Montaż w warstwie docieplenia

26.01.2013
Udostępnij

Dla osiągnięcia parametrów zużycia energii domu energooszczędnego lub pasywnego niezbędne jest wykonywanie montażu okien w warstwie zewnętrznego docieplenia. W galerii prezentujemy nasz fotoreportaż pokazujący jeden z możliwych sposobów wykonania takiego montażu z użyciem najnowocześniejszych łączników okien SFS i folii paroszczelnych od strony pomieszczeń.

Kotwy progowe SFS. Idealne rozwiązanie do montażu okien w warstwie docieplenia.

Kotwy progowe SFS. Sposób łączenia listwy progowej z kotwą.

Kotwa progowa SFS. Podparcie progu okna.

Kotwy progowe SFS. Pozycjonowanie i poziomowanie ramy okna.

Rama okna osadzona na kotwach progowych. Z lewej i prawej strony widoczne fragmenty folii paroizolacyjnych.

Rama okna. Widok sposobu montażu kotwy SFS w części progu i na krawędzi pionowej - strona lewa.

Rama okna. Widok sposobu montażu kotwy SFS w części progu i na krawędzi pionowej - strona prawa.

Kotwy SFS. Widok połączenia krawędzi pionowej. Strona prawa.

ILLBRUCK. Strona wewnętrzna.Środek do gruntowania ścian przed naklejeniem folii paroizolacyjnej. Primer butyl bitum.

ILLBRUCK. Sposób gruntowania powierzchni ościeży primerem butyl bitum.

Rama ościeżnicy okna. Widoczna ilość mechanicznych połączeń bocznych ściana-mur oraz sposób naklejania folii paroizoalcyjnej.

Rama ościeżnicy okna. Sposób rozmieszczenia łączników mechanicznych - strona prawa. Kotwy SFS.

Rama ościeżnicy okna. Sposób rozmieszczenia łączników mechanicznych - strona lewa. Kotwy SFS.

Kotwy SFS i folia paroizolacyjna. Widok zamontowanego okna od strony wewnętrznej.

Kotwy SFS i folia paroizolacyjna. Widok detalu połączenia w części progowej okna.

Kotwy SFS. Widok sposobu montażu i połączeń na pionowych krawędziach okna od strony zewnętrznej.

Kotwy SFS. Widok sposobu montażu i połączeń w części progowej okna od strony zewnętrznej.

Kotwy SFS. Sposób rozmieszczenia. Widok od strony zewnętrznej.

Kotwy SFS. Sposób rozmieszczenia. Zbliżenie części progowej oraz detal połączenia bocznego.