Prawidłowe uszczelnienie od strony węgarka

24.01.2013
Udostępnij

Jednym z powszechnych błędów montażowych jest dostawianie okna "na styk" do węgarka. Skutki można zobaczyć w innej galerii zdjęć OKNOTEST.PL. W tej obejrzycie, że możliwym jest wykonanie prawidłowych połączeń od strony węgarka tak przy wymianie okien w istniejących budynkach, jak i przy budowie nowych domów.

Wymiana okien w bloku. Oścież okienna. Widok ościeży po zdemontowaniu starego okna. Widoczne ubytki muru i nierówności podłoża ościeży.

Wymiana okien w bloku. Mocowanie kątownika ułatwiającego wyrównanie uszkodzonych płaszczyzn węgarka po demontażu przy użyciu zaprawy szybko wiążącej.

Wymiana okien w bloku. Wyrównana ściana węgarka. Oczyszczony kątownik poziomujący przygotowany do mocowania uszczelnień.

Wymiana okien w bloku. Wyrównana ściana węgarka. Oczyszczony kątownik poziomujący przygotowany do mocowania uszczelnień.

Wymiana okien w bloku. Paroprzepuszczalna taśma rozprężna firmy Illbruck. Sposób mocowania taśmy rozprężnej do ościeży.

Widok prawidłowo wykonanego przy użyciu taśmy rozprężnej Illbruck uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy oknem, a murem od strony zewnętrznej.

Wymiana okien w bloku. Prawidłowo wykonane uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy oknem, a murem przy użyciu taśmy rozprężnej Illbruck.

Wymiana okien w bloku. Wypełnianie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy oknem, a murem środkową warstwą termoizolującą - pianka PUR Illbruck.

Wymiana okien w bloku. Wypełnianie szczeliny dylatacyjnej warstwą termoizolującą - pianka PUR Illbruck. Prawidłowe rozmieszczenie kotew.

Wymiana okien w bloku. Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przy użyciu taśmy rozprężnej Illbruck.

Taśma rozprężna. Dom w budowie. Sposób uszczelnienia od zewnątrz szczeliny dylatacyjnej pomiędzy licem ramy ościeżnicy okna, a warstwą docieplenia.

Taśma rozprężna. Dom w budowie. Sposób uszczelnienia od zewnątrz szczeliny dylatacyjnej pomiędzy licem ramy ościeżnicy okna, a warstwą docieplenia.

Taśma rozprężna. Dom w budowie. Sposób uszczelnienia od zewnątrz szczeliny dylatacyjnej pomiędzy licem ramy ościeżnicy okna, a warstwą docieplenia.

Dom w budowie. Połączenia okno - mur i szczeliny dylatacyjnej po zakryciu warstwy docieplenia z wełny mineralnej i taśmy rozprężnej

Dom w budowie. Połączenia okno - mur i szczeliny dylatacyjnej po zakryciu warstwy docieplenia z wełny mineralnej i taśmy rozprężnej