Szukaj w Oknotest.pl

reklama

APREL - szczelny montaż okien w systemie CBM

Wrzesień 2017 · APREL

Firma APREL z Warszawy, partner handlowy firmy AdamS, przystąpiła do Programu Rekomendacji Montażu poddając badaniu szczelności montaż okien w warstwie ocieplenia budynku, wykonany w oparciu o system CBM. Zastosowanie tych nowatorskich rozwiązań wymagało jeszcze uzyskania dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobów w obiekcie budowlanym w trybie art.10 Ustawy o materiałach budowlanych. Decyzja odważna, więc i uznanie dla firmy podwójne.

CBM – ciepła belka montażowa

CBM, to całkiem nowa propozycja rozwiązań technicznych dla montażu okien w warstwie ocieplenia budynku. Idea systemu jest twórczym rozwinięciem oryginalnego pomysłu zastosowanego podczas montażu okien w budynku pasywnym w Koźminie, o którym pisaliśmy w artykule pod tytułem „Montaż okien w ociepleniu - inaczej niż zwykle”. Nie miejsce teraz na szczegóły, napiszemy tylko, że korzystając z systemu CBM monterzy podczas wykonywania jednej czynności łączą przygotowanie mocowania mechanicznego dla okien i drzwi balkonowych z wykonaniem wokół otworu ościeża muru konstrukcyjnego opaski z EPS zapewniającej w toku dalszych prac prawidłowe uszczelnienie połączenia okna z ościeżem.

1. Ościeże okna w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego przygotowane do montażu ramy nośnej w systemie montażu okien CBM.
Ościeże okna w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego przygotowane do montażu ramy nośnej w systemie montażu okien CBM.
2. Montaż ramy nośnej w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM.
Montaż ramy nośnej w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM.
reklama

W efekcie, przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, można wykonać efektowną i ciepłą ramę nośną, zapewniającą przeniesienie na konstrukcję budynku wszelkich obciążeń pochodzących od sił parcia i ssania wiatru, działających prostopadle do płaszczyzny okna, jak i sił działających w płaszczyźnie okna pochodzących od ciężaru konstrukcji. CBM, to rozwiązanie dzięki któremu montaż okien w warstwie ocieplenia jest równie skuteczny, co ekonomiczny, a jednocześnie na tyle prosty w zastosowaniu, że może być interesującą propozycją dla każdego inwestora budującego dom energooszczędny, a nawet pasywny w systemie gospodarczym.

3. Rama nośna wykonana w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM
Rama nośna wykonana w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM
4. Okno Passiv-line PLUS zainstalowane w ramie nośnej wykonanej w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM.
Okno Passiv-line PLUS zainstalowane w ramie nośnej wykonanej w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM.

Producent elementów, firma Marbet z Bielska Białej, zleciła Instytutowi Techniki Budowlanej w Warszawie wykonanie badań niezbędnych do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej dla systemu montażu okien w ociepleniu CBM. Badania są zakończone, uzyskane wyniki obiecujące, pozostaje więc tylko czekać kiedy ITB upora się wreszcie z wydaniem dokumentów końcowych, a później na oficjalną premierę systemu na placu budowy. Wtedy wrócimy do tematu, prezentując szczegóły montażu okien w systemie Ciepłej Belki Montażowej.

Szczelny montaż okien - wymagania Programu Rekomendacji

Inwestorzy z pewnością oczekują, aby montaż okien był szczelny, a obowiązujące przepisy wręcz tego wymagają, bowiem stwierdza się w nich, że połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Oczekiwania i wymagania, to jedno, a na budowach ze szczelnością połączeń bywa różnie. Raczej gorzej niż lepiej, a wszystko za przyczyną braku precyzji w formułowaniu oczekiwań i wymagań. Nie wystarczy oczekiwać i wymagać szczelności montażu, konieczne jest przy tym wyznaczenie pożądanych poziomów szczelności. Samo pojęcie „szczelny montaż” bez podania wartości jest tak samo nieprecyzyjne, jak pojęcia „dużo” i „mało” albo „blisko” i „daleko”.

W ramach Programu Rekomendacji Montażu, vortal Oknotest.pl we współpracy z jednostką notyfikowaną Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha oraz gronem firm handlowo-montażowych podjął próbę określenia i wyznaczenia warunków dla wykonania prawidłowego, szczelnego montażu okien. Na potrzeby Programu ustalone zostały konkretne wymagania dotyczące szczelności i wodoszczelności połączeń okna z ościeżem, a uczestnicy próbują je spełnić stosując wybrane przez siebie rozwiązania techniczne i materiałowe. Po zakończeniu prac, rezultat działania zostaje poddany ocenie, a przede wszystkim badaniu szczelności na placu budowy. Aby zaliczyć ten wyjątkowy test z wynikiem pozytywnym, każda z ekip monterskich musi wykonać połączenie okna z ościeżem, które w stanie nieosłoniętym węgarkiem, podczas sekwencji badań spełni następujące wymagania:

Przepuszczalność powietrza badanie nr 1 Odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa Przepuszczalność powietrza badanie nr 2 Wodoszczelność połączenia
Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm) Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm)
10 0 50 cykli -300 Pa / 300 Pa 10 0 Ciśnienie 0 Pa zraszanie 15 min Ciśnienie 600 Pa zraszanie 15 min
25 0 25 0
50 0 50 0
100 0 100 0
150 0 150 0
300 0,30 300 0,45
600 0,30 600 0,45 Brak przecieków
reklama

Poprzeczka montażowa została zawieszona bardzo wysoko. Wystarczy powiedzieć, że wiele okien nie osiąga takiego poziomu szczelności, jakiego wymagamy od montażu okien w Programie Rekomendacji. Dlaczego wymagania są tak rygorystyczne? Ponieważ szczelność okien można poprawić nieomalże w dowolnym momencie poprzez regulację okuć albo wymianę uszczelek. Po zakończeniu robót związanych z budową domu szczelności montażu poprawić nie sposób bez nadzwyczajnych starań i nakładów finansowych. Z tego względu montaż okien powinien być, a właściwie musi być, wykonany perfekcyjnie za pierwszym podejściem.

Aprel - szczelność ponad wymagania

Upały panujące na początku sierpnia nie sprzyjały wykonywaniu prac związanych z montażem okien. Rozgrzane mury i wysoka temperatura powietrza utrudniają wykonanie warstwy termoizolacji wokół okien. Pianka PU zamiast rozprężać się w przestrzeni szczelin dylatacyjnych zmienia się w lepką papkę i spływa w szczelinach pod wpływem ciężaru własnego. Firma APREL zgłaszając do badań szczelności montaż wykonywany w oparciu o całkiem nowy system montażu nie mogła przewidzieć, że napotka dodatkowe utrudnienia wynikające ze skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych. Wysokie temperatury i nasłonecznienie komplikowały także samo badanie. Podczas testu wodoszczelności, gdy na rozgrzaną powierzchnię zaczynały padać ze zraszaczy pierwsze krople zimnej wody, sporo było obaw o wytrzymałość termiczną szyb zespolonych ze szkła float.

5. Montaż dysz natryskowych do badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.
Montaż dysz natryskowych do badania wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.
6. Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM na placu budowy.
Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w systemie montażu okien w warstwie ocieplenia CBM na placu budowy.

Na szczęście obyło się bez kłopotów, szyby w oknach Passiv-line PLUS wytrzymały zimną kąpiel, system CBM oraz materiały uszczelniające SOUDAL, a przede wszystkim monterzy firmy APREL zdali trudny montażowy egzamin celująco uzyskując wyniki szczelności ponad sześciokrotnie lepsze od wymaganych:

Przepuszczalność powietrza = 0,07 m3/hm

Wodoszczelność = 100 % (brak zawilgoceń i przecieków)

Wyniki, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w jakich przyszło działać monterom należy uznać za bardzo dobre, a nawet wybitne. Montaż firmy APREL był trzecim z kolei, który spełnił całkowicie wymagania Programu Rekomendacji, co zostało potwierdzone certyfikatem Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej.

Certyfikat Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej
Certyfikat Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej
reklama

Jak w każdej z poprzednich relacji z badań szczelności prezentujemy czytelnikom krótki film będący ilustracją z przygotowań i przebiegu badania.

Równać… w górę

Na oczach czytelników rodzi się elita firm monterskich. Już niedługo pierwsze z nich otrzymają oficjalną rekomendację montażową vortalu Oknotest.pl potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej. Jesteśmy przekonani, że żadnej z tych firm na placu budowy pilnować już nie trzeba, wystarczy im tylko nie przeszkadzać. Jeżeli inwestorzy przygotują obiekt do montażu według ich wskazówek, firmy rekomendowane zaplanują i wykonają montaż okien lepiej niż ktokolwiek inny. Udowodniły to niejeden raz bezpośrednio na placu budowy. Przypominamy przy okazji, że Program Rekomendacji Montażu ma charakter otwarty. Może do niego przystąpić każda firma zajmująca się sprzedażą i montażem okien. Co oczywiste, rekomendację otrzymają tylko te, które potrafią wykonać montaż okien spełniając wymagania Programu. Droga do montażowej elity jest otwarta i prosta, wystarczy równać… w górę.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2017-09-11 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-13 17:15:46


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024