Błędy montażu parapetów zewnętrznych

27.01.2013
Udostępnij

Prawidłowy montaż parapetu zewnętrznego to pozornie prosta sprawa. Jak zobaczycie na zdjęciach z placów budów wcale tak nie jest. Błędy montażu parapetu zewnętrznego często decydują o uszkodzeniach warstwy termoizolacji w strefie progowej okna i powstających tam mostkach termicznych. Jeśli pod Waszymi oknami jest mokro, zbiera się woda lub lód, zacznijcie od sprawdzenia poprawności montażu parapetu zewnętrznego.

Błąd montażu. Parapet zewnętrzny. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna. Za krótkie i luźne końcówki parapetu.

Błąd montażu. Parapet zewnętrzny. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna. Za krótkie i luźne końcówki parapetu.

Błąd montażu. Parapet zewnętrzny. Wadliwe mocowanie parapetu do podłoża. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna.

Błąd montażu. Parapet zewnętrzny. Wadliwe mocowanie parapetu do podłoża. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna.

Parapet zewnętrzny. Błąd wymiarowania. Parapet nie mieści się pod progiem okna. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna.

Parapet zewnętrzny. Błąd wymiarowania. Parapet nie mieści się pod progiem okna. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna.

Parapet zewnętrzny. Błąd wymiarowania. Parapet nie mieści się pod progiem okna. Nieszczelność połączenia parapetu z oknem w progu okna.

Parapet zewnętrzny. Zatynkowana końcówka parapetu. Zamakanie tynku i ściany. Parapet ugięty. Zaciekanie wody opadowej pod próg okna.

Błąd montażu. Parapet zewnętrzny. Zatynkowana końcówka parapetu. Pod tynkiem widoczna warstwa termoizolacji.

Wadliwie zamontowana końcówka parapetu. Dziura w tynku. Zamakanie tynku i ściany. Brak ciągłości izolacji termicznej.

Parapet zewnętrzny. Wadliwie zamontowana końcówka parapetu. Zamakanie tynku i ściany. Brak ciągłości izolacji termicznej.

Błąd montażu. Ceramiczny parapet zewnętrzny. Parapet źle zamocowany. Mostek termiczny. Zamakanie ściany pod oknem.

Błąd montażu. Ceramiczny parapet zewnętrzny. Parapet źle zamocowany. Zaciekanie wody na styku okna i parapetu oraz zamakanie ściany pod oknem.