Montaż okien bez klocków podporowych, kotew progowych

26.01.2013
Udostępnij

Mechanicznie połączenie okien i drzwi balkonowych z ościeżą w ich dolnej części, w progu, jest niezbędnym elementem prawidłowego montażu. Progi okien, a szczególnie progi drzwi balkonowych wiszące w powietrzu, są na budowie obrazem częstym. Wadliwe mocowanie okien w progach, powoduje, że w tym miejscu następuje swobodne odkształcanie konstrukcji okna pod wpływem czynników zewnętrznych, a powstające i działające na okno siły nie są przenoszone na konstrukcję budynku.

Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Błąd wymiarowania. Parapet wewnętrzny - błąd montażu. Brak ciągłości uszczelnienia termoizolacyjnego.

Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe - Brak. Błąd wymiarowania. Listwa progowa - brak. Niepełne uszczelnienie termoizolacyjne w progu okna.

Błąd montażu. Klocki podporowe - brak. Kotwy progowe - brak. Błąd wymiarowania. Niepełne uszczelnienie termoizolacyjne w progu okna.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Niepełne uszczelnienie termoizolacyjne w części nadproża okna oraz w części pionowej szczeliny dylatacyjnej

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Montaż drzwi przesuwnych wykonany w nieprzygotowanej części progowej otworu ościeży.

Błąd montażu. Brak klocków podporowych. Brak kotwy progowej.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Listwa progowa. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Brak. Błąd wymiarowania.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem drzwi balkonowych. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Niekompletne.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak.

Błąd montażu. Klocki podporowe. Brak. Kotwy progowe. Brak.

Błąd montażu. Kotwy progowe. Źle dobrane. Klocki podporowe. Źle dobrane. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Niekompletne.

Błąd montażu. Kotwy progowe. Źle dobrane. Klocki podporowe. Źle dobrane. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Niekompletne.

Błąd montażu. Kotwy progowe. Brak. Klocki podporowe. Brak.

Błąd montażu. Kotwy progowe. Brak. Klocki podporowe. Źle dobrane. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Niekompletne.

Błąd montażu. Kotwy progowe. Źle dobrane. Klocki podporowe. Źle dobrane. Uszczelnienie termoizolacyjne pod progiem okna. Niekompletne.