Skutki błędów montażowych

29.10.2016
Udostępnij

Każdy błąd montażowy ma lub będzie miał negatywne następstwa. Ileż to już razy niedługo po montażu nowych okien słyszeliśmy: Mam lód na oknach. Wieje od okna. Woda na parpecie. Woda na szybach. Okna się haczą. Pęknięta rama. To nie cały katalog skutków, ale ten najczęstszy. Nie wierzycie? Obejrzyjcie zdjęcia. To się naprawdę zdarzyło. Jak rada? Nie chodzić na skróty. Dowiedzieć się maksymalnie dużo o popełnianych przez ekipy montażowe błędach, przyczynach ich powstawania i drogach do ich unikania. Kiepski montaż potrafi wykończyć najdoskonalsze okno. Nerwy inwestora też.

Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Wadliwe połączenie okien. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Wadliwe połączenie okien. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Lód na oknach. Wady konstrukcji okna. Przemarzanie. Mostki termiczne. Błędy i wady uszczelnienia okien.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Grzyb. Wilgoć wewnętrzna. Wady wentylacji pomieszczeń. Przemarzanie ścian. Mostki termiczne. Wady uszczelnienia.

Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Zaciekanie wody opadowej do szczeliny. Kapilarne podciąganie wody. Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny.

Pęknięcia ścian na styku okna i ościeży. Kapilarne podciąganie wody. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Błąd montażu. Zaciekanie wody opadowej do szczeliny. Kapilarne podciąganie wody. Mokra ściana ościeży. Wady uszczelnienia.

Pęknięcia ścian na styku okna i ościeży. Błąd montażu. Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Zaciekanie wody opadowej do szczeliny. Kapilarne podciąganie wody. Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Kapilarne podciąganie wody. Mokra ściana ościeży. Wilgoć. Przemakanie. Przemarzanie. Mostek termiczny. Wady uszczelnienia.

Brak uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej na styku okna i ościeży. Błąd montażu. Zaciekanie wody opadowej do szczeliny. Kapilarne podciąganie wody.

Błąd wymiarowania. Brak możliwości prawidłowego montażu parapetu zewnętrznego. Krawędź parapetu przesłania otwory odwadniające okna.

Krawędź parapetu przesłania otwory odwadniające okna. Przenikanie wody pod parapet. Zmakanie ściany. Przemarzanie. Mostek termiczny.

Wady połączenia mechanicznego okna z murem. Okno za wąskie. Szczeliny dylatacyjne za szerokie. Niestabilne osadzenie parapetu wewnętrznego.

Woda i lód na szybie. Wady konstrukcji okna. Niewłaściwy dobór uszczelek. Niewłaściwy dobór listew przyszybowych. Zimna krawędź szyby zespolonej.

Woda na szybie. Wady konstrukcji okna. Wypaczone profile okienne. Niewłaściwy dobór uszczelek. Zimna krawędź szyby zespolonej.

Wada montażu. Okno krzywo osadzone i zamontowane w ościeży. Brak odpowiedniej płaszczyzny. Brak możliwości osadzenia parapetu zewnętrznego.

Wypaczenie kształtownika skrzydła drzwi. Nieszczelność konstrukcji. Niekontrolowana infiltracja powietrza do pomieszczeń. Przemarzanie.