Mocowanie okien na niedostateczną ilość kotew lub dybli

26.01.2013
Udostępnij

Jednym z podstawowych zadań kotew i dybli łączących mechanicznie okno z murem jest przenoszenie na konstrukcję budynku sił działających na okno. Powszechnie występujące wady montażu związane z brakiem mocowań w części progowej okna, w części nadproża, z wadliwym doborem łączników i śrub do ich mocowania, często prowadzi do trwałych uszkodzeń okien. W tej galerii kilka typowych przykładów nagminnie powtarzających się błędów w mechanicznym łączeniu okna z murem.

Błąd montażu. Kotwy. Brak kotew w progu okna i w nadprożu. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Kotwy po zewnętrznej stronie okna.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Błędne mocowanie kotew do muru. Mocowanie do niestabilnego podłoża.

Błąd montażu. Kotwy. Błędne mocowanie kotwy do muru i do okna. Mocowanie do niestabilnego podłoża. Zbliżenie. Detal.

Błąd montażu. Kotwy. Zły rozstaw kotew. Zbyt mało punktów mocowania. Próg okna - brak kotew. Nadproże - brak kotew.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Zły rozstaw kotew. Zbyt mało punktów mocowania. Próg okna - brak kotew.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Zły rozstaw kotew. Zbyt mało punktów mocowania. Próg okna - brak kotew.

Błąd montażu. Kotwy. Zły dobór śrub do mocowania kotwy do muru. Niewłaściwe miejsce mocowania kotwy do muru.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Zły rozstaw kotew. Zbyt mało punktów mocowania.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Brak mocowania kotwy do muru.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Wadliwe połączenie kotwy z murem.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Wadliwe połączenie kotwy z murem.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Wadliwe połączenie kotwy z murem.

Błąd montażu. Kotwy. Wadliwe połączenie mechaniczne okno - mur. Wadliwe połączenie kotwy z murem.

Błąd montażu. Dyble. Wadliwie wykonane połączenie okno - mur. Uszkodzone wzmocnienia stalowe. Komora wzmocnienia otwarta.

Błąd montażu. Dyble. Wadliwie wykonane połączenie okno - mur. Uszkodzone wzmocnienia stalowe. Komora wzmocnienia otwarta.

Błąd montażu. Dyble. Dyble montażowe dostępne od strony zewnętrznej. Uszkodzone wzmocnienia stalowe. Komora wzmocnienia otwarta.