FIX - montaż okien i żaluzji fasadowych w budynku pasywnym

05.12.2017
Udostępnij

„Ciąg dalszy nastąpi”, nawet przez myśl nam nie przeszło, aby w ten sposób zakończyć relację z montażu okien wykonanego przez firmę FIX w Koźminie Wielkopolskim. Nie mogliśmy przypuszczać, że oryginalna koncepcja budowy taniego, jednorodzinnego domu pasywnego oraz niestandardowy sposób montażu okien w warstwie ocieplenia zastosowane przez Pana Macieja Sempińskiego staną się inspiracją dla kolejnych inwestorów. A tu proszę, domy rosną jeden po drugim. Każdy nieco inny, a wszystkie podobne.

Dom pasywny, niewielki, niedrogi, przyjazny

Gdyby w największym skrócie próbować przedstawić ideę budowy domu opracowaną przez Pana Macieja Sempińskiego, zawarłaby się w czterech słowach: pasywny, niewielki, niedrogi, przyjazny. O efektach i pożytkach uzyskanych przez inwestora po pierwszym pełnym sezonie grzewczym informowaliśmy w artykule pod tytułem: „Dom pasywny, czy to się opłaca”. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.domprawdziwiepasywny.pl

1. Jednorodzinny dom pasywny w Pogorzeli – elewacja południowa
Jednorodzinny dom pasywny w Pogorzeli – elewacja południowa
2. Jednorodzinny dom pasywny w Pogorzeli – elewacja północna i zachodnia
Jednorodzinny dom pasywny w Pogorzeli – elewacja północna i zachodnia

Kolejny dom pasywny, w którym zastosowano rozwiązania Pana Macieja powstaje w Pogorzeli. To co go odróżnia od oryginału z Koźmina, to powierzchnia użytkowa, konstrukcja dachu oraz większy procentowy udział powierzchni przeszklonych w całkowitej powierzchni ścian konstrukcyjnych. Elementem, który łączy obie inwestycje jest pasja inwestorów oraz ich akceptacja dla rozwiązań poprawnych technicznie lecz oryginalnych i nieco odbiegających od rynkowych standardów.

3. Jednorodzinny dom pasywny w Pogorzeli – ościeża okienne elewacja południowa
Jednorodzinny dom pasywny w Pogorzeli – ościeża okienne elewacja południowa
4. Oścież okienna oszklenia stałego 4116 mm x 1335 mm
Oścież okienna oszklenia stałego 4116 mm x 1335 mm

W zakresie dostawy i montażu okien inwestor z Pogorzeli związał się umową z firmą FIX z Wrocławia i powierzył jej zadanie zamontowania w warstwie ocieplenia budynku oszkleń stałych i konstrukcji okiennych V82 firmy Vetrex oraz żaluzji fasadowych SELT. Na dwa elementy warto zwrócić szczególną uwagę. Pierwszy, to wymiar największego oszklenia stałego, popularny fix o wymiarach 4116 x 1335, to konstrukcja nietuzinkowa. Drugim elementem jest… wyjątkowo uroczy widok z tego okna na park pełen barw i jesiennego światła. Coś takiego, to prawdziwa wartość dodana inwestycji, warta każdego centymetra przeszklenia.

Fix - montaż okien w warstwie ocieplenia

Co do zasady, montaż okien w licu muru konstrukcyjnego i montaż okien w warstwie ocieplenia niewiele różnią się od siebie. W obu przypadkach należy spełnić dokładnie te same wymagania warunków technicznych. Podczas montażu okien w warstwie ocieplenia cała sztuka polega na stworzeniu stabilnej i wytrzymałej konstrukcji ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych instalowanych poza obrysem ościeża. W tym celu powstały gotowe systemy montażu okien, ale pasjonaci, a w szczególności polscy pasjonaci budownictwa pasywnego lubią czasem pokombinować i zrobić coś po swojemu. Nie każda firma monterska podejmie wyzwanie niesystemowego montażu okien w warstwie ocieplenia budynku, ale FIX to montażowa elita. Nie tylko podejmuje się wykonywać trudne montaże, ale przy udziale inwestorów sama proponuje i planuje skuteczne rozwiązania.

5. Przygotowanie do montażu purenitowych belek ramy nośnej
Przygotowanie do montażu purenitowych belek ramy nośnej
6. „Kostki” z purenitu, elementy ramy nośnej
„Kostki” z purenitu, elementy ramy nośnej

W budynku pasywnym w Pogorzeli ramę nośną dla konstrukcji okiennych montowanych poza obrysem ościeży wykonano z Purenitu. Ten znany od wielu lat materiał charakteryzujący się niską przewodnością cieplną i nasiąkliwością oraz wysoką odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur, a także gęstością odpowiadający drewnu sosnowemu rzadko był wykorzystywany na polskich placach budowy. Pojawiał się w elementach niektórych systemów montażu, ale poza tymi przypadkami był materiałem trudnodostępnym, co powoli się zmienia.

7. Poziomowanie elementów progowych ramy nośnej
Poziomowanie elementów progowych ramy nośnej
8. Mocowanie mechaniczne belek purenitowych do ściany konstrukcyjnej budynku
Mocowanie mechaniczne belek purenitowych do ściany konstrukcyjnej budynku

Płyty purenitowe pocięto na pojedyncze elementy, belki, które przymocowano do ścian konstrukcyjnych przy użyciu kleju szybkowiążącego o dużej nośności oraz odpowiednich wkrętów. Dolne elementy nośne, na których spocznie cały ciężar konstrukcji okien wykonano z długich odcinków, łączonych w zestawy, gdy zachodziła taka potrzeba. Istotne jest w tym przypadku uzyskanie stabilnego podparcia na całej szerokości okna, co zapewnia optymalne przeniesienie na elementy nośne sił pochodzących od ciężaru konstrukcji okiennych.

9. Rozmieszczenie „kostek” z purenitu w miejscach mocowań mechanicznych ramy ościeżnicy do ramy nośnej
Rozmieszczenie „kostek” z purenitu w miejscach mocowań mechanicznych ramy ościeżnicy do ramy nośnej
10. Mocowanie mechaniczne „kostek” z purenitu do ściany konstrukcyjnej budynku
Mocowanie mechaniczne „kostek” z purenitu do ściany konstrukcyjnej budynku

W obrębie stojaków i nadproża okna zrezygnowano z użycia długich belek z Purenitu. W miejscach właściwych dla wykonania w przyszłości mocowania mechanicznego ościenicy okna do ramy nośnej przyklejono i przymocowano wkrętami do konstrukcji budynku niewielkie purenitowe „kostki”. Nie zmienia i nie pogarsza to właściwości użytkowych ramy, a jednocześnie obniża koszt jej wykonania. W ten spoób FIX upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu.

11. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami ramy nośnej w obrębie stojaków ościeżnic kształtkami XPS
Wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami ramy nośnej w obrębie stojaków ościeżnic kształtkami XPS
12. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami ramy nośnej w obrębie nadproża
Wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami ramy nośnej w obrębie nadproża

Wolne przestrzenie pomiędzy purenitowymi „kostkami” wypełniono odpowiednio przyciętymi kształtkami z XPS. Nie pełniąc żadnej funkcji nośnej, są jedynie elementem warstwy ocieplenia budynku. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki firma FIX rozwiązała problem budowy ramy nośnej w obrębie nadproży okien. Mocowane elementy XPS stanowią zarówno zwieńczenie ramy nośnej, jak i przekładkę termiczną pomiędzy puszką żaluzji fasadowej, a betonowym elementem nadproża okna. Kolejny przykład nieszablonowego i pomysłowego rozwiązania.

13. Mocowanie „ciepłych parapetów” w części progowej ramy nośnej
Mocowanie „ciepłych parapetów” w części progowej ramy nośnej
14. Rama nośna z zamocowanym „ciepłym parapetem”
Rama nośna z zamocowanym „ciepłym parapetem”

Ostatnim akordem budowy ramy nośnej dla okien wynoszonych w warstwę ocieplenia było wklejenie w obręb progu ościeża kształtek podparapetowych, wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego, nazywanych często „ciepłymi parapetami”.

15. Przygotowanie „ciepłego parapetu” do montażu okna. Aplikacja taśmy rozprężnej
Przygotowanie „ciepłego parapetu” do montażu okna. Aplikacja taśmy rozprężnej
16. Przygotowanie „ciepłego parapetu” do montażu okna. Aplikacja kleju hybrydowego
Przygotowanie „ciepłego parapetu” do montażu okna. Aplikacja kleju hybrydowego

Zanim jednak na „ciepłym parapecie” osadzimy ramę ościeżnicy należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu tego elementu do montażu, a w szczególności o aplikacji materiałów uszczelniających styk okna z parapetem, taśm rozprężnych, klejów hybrydowych bądź powłok uszczelniających.

17. Osadzenie ramy ościeżnicy konstrukcji okiennej w ramie nośnej
Osadzenie ramy ościeżnicy konstrukcji okiennej w ramie nośnej
18. Pozycjonowanie ramy ościeżnicy w ramie nośnej
Pozycjonowanie ramy ościeżnicy w ramie nośnej

Po wykonaniu ramy nośnej postępujemy, jak w każdym innym przypadku montażu okien. Przygotowana do instalacji rama ościeżnicy okna zostaje osadzona w licu otworu okiennego stworzonego przez ramę nośną. Po uzyskaniu odpowiedniej pozycji okna w ościeżu, sprawdzeniu pionu i poziomu można przystąpić do wykonania mcowania mechanicznego.

19. Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy konstrukcji okiennej do ramy nośnej przy użyciu wkrętów montażowych.
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy konstrukcji okiennej do ramy nośnej przy użyciu wkrętów montażowych.
20. Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy konstrukcji okiennej do ramy nośnej przy użyciu wkrętów montażowych
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy konstrukcji okiennej do ramy nośnej przy użyciu wkrętów montażowych

W tym przypadku do mocowania mechanicznego i połączenia ram ościeżnic z ramą nośną wykorzystano wkręty montażowe. W obrębie stojaków i nadproża rozmieszczenie punktów mocowania odpowiada położeniu purenitowych „kostek” stanowiących element ramy nośnej. Każdy z wkrętów przechodzi przez stalowe zbrojenie ramy ościeżnicy i wwierca się na głębokość około 6 cm w twardy materiał ramy konstrukcyjnej.

21. Przygotowanie powierzchni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a ramą nośną do aplikacji pianki PU
Przygotowanie powierzchni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a ramą nośną do aplikacji pianki PU
22. Aplikacja pianki PU w przestrzenie szczelin dylatacyjnych
Aplikacja pianki PU w przestrzenie szczelin dylatacyjnych

Kolejny etap, to wykonanie warstwy termoizolacji wokół okna. W przestrzeń szczeliny dylatacyjnej, pomiędzy ramę ościeżnicy, a ramę nośną aplikowana jest niskoprężna, elastyczna pianka PU. Po zakończeniu procesu wstępnego utwardzania, nadmiary piany zostaną usunięte. W tym przypadku ścięcie nadmiarów pianki PU poprawia izolacyjność cieplną połączenia, a jednocześnie nie grozi utratą właściwości przez materiał uszczelniający, ponieważ niezwłocznie zostanie on osłonięty warstwą folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych.

24. Montaż kompozytu termoizolacyjnego w obrębie nadproża okna
Montaż kompozytu termoizolacyjnego w obrębie nadproża okna
24. Montaż kompozytu termoizolacyjnego w obrębie nadproża okna
Montaż kompozytu termoizolacyjnego w obrębie nadproża okna

W obrębie nadproża okna, przed aplikacją pianki PU, na istniejącą warstwę XPS nałożona zostaje warstwa termoizolacyjnego kompozytu składającego się z dwóch warstw polerowanego aluminium, przedzielonych pęcherzykami powietrza, zamkniętymi w folii polietylenowej. Według danych producenta 1 cm warstwa kompozytu odpowiada izolacji termicznej 20 cm warstwy wełny szklanej o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04 W/m. Kompozyt nie tylko izoluje termicznie puszkę żaluzji od nadproża, ale stanowi także ostatnią warstwę górnej części ramy nośnej. W ten sposób dochodzi do zlicowania wszystkich krawędzi i płaszczyzn ramy, co ułatwia i upraszcza wykonanie zewnętrznej warstwy wodoszczelnej izolacji z folii paroprzepuszczalnej.

26. Wykonanie paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej izolacji osłonowej warstwy termoizolacji
Wykonanie paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej izolacji osłonowej warstwy termoizolacji
26. Wykonanie paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej izolacji osłonowej warstwy termoizolacji
Wykonanie paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej izolacji osłonowej warstwy termoizolacji

Samo wyklejanie zewnętrznych i wewnętrznych folii izolacyjnych, to codzienność i przysłowiowa fraszka dla monterów tej klasy, jaką prezentują ekipy firmy FIX. Przy tej jakości wykonawstwa robót dyskutuje się nie tyle o samej konieczności zastosowania folii izolacyjnych, co o rodzaju tych folii najlepszym dla danego przypadku montażowego albo optymalnym sposobie mocowania, adekwatnym do pory roku i warunków atmosferycznych. W Pogorzeli, ze względu na zmiennie warunki oraz relatywnie wysoką wilgotność powietrza, a co za tym idzie potencjalnie wyższą wilgotność samej konstrukcji obiektu, do mocowania folii wykorzystano klej hybrydowy.

27. Osadzenie w prowadnicach puszki żaluzji fasadowej SELT
Osadzenie w prowadnicach puszki żaluzji fasadowej SELT
28. Montaż piór żaluzji fasadowej SELT
Montaż piór żaluzji fasadowej SELT

Podczas montażu po raz pierwszy mogliśmy przyjrzeć się na placu budowy instalacji żaluzji fasadowych zamkniętych w… puszkach. Do tej pory zabudowa, czy też obudowa górnej części żaluzji wymagała stosowania środków improwizowanych, na przykład płyt OSB. Firma SELT, jako pierwszy znany nam producent żaluzji fasadowych rozwiązała ten problem. Zastosowanie puszki, to pomysł wprost przejęty od klasycznych rolet elewacyjnych, ale to jedyne podobieństwo obu produktów. Żaluzja fasadowa wydaje się być bardziej efektywna w zakresie ochrony cieplnej, a przede wszystkim bardziej efektowna.

29. Oszklenie stałe 4116 mm x 1335 mm z puszką żaluzji fasadowej SELT po zakończonym montażu w warstwie ocieplenia budynku
Oszklenie stałe 4116 mm x 1335 mm z puszką żaluzji fasadowej SELT po zakończonym montażu w warstwie ocieplenia budynku
30. Dwukwaterowa konstrukcja okienna z puszką żaluzji fasadowej SELT po zakończonym montażu w warstwie ocieplenia budynku
Dwukwaterowa konstrukcja okienna z puszką żaluzji fasadowej SELT po zakończonym montażu w warstwie ocieplenia budynku

Efekt kilkudniowej pracy ekipy monterów firmy FIX pod kierownictwem Mateusza Ośmiałowskiego wygląda profesjonalnie. Potężne oszklenie stałe z przepięknym widokiem na park musi robić wrażenie na każdym kto nosi się z zamiarem budowy własnego domu. Po raz kolejny jedna z firm rekomendowanych przez Oknotest.pl dowiodła ponadprzeciętnych umiejętności w zakresie montażu okien wykonując zadanie w sposób niestandardowy lecz skuteczny. Inwestorom i monterom zainteresowanym montażem okien w warstwie ocieplenia proponujemy obejrzenie relacji filmowej, w której krok po kroku przedstawiamy proces budowy ramy nośnej, a w zakończeniu efektowny pokaz funkcjonowania żaluzji fasadowych SELT.

Finałowe odliczanie

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaleca się, wykonywanie testu szczelności budynku w każdym wznoszonym obiekcie budowlanym. W praktyce różnie bywa z realizacją tego zalecenia, ale inwestorzy budujący domy pasywne test Blower Door traktują nadzwyczaj poważnie, bo jest on najlepszym sprawdzianem jakości wykonania robót, a w szczególności sprawdzianem szczelności przegród zewnętrznych w budynku. Zgodnie z wytycznymi Passivhaus Institut w Darmstadt, w budynku pasywnym, poziom wymiany powietrza poprzez nieszczelności przegród definiowany wartością współczynnika n50 nie może być większy niż n50 ≤ 0,6 (1/h). Podczas testu szczelności budynku w Pogorzeli uzyskano świetny wynik na poziomie n50 ≤ 0,27 (1/h). Inwestor i wykonawcy mogą spać spokojnie, zakładany cel osiągnięto. Nas cieszy udział w tym przedsięwzięciu firmy FIX z Wrocławia. Firmie gratulujemy kolejnej udanej realizacji, a przy okazji dziękując za udaną współpracę w bieżącym roku żegnamy się z nią do wiosny.

OKNOTEST.PL

Zobacz także