boku.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Widok z frontu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Widok z frontu.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Oścież okienna. Otwór okna z zamontowanym ciepłym parapetem. Taśma Ilmod Eco. Uszczelnienie połączenia okna z parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej.

Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Szczeliny dylatacyjne wypełnione taśmą rozprężną.

Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck Ilmod Trio. Rama okna z taśmą rozprężną. Szczeliny dylatacyjne wypełnione taśmą rozprężną.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Widok zamontowanej ramy okna. Szczeliny dylatacyjne wypełnione taśmą rozprężną.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Widok zamontowanej ramy okna. Szczeliny dylatacyjne wypełnione taśmą rozprężną.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Zamontowane okno. Widok z dołu i od frontu. W progu okna ciepły parapet.

Montaż okien. Ciepły parapet. Taśma rozprężna Illbruck. Ilmod Trio. Zamontowane okno. Widok z dołu i od frontu. W progu okna ciepły parapet.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok od wewnątrz detalu połączenia progu okna z ciepłym parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok od wewnątrz detalu połączenia progu okna z ciepłym parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok gotowego zamontowanego okna od wewnątrz.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok gotowego zamontowanego okna od wewnątrz.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok gotowego zamontowanego okna od zewnątrz.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok gotowego zamontowanego okna od zewnątrz.

Montaż okien. Ciepły parapet. Jakość wykończenia. Widok od zewnątrz detalu wypełnienia szczelin dylatacyjnych taśmą rozprężną. Illbruck. Ilmod Trio.

Montaż okien. Ciepły parapet. Jakość wykończenia. Widok od zewnątrz detalu wypełnienia szczelin dylatacyjnych taśmą rozprężną. Illbruck. Ilmod Trio.

Montaż okien. Ciepły parapet. Jakość wykończenia. Widok od zewnątrz detalu połączenia progu okna z ciepłym parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Jakość wykończenia. Widok od zewnątrz detalu połączenia progu okna z ciepłym parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok od wewnątrz połączenia progu okna z ciepłym parapetem.

Montaż okien. Ciepły parapet. Widok od wewnątrz połączenia progu okna z ciepłym parapetem.

Oknotest.pl 2014-12-08 13:53:40


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.